Att finna lycka på jobbet – så här gör du

Att finna lycka på jobbet – så här gör du
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Vi spenderar de flesta av våra dagar på jobbet. Därför bör vi vara lyckliga där, och att finna lycka på jobbet bör vara vår prioritet. Om vi inte är lyckliga på jobbet kommer den här otillfredsställelsen och missnöjet att påverka andra områden av livet.

Även om det verkar komplicerat att finna lycka på jobbet, är det möjligt så länge som vi upprätthåller några vanor. Vi kanske också måste förändra vårt perspektiv när det gäller vissa situationer. Det är viktigt för oss att vara relativt nöjda med vad vi arbetar med. Annars kommer det vara svårt att finna lycka.

Därför är det första steget till tillfredsställelse att identifiera de delar av vårt arbete som stör oss. Faktum är att många människor, såsom Srikumar Rao, har intresserat sig för att finna lycka på arbetsplatsen. Alla är överens om att vi först måste identifiera vad det är som stör oss.

Srikumar Rao betonar även vikten av en positiv attityd. Den indiska författaren menar att allt en anställd måste göra för att finna lycka är ett enkelt perspektivskifte. Detta kräver att vi ändrar riktning från det negativa och styr mot det positivaLåt oss se hur man gör det.

1. Värdera ditt arbete

Den första nyckeln till att finna lycka är att värdera det du gör. Prestationen är självklart viktig, även om du inte tror att positionen är rätt för dig. Faktum är att känslan av att må bra för det mesta har mer med perspektivet än med omständigheterna att göra.

Lycklig man

Dessutom kommer människor som startar dagen på bra humör att prestera bättre. Därför bör du värdera vad du gör och börja din dag med positiv energi. Då kommer det att bli lättare att finna lycka.

Det är också viktigt att du vet hur man sätter gränser och när du helt enkelt bör sluta. Detta är speciellt sant om ditt arbete äventyrar din emotionella eller fysiska hälsa.

2. Knyt an till dig själv för att finna lycka på jobbet

Att knyta an till sig själv och sin inre tystnad är en av de generella nycklarna till att finna lycka. På så sätt kommer du att göra dig av med onödiga rädslor och orosmoment som har åsamkat dig obehag. Genom att göra det kommer du dessutom tillåta dig själv att vara dig själv. Du kommer kunna visa andra vem du är utan rädsla för att möta deras förväntningar.

Att passa in i ditt arbetslag bör inte innebära att du förändrar den du är eller hur du agerar trots era skillnader. Nyckeln är att vara dig själv. Om du gömmer vem du är kanske det slutar med att du känner dig obekväm. Därför bör du lita på dig själv från början. Detta är det enda sättet att visa dina förmågor och arbeta i enlighet med din fulla potential.

“Det finns glädje i arbete. Det finns ingen lycka förutom i insikten att vi har uppnått någonting.”

-Henry Ford-

3. Sätt upp mål men tillåt dig själv att misslyckas

Utan tvekan är en av orsakerna till stress på arbetet att vi inte når våra mål. Många anställda försöker ta på sig mer än de kan klara av. Sakta men säkert blir de frustrerade och avskräckta eftersom det är omöjligt att göra för många saker på samma gång.

Om detta drabbat dig rekommenderar vi att du skapar ett system för organisering och planering. Detta kommer att tillåta dig att utvärdera din förmåga att utföra din uppgift. Du bör också ha i åtanke att det kommer finnas stunder när du helt enkelt inte kan hjälpa andra. Om din arbetsbörda är för stor för att du ska lyckas utföra den, måste du be om hjälp eller mer resurser från din överordnade.

Vänner på jobbet

Därför bör du inte vara rädd att starta en konversation. De flesta människor vill hjälpa och är mer än villiga att ge ett handtag. Dina ansträngningar kommer normalt sett att bli belönade.

Slutligen är det viktigt att samtala med folk. Var inte rädd för att söka nya vänner eller lära känna nya människor. Att ha vänner på arbetsplatsen eller människor du kan tala med, kan erbjuda dig stöd och en anledning att gå till jobbet.

Kort sagt: att finna lycka på jobbet kommer inte bara att få dig att må bättre generellt sett. Det kommer även att positivt påverka din prestation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.