Vikten av bushidokodens sju dygder

Bushidokoden utvecklades av de gamla japanerna för att samurajen skulle vara human och präglad av heder.
Vikten av bushidokodens sju dygder
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2021

Bushidokodens sju dygder är en antik lista av japanska principer. Dessa riktlinjer hade ursprungligen utformats för samurajer. Ordet “bushido” betyder nämligen “krigarens väg”.

För de japanska samurajerna var bushidokoden inte bara en lista av föreskrifter som de borde följa. Det handlade istället mer om en väg, en stig.

Med andra ord var det en process. De såg den som en guide som hjälpte dem att “bli” bättre personer, och inte en uppsättning lagar.

Bushidokodens främsta mål var att skapa krigare som kunde strida för vad de trodde på utan att tappa sin mänsklighet. Det handlade också om hur man ledde andra personer.

I vissa fall var värderingarna ännu viktigare än själva stridandet. Fortsätt läsa för att lära dig mer om dessa sju dygder.

“Res dig upp ovanför alla de personer som inte vågar handla.”
-Bushidokoden-

Bushidokodens sju dygder

Väg vid solnedgång.

Rättvisa

Enligt bushidokoden bör man göra ärliga överenskommelser och uppfylla dem. Detta innebär att man gör det man sagt och att man uppfyller sina löften.

Alla mänskliga relationer är egentligen på detta vis: som en konstant pakt.

Samurajerna relaterade också konceptet rättvisa till deras egen självmedvetenhet. Det fanns ingen lag som avgjorde vad som var rätt eller inte. Tanken var att folk själva skulle komma fram till vad som var rätt.

Men det innebar inte att allt var en gråzon; det fanns fortfarande svart och vitt.

Mod

Mod innebär i grund och botten att man är villig för att ta risker för att uppnå vad man vill ha. Krigarens väg säger att man inte bör gömma sig i ett skal som en sköldpadda.

Samurajerna tog risker och utsatte sig själva för faror. De gjorde dock inte detta utan att tänka efter. De var alltid försiktiga och respektfulla. Detta hjälpte dem att leva fulla och fantastiska liv.

Omtanke

Till skillnad från dagens krigare så försökte samurajerna vara goda och omtänksamma. De såg detta som ett uttryck för deras inre och yttre styrka.

De ansåg inte att stridandet hindrade dem från att visa omtanke eller att de då inte skulle kunna sätta sig i andras situation.

Faktum är att omtanken bara gav legitimitet åt vad de gjorde. För dem så var det omoraliskt att njuta av att någon annan led.

Artighet

Artigheten är nära relaterad till omtanken. Det innebär att man undviker onödiga styrkeuppvisningar och att man aldrig är grym.

För en sann krigare innebar brist på artighet i striderna att man helt enkelt bara var ett djur.

Bushidokoden säger att artighet kommer lika mycket från ens mod som från den respekt och den empati som man visar sin fiende, även efter att denna person har blivit besegrad.

Ära: en fundamental del av bushidokodens sju dygder

Nästan all filosofi har att göra med ära. Både samurajerna och japanerna i övrigt ansåg att detta var en viktig dygd.

Äran innebär att man betedde sig på rätt sätt, att man följde goda etiska principer och att man uppfyllde sina skyldigheter.

Även här så betonar samurajerna självmedvetenhet. De ansåg att alla behövde ta ansvar för sina egna beslut och handlingar.

Det spelar ingen roll vad folk säger eller det som står i texterna. I slutändan så är det vi själva som har ansvaret.

Absolut ärlighet

Samurajerna lade stor vikt vid saker de gett sitt ord om. De hade även ett ordspråk som sade att ens tal och handling är samma sak.

När det gäller denna dygd så handlar det om att vara konsekvent. Att ge sitt ord och att lova är endast små handlingar. En sann krigare vet att ordet också är ett vapen eftersom det används för att få förmedla respekt.

Man och kvinna som pratar.

Bushidokodens sju dygder: ärlighet och lojalitet

Plikt är inte något som någon annan tvingar dig till, utan något som du själv väljer. Det är därför som det är så viktigt att man håller sitt ord. Om du inte håller vad du lovar så kommer du vanhedra din familj och alla i din närhet.

Enligt denna kod bör en sann krigare alltid vara lojal mot sina följare. Hans ord och handlingar är riktlinjer som andra personer följer.

Detta innebär att man har ett stort ansvar mot andra personer och att man alltid bör försöka bete sig hederligt.

Som du kan se så kan man enkelt applicera bushidokoden i den moderna världen. Vi upplever många saker i våra dagliga liv som gör att vi måste ta fram vår inre krigare.

Precis som samurajerna lärde oss så måste denna krigare vara modig, omtänksam och hederlig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Yuzan, D. (1998). El Código del Samuray: El espíritu del Bushido japonés y la vía del guerreo. Edaf.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.