Den nya psykologin har anlänt

Den nya psykologin har anlänt

Senaste uppdateringen: 18 december, 2021

Psykologin är inte som den brukade vara. Tvivel om dess vetenskapliga integritet har begravts efter åratal av forskning. Den nya psykologin håller på att ta form. Och det är något som alla psykologer och patienter håller med om är en bra sak.

Bortom diagnostiska etiketter som driver terapeutiskt arbete vill psykologin idag vara mer holistisk. Om du tror att du behöver hjälp med att gå lättare, utan bördan av skuld, sorg eller förbittring på axlarna, ska du dra nytta av den nya psykologin.

Den nya psykologin erbjuder nya perspektiv

Utan att glömma vetenskaplig rigorositet är det huvudsakliga målet för den nya psykologin och dess terapier inte bara att läka mentala åkommor. Psykologiska behandlingar blir mer och mer eklektiska. De försöker ge patienterna resurserna de behöver för att hindra problemet från att vara en så pass negativ kraft i deras liv, så att de kan finna styrka och spiritualitet.

Ibland handlar det inte om att eliminera problem, utan snarare att förstärka våra styrkor. Ju mer vi blir besatta av idén att något är fel med oss, något vi måste förändra direkt, desto mer ängsliga och försvagade känner vi oss över bördan att göra denna förändring.

Sammankoppla med känslorna i den nya psykologin

Den nya psykologin och eklekticism som läker

Psykoanalytiker har bidragit med viktiga koncept till relationen mellan patient och terapeut. Behaviorism har gett oss verktygen för att utveckla vissa beteendemönster. Och den kognitiva modellen har tillhandahållit oss med svaret på frågan: varför bearbetar vi information som vi gör och varför får vårt tankesätt oss alltid att lida?

“Jag är övertygad om att ett viktigt skede i den mänskliga tanken kommer ha nåtts när det fysiologiska och psykologiska, det objektiva och subjektiva, faktiskt förenas…”

-Ivan Pavlov-

Alla dessa rörelser inom psykologi, såväl som andra mindre kända men precis lika viktiga (existentiell psykologi, gestaltterapi, den systemiska modellen etc.) har gett oss otroligt användbara verktyg för att skapa en framgångsrik terapi.

Summan av psykologi och patientens potential

Det finns många konkreta problem som måste lösas av en specifik typ av terapi, såsom problem med sömn, specifika fobier, panikångest etc. Men de flesta går i terapi i sökandet efter något mindre specifikt. Det kan till exempel handla om viljan att må bättre eller minska ängsligheten och bitterheten. Eller kanske finna ett existentiellt perspektiv som kan ge dem ett mer njutbart liv.

“De enda personer som känner skuld är de som ger upp sina önskningar.”

-Jacques Lacan-

Ditt inre jag

För att göra detta måste vi integrera många olika verktyg från de klassiska rörelserna i psykologi. Men vi måste även betona aspekterna som står i terapins rampljus idag. Det kan till exempel handla om värderingar, erfarenhetsundvikande och ens relation med sina tankar och känslor. Vi bör även återkonceptualisera mänskligt lidande och lära oss av österländska filosofier.

Att må bra är mycket bättre än att inte må dåligt

Välmående är inte ett krav eller något påtvingat. Att förstå att du kan fortsätta utan att känna allt så pass mycket är det första steget mot att gå framåt och skapa positiva känslor med varje steg. Nya psykologiska terapier vill sammankoppla patienten med dennes känslor och tankar för att förändra deras roll i livet.

Om vi ser på våra tankar och känslor som utomstående observatörer, kommer vi inse att de alla uppfyller en viktig funktion och att vi inte borde springa iväg så fort de visar sig. De är en del av vår natur; vi mår bra när vi lever i nuet utan att bli upprörda över att vilja ha något annat.

“Utbildning är vad som överlever när du har glömt vad du har lärt dig.”

-B. F. Skinner-

Blomma i trägolv

När detta sker känner vi som om allt passar, och vi kämpar inte mot livet längre. Istället flödar vi med det när saker vi gör är i linje med våra värderingar och prioriteringar. Den nya psykologin försöker byta fokus, lägga större vikt vid människor och identifiera samt använda deras styrkor så att de kan övervinna sina svårigheter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.