Så är lidande uppbyggt

Så är lidande uppbyggt

Senaste uppdateringen: 28 november, 2022

Lidande kan få dig att splittras djupt under huden utan att det syns. Det är som om det lever inom dig, fångar dig och kväver dig, men förr eller senare kommer du kunna övervinna det. För de starkaste själarna reser sig från motgångar, med tuff hud och härdade av ett oändligt antal osynliga ärr.

I dagsläget kanske din själ redan visar upp en hel karta av ärr och läkta sår. På grund av detta har du även lärt dig att smärta och lidande är två olika saker. Smärta är en del av existensen, och den dyker upp när vi förlorar något vi älskar. Lidande kommer å andra sidan från att vi inte accepterar vad som skedde, att vi gör motstånd och vill ha saker på ett annat sätt.

“Smärta är oundvikligt, lidande är valfritt.”

-Buddha-

Men även om vi får berättat för oss att lidande är en del av den mänskliga existensen, bör du ha några saker i åtanke. Först och främst är det inte nödvändigt att lida för att veta vad livet är. Lycka kan faktiskt också lära dig viktiga lärdomar.

Vidare är rädsla för lidande mycket värre än själva lidandet eftersom det hindrar dig från att leva. Det får dig att sätta upp murar och barriärer mot din rätt att älska och bli älskad, mot att misslyckas och lära sig av detta. Dessa är viktiga detaljer att komma ihåg. Men låt oss ta en titt på detta ämne lite närmre.

Blommor i hand

Lidande och viljan att fly

Lidande anländer som en gäst en kall vinterkväll. Du vill inte ha det där och beslutar dig att fly från det, gömma dig i källaren och agera som om det inte är där. Efteråt gömmer du dig i din rostande rustning och låtsas som att allt är normalt. Du klistrar på ett falskt leende samtidigt som smärtan fortfarande finns där, kloandes på ditt hjärta med sina kalla händer.

Vare sig du vill eller inte kommer denna negativa känsla hålla i sig, med sin skadliga tyngd, under lång, lång tid. Detta har faktiskt ett tydligt mål: att konsumera din energi och hålla dig tyst.

Det är märkligt, men precis som den molekylära biologen Estanislao Bachrach förklarar, bryr sig inte hjärnan om huruvida du är lycklig. Den bryr sig inte alls, för det enda den vill är att du ska överleva. Att förstå rötterna till ditt lidande är därför en handling av personligt ansvar. Av överlevnad.

Plåstrade blommor som symboliserar lidande

Verkligt och påhittat lidande

Psykologi gör tydlig skillnad mellan verkligt och påhittat lidande. Båda består av en negativ känslotyngd som direkt stör din livskvalitet och känslomässiga balans, men:

  • Påhittat lidande är en negativ tolkning av din egen verklighet. Du skapar alltså sanna interna strider, fantastiska stormar fulla av ogrundade besattheter och vånda över externa händelser.
  • Vid verkligt lidande är smärta, förvirring, förlust och besvikelse koncentrerade på en resonabel orsak. Något konkret har utlöst detta tillstånd.

När det kommer till eliminering av dessa två typer av lidande, kan du använda samma hanteringsmetoder. Vi ska förklara dem nedan.

Att väcka slumrande strategier

Du har dem redan. Tro det eller ej, men alla besitter vi de bästa strategierna för att tackla lidande. Så pass att du inte borde bli överraskad av att höra att hjärnan är biologiskt förberedd på att tackla motgång genom väldigt specifika mekanismer. Dessa strategier, som definieras nedan, kommer hjälpa dig att överleva på ett mycket bättre sätt.

“I ett liv utan smärta kommer själens strängar till slut bli slappa.”

-Johannes Kepler-

Först och främst kommer du väcka det inre öga som finns i ditt sinne. Du måste förstå att verkligheten, din verklighet, helt enkelt är en personlig tolkning du tror på, vilken ibland kan hålla dig fången. Det är dags att se på den genom ett annat filter:

  • Släck rädslorna och besattheterna som sliter på din karaktär, din självkänsla och din självbild. Allt verkligt lidande kommer med massor av påhittat lidande: “Detta kommer aldrig förändras”, “jag kommer aldrig bli lycklig igen”, “det finns inga andra chanser…” Stäng därför av detta onödiga, mentala oljud och kontrollera dina tankar för att skapa nya känslor.
Regnbåge över hand

Du kan å andra sidan minska “oförtjänt” lidande så länge du är medveten om att det är temporärt.

  • Smärta får dig att hopplöst klänga dig fast vid nuet så att du kan förstå dina sår, lära dig av vad som hänt och fortsätta överleva. Livet fortsätter nämligen, vare sig du vill eller inte. Lagen om obeständighet visar oss alla att allt är i konstant förändring, att allt kommer och går. Idag finns det smärta och imorgon kommer det finnas lycka. Låt inte dig själv bli rädslans fånge. Gå framåt.
  • Lidande ger dig även dygden empati. För endast en som lider kan sympatisera, och det är vad som gör dig till en bättre person. Det är därmed en viktig lärdom i livet, och den kommer tillhandahålla dig med stor känslighet såväl som en vis, värdig styrka.

Väck därför det mod som slumrar inom dig och bli kapabel att se lidande som en resa, och inte som en mur som fängslar dig. Res dig upp, öppna dina ögon inåt och se dig själv med högre tydlighet. Knacka på varje sten i dessa murar och låt dig själv återigen vara lycklig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.