"Flow" – lycka ligger i att ha passion för vad du gör

"Flow" – lycka ligger i att ha passion för vad du gör

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Din livskvalitet beror inte bara på lycka; den beror även på vad du gör för att vara lycklig. Om du inte utvecklar mål för att ge betydelse åt din egen existens, om du inte använder ditt sinne till dess fulla kapacitet, så kommer de goda känslorna bara fylla en liten del av potentialen du besitter. Mihaly Csikszentmihalyi har ägnat decennier åt att studera tillstånden i vilka människor når sin maximala potential. Hans studier har indikerat att människor är lyckligare när de når ett tillstånd av hög koncentration. Ett tillstånd som författaren kallar “flow“.

Detta tillstånd kan nås när vi upplever positiva känslor som lycka, styrka eller en positiv attityd. Alla tillstånd som kallas för “psykisk negentropi”. Genom att inte ödsla uppmärksamhet på grubblerier och tycka synd om oss själva, kan den psykiska energin flöda fritt mot alla tankar eller uppgifter vi beslutar att investera den i.

Tvärtom kan negativa känslor, såsom sorg, rädsla, ångest och tristess, producera “psykisk entropi”. Alltså ett tillstånd vari vi inte kan använda vår uppmärksamhet effektivt för att tackla externa uppgifter eftersom vi behöver den för att återställa en inre, subjektiv ordning.

“Lycka beror på oss själva.”

-Aristoteles-

“Flow”-tillståndet spelar en stor roll i människors förmåga att vara lyckliga

För att bättre förstå flow-tillståndet kan det vara lämpligt att först analysera det motsatta tillståndet. Det skulle vara ett tillstånd där det inte finns någon ordning i medvetandet och där tankar dyker upp och försvinner enligt infall. Vi kan inte kontrollera dem. Det är ett väldigt oangenämt tillstånd som tenderar att vara kopplat till andra problem, såsom osäkerhet, depression eller ångest. Och om det upprepar sig ofta kan det göra folk väldigt olyckliga.

Skrivande kvinna

Motsatsen till detta är ett flödande tillstånd, där sinnet flödar. Du känner dig helt vaken och i kontroll över dig själv. Du känner dig fri från oro och har en behaglig känsla av att göra rätt sak. Allt är logiskt och problemen du stöter på verkar som spännande utmaningar du tacklar med nöje. Du ser dem inte som hot mot ditt välmående eller personliga säkerhet.

Diverse studier verkar indikera att vissa faktorer, såsom pengar, faktiskt har en relativ roll för vår lycka. Pengar är till exempel viktigt när vi har lite av dem. Samma gäller för mat. Den är väldigt viktig när du svälter. Men ju mer pengar du har, desto mindre influerar dem din lycka.

När det kommer till den nivå av köpkraft vi åtnjuter i utvecklade länder, finns det många andra faktorer som slår fast vår lycka som är mycket viktigare än pengar. Att åtnjuta “flow” gör istället att en individ känner sig säkrare på sig själv, mindre ängslig och lyckligare.

“Konst och sport är kulturella former vars enda syfte är att tillhandahålla ett flow-tillstånd.”

-Mihaly Csikszentmihalyi-

Lycka kan hittas i måndagar

Måndagar tenderar att vara den värsta dagen på veckan. Det är nästan en svordom för många personer eftersom det betyder att man måste gå tillbaka till jobbet. Men Csikszentmihalyi, professor i neurovetenskap vid University of Stanford, har upptäckt en paradox. Arbete är mer ledande än fritid mot vad han kallar “flow”-tillståndet. Och detta tillstånd är jämförbart med lycka.

Par äter frukost

Nyckeln är att fritid för många är bortslösad tid, medan arbete är raka motsatsen. Att ha tydliga mål, kunna hantera dem och få feedback är nyckeln till att uppnå “flow”. “Flow”-tillståndet är i grund och botten detta – förmågan att koncentrera din mentala energi och uppmärksamhet på planer och mål du valt. Det innebär även att du känner att de är värda att utföra eftersom du har valt detta liv och njuter av varje sekund.

“Att utföra planer och nå mål vi valt är en fundamental del av ‘flow’-tillståndet.”

-Mihaly Csikszentmihalyi-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.