Hur man förstår ett osäkert barn

Hur man förstår ett osäkert barn

Senaste uppdateringen: 15 mars, 2024

En av de främsta författarna och poeterna som denna värld har sett, Pablo Neruda, har sagt att “allting är en ceremoni i barndomens vilda trädgård”. När man möts av en sådan uppenbar verklighet, hur är det möjligt att så många föräldrar och utbildare inte vet hur man förstår ett osäkert barn?

Det är viktigt att inte glömma bort att ett osäkert barn, bortom dess eget genetiska arv, är definierat av erfarenheter som det har gått igenom under sin barndom. Det handlar om erfarenheter som inte har blivit hanterade, förstådda eller korrekt erkända.

Vad skapar osäkra barn?

Ett osäkert barn löper större risk att drabbas av ledsamhet, ångest och även andra mycket värre besvär såsom social isolering, depression eller skuldkänslor, om dessa inte behandlas i tid.

En traumatisk episod kan vara roten till ett barns osäkerhet. Orsakerna kan variera, som ett djurs dödsfall, upplevelser i skolan eller i familjen. Det kan även orsakas av att man flyttar.

Pojke

Vi bör aldrig glömma att rutinen får barn att känna sig säkra. Det är nödvändigt med stabilitet under deras första år. Det är därför nödvändigt för föräldrar och lärare att vara förstående och empatiska i dessa situationer.

“En av de bästa sakerna som kan hända i ditt liv är att du har en lycklig barndom.

-Agatha Christie-

Att upptäcka ett osäkert barn

Ju tidigare vi upptäcker att barn har problem med osäkerhet, desto enklare kommer det vara att hantera. Det är därför viktigt att man känner igen en serie symptom:

  • Emotionell missanpassning: om du observerar emotionell instabilitet, aggression, rädsla och även ett överdrivet behov av omtanke och uppmärksamhet så kan detta vara ett tecken på osäkerhet.
  • Svårigheter med att sköta den personliga hygienen: om de är extremt beroende av sina föräldrar för sin hygien.
  • Bristfällig motorisk utveckling: deras motorik kan utvecklas på ett bristfälligt sätt, vilket ger problem när de går. Dålig finmotorik ger problem när de ritar etc.
Barn med kanin
  • Dåliga mat- och sömnvanor: en balanserad kost och sömn är basala delar av barns utveckling. Om de har problem med att sova, blir upprörda, har mardrömmar, har brist på aptit, kräks extremt mycket eller inte kan använda besticken ordentligt så kan detta vara ett tecken.
  • Onormala beteenden och dålig prestation: förändringar i attityd när de leker eller minskad psykologisk prestation.
  • Osocialt beteende: brist på kommunikativ förmåga eller en tendens att dramatisera mycket.

Att förstå ett osäkert barn

När vi har diagnosen är det dags att förstå dem och kunna hjälpa dem med deras beteende lite i taget.

Det första vi bör göra är att hålla oss lugna. Barn tar emot mycket stimuli under barndomen och kan gå igenom olika stadier av osäkerhet. Vi bör hålla i tankarna att deras fysiska och psykologiska förmågor håller på att utvecklas.

Barn på måne

Empati är din största allierade när det kommer till att förstå ett osäkert barn. När det kommer till kommunikationsproblem bör du visa extra omtanke. Försök att komma ihåg hur du var i den åldern, vad som gjorde dig rädd, vad du tyckte om respektive inte tyckte om, hur du såg världen…

En specialist inom barnpsykologi kommer att vara väldigt användbar under denna tid. För att kunna hantera ett osäkert barn och veta vad du bör göra så finns det ingen annan som kommer att kunna ge bättre råd. Denna person kan fungera som en guide när det kommer till att vara mer förstående och empatisk.

Vi bör såklart observera våra barns beteenden noga. Det är viktigt att upptäcka vilka stimuli och situationer som orsakar deras osäkerhet, i hemmet såväl som i skolan. På detta sätt kan du omvända situationen så att de hittar en bättre rutin för sina karaktärer.

Omtanke är väldigt viktigt för osäkra barn. Att de vet att de är älskade och att man bryr sig om dem, att personerna runt omkring förstår dem och erbjuder dem den typ av lugna rutin som de behöver är viktigt för att de ska kunna återhämta sig.

“Det bästa sättet att uppfostra bra barn är att göra dem lyckliga.”

-Oscar Wilde-

Som du kan se så behöver det inte vara en omöjlig uppgift att förstå ett barn som lider av osäkerhet. Du måste fylla dig själv med tålamod, omtanke och empati och börja arbeta med att motverka problemet så att det inte blir värre.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.