Vilken är din dominanta intelligens?

Vilken är din dominanta intelligens?

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2024

Det sägs att Einstein och Chaplin, två personer som var erkända för sin intelligens, en gång möttes på en social tillställning. De började prata och Einstein sade till Chaplin “Det som jag alltid har beundrat med dig är att din konst är universell; alla förstår och beundrar den”.

Chaplin svarade då, “Din är mycket mer värdig respekt: alla beundrar den och nästan ingen förstår den”. Det som hade hänt var att två personer med olika typer av intelligens hade mötts, för det finns inte en, utan olika.

Teorin med multipla intelligenser föreslogs först 1983 av Howard Gardner, en professor vid Harvard University. Denna teori är grundad på idén att det inte finns en intelligens, förstådd som en förmåga att lösa problem och skapa något värdefullt, utan snarare olika typer av intelligens.

“Det sanna tecknet på att man är intelligent är inte kunskap utan fantasi.”

-Albert Einstein-

Typer av intelligens

Gardner och hans team kom fram till åtta olika typer. Varje person har dessa till olika grader och kombinerar dem även på ett annorlunda sätt än andra människor. Sättet att blanda olika intelligenser är vad som gör oss unika. De åtta intelligenser som Gardner pratade om är följande:

Lingvistisk intelligens

Detta är förmågan att effektivt använda ord, använda språkets strukturer, semantik etc. Personer som politiker, poeter, skribenter och journalister tenderar att utveckla denna färdighet genom att använda ordet i både skriven och talad form.

Kvinna i naturen

Logisk-matematisk

Detta är relaterat till förmågan att använda logisk slutledning och lösa matematiska problem. Snabbheten vid lösning av denna typ av problem är en indikator som visar hur mycket av denna typ man har. Vetenskapsmän, matematiska ingenjörer och ekonomer tenderar att vara framstående här.

Spatial intelligens

Detta är förmågan att skapa mentala bilder, rita och notera detaljer, och även ha ett sinne för estetik. Denna typ av förmåga ser vi hos målare, fotografer, designers, arkitekter etc.

Musikalisk intelligens

Detta är relaterat till musikaliska färdigheter, som rytm och melodi. Detta hjälper oss att skapa nya ljud och uttrycka känslor genom musik. Denna typ finns hos musiker, sångare, kompositörer, dansare etc.

Flicka som spelar gitarr

Kroppslig intelligens

Detta refererar till allt som har att göra med rörelse, både kroppslig och rörelse av objekt. Man använder den under aktiviteter som kräver koordination och kontrollerad rytm. Detta ses hos sångare, kirurger och atleter.

“Kreativitet kräver modet att släppa loss säkerheten.”

-Erich Fromm-

Intrapersonell

Detta refererar till vår självmedvetenhet, processen att lita på och motivera oss själva. Man använder den för att förstå vad vi gör och för att validera våra handlingar. En stark utveckling av denna typ kan hittas hos teologer, filosofer och psykologer.

Hand i solsken

Interpersonell

Detta är förmågan att relatera till andra personer. Det inkluderar förmågan att använda gester, kontrollera rösten och använda ansiktsuttryck. Skådespelare, politiker, lärare och liknande är bra på att använda denna typ. Den är väldigt viktig för personer som arbetar med stora grupper eftersom de vet hur man upptäcker och förstår problem med andra, och de kommer att lära sig hantera gruppen.

Naturalistisk

Detta är förmågan att särskilja, klassificera och använda element i omgivningen, objekt, djur och växter. Personer som är starka inom denna typ demonstrerar följaktligen en stor färdighet för att observera, experimentera och utvärdera lösningar. Personer som arbetar med detta inkluderar ekologer och botanister.

“Rytmen är den viktigaste saken eftersom den är magisk, vilket bjuder in publiken till att dansa, och vad jag vill ha är läsare som dansar med mina ord.”

-Haruki Murakami-

Gardner hävdar att alla har dessa åtta, men att det alltid finns en som visar sig mer än andra. I livet så rekommenderas det att man lär sig bemästra ett stort antal av dessa åtta intelligenser, oavsett vilket yrke man har.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.