En rustning som krossas när du smeker själen

Tidigare sår och trauman är inte lätta att övervinna, men med mycket arbete och självkärlek är det möjligt.
En rustning som krossas när du smeker själen
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 21 maj, 2024

En rustning är en symbol för att man lidit för mycket. Det är skyddet folk väljer att använda för att stoppa sin nedbrytning, för att undvika att gå sönder. Det är en försvarsmekanism, deras temporära räddning och deras sätt att tyst säga “Nog!” till världen.

Att leva med en rustning är dock inte lätt, för under den finns en rädsla för att såras. Detta är en av de mest paralyserande rädslorna människor kan ha. En rädsla som får dig att skapa murar, hindra känslor och leva ett bedövat liv.

Livet sliter ned dig och gör dig så pass utmattad att du föredrar att skydda dig själv och sluta känna så mycket som möjligt, istället för att uppleva smärtan hos dina sår.

“En rustning, den skyddar dig mot alla kvinnor som kan förgöra dig, det är säkert. Men om du inte släpper den kommer den även skydda dig mot den enda som kan älska dig, ge dig näring, rädda dig från ditt eget skydd.”

-Richard Bach-

Slitaget som orsakas av lidande

Livet är inte en väg mot garanterad lycka. Ovisshet, instabilitet och lidande är saker du kommer finna på vägen. Du kommer konfrontera dem bättre om du är kapabel att förutse dem och förbereda dig själv. Ingen är immun mot lidande, men det är viktigt att lära sig att hantera det. Annars kan mörkret sluka dig.

Att leva är att möta risker, att acceptera att allt inte alltid sker som man vill. Det antyder att du omfamnar stunder av lycka, men även accepterar det lidande som ringer på dörren då och då för att sätta dig på prov.

Gråtande kvinna

Att hantera slagen och läka såren är inte en enkel uppgift. Man har inte alltid det bästa stödsystemet, resurserna eller strategierna, och när man har det vet man ibland inte hur de ska användas.

Vissa personer hanterar besvikelse och oväntade händelser bättre. Andra låter dessa saker influera deras humör. Och en tredje grupp beslutar sig för att skydda sig själva för att begränsa sitt lidande. Metoden du använder kommer på ett eller annat sätt påverka ditt dagliga liv.

Men oavsett sättet du konfronterar ditt lidande på, kommer det generera fysiska och emotionella konsekvenser när det väljer att stanna vid din sida. Å ena sidan fångar det dig i sitt tvekande, i brist på motivation och njutning (anhedoni). Om du inte håller ett öga på det kan det skicka dig raka vägen till depression eller ångest.

Å andra sidan sliter det på dig fysiskt. Det gör dig utmattad, eliminerar all energi du har. På en djupare nivå minskar det faktiskt frisättningen av serotonin och ökar mängden kortisol i systemet.

Det falska skyddet hos en rustning

Alla har vi vår egen rustning, våra egna försvarsmekanismer, vår personliga sköld som skyddar oss mot smärta. Det är en normal del av livet. På ett eller annat sätt måste du vakta de mest ömtåliga delarna av ditt väsen. Du måste alltså göra dig själv stark mot alla möjliga hot och bakslag.

Problemet uppstår när du sätter på dig denna rustning… men inte krossar den senare. Den tar alltså över ditt liv och blir till ett väldigt konservativt filter genom vilket du observerar världen. Att resa murar isolerar dig, inte bara från lidande och ovisshet, utan även från tillgivenhet och sociala upplevelser.

I ett försök att skydda dig själv börjar du bojkotta dig själv, till den punkt när du blockerar dig emotionellt. Att inte känna för att inte lida. Du upprepar denna bristfälliga strategi eftersom den vid en punkt säkerställde din överlevnad. Du bör dock vara försiktig, för priset för att använda den är väldigt högt.

Priset är att du blir tom inombords. Det är det finstilta i kontraktet du inte alltid läser eller kommer ihåg när du börjar skapa barriärer.

Och detta tomrum blir till frånvaro av känslor; en frånvaro av förmågan att känna sig levande och sammankoppla med andra. Därför är det inte ovanligt att du förr eller senare faller offer för just det du fruktade – lidande. Vem påstår att du kan undvika att må dåligt genom att inte känna något?

En rustning är en undermedveten fälla som kedjar fast dig vid obehag, maskerat som känslor av skydd och säkerhet. Det är därför det är så viktigt att identifiera och reflektera över de olika typerna av försvarsmekanismer.

“Du behöver mer mod för att konfrontera lidande än för att konfrontera döden.”

-Marlene Dietrich-

Flicka med ögonbindel

Konsten att smeka din själ

Ofta tenderar personer som gömmer sig bakom en rustning att använda defensiva attityder, till den grad att de stöter bort andra. Deras rädsla för att bli sårade är så stark att de, utan att mena det, driver bort alla. Till och med personer som ämnar att lära känna och i vissa fall älska dem.

Detta sker eftersom många som skyddar sig själva så här vildsint har drabbats av ett krossat hjärta. För att undvika att återuppleva smärtan agerar de därför som vildsinta djur som skyddar sitt revir. Den andra personen, alla personer, blir till en fiende. Minsta lilla kontakt med rustningen hos någon som försöker skydda sig kan leda till sorg.

Hur krossar man en rustning?

Vilket botemedel kan omvända all denna skada? Finns det en kur som kan krossa rustningen hos personer som genomgått så mycket lidande? Kan vi hjälpa dem att krossa denna rustning?

Först och främst är det viktigt att påpeka att rustningar krossas långsamt, lite i taget. Det är en process som kräver en stor dos kärlek, förståelse, tålamod, acceptans och givetvis ansträngning.

Som du kan se finns det ingen magisk lösning som fixar detta. Ett djupt band till den andra personen, och givetvis med dig själv, kan hjälpa. Alla som interagerar med rustningsklädda personer måste därför förstå att det inte är individen som talar, utan dennes rädsla.

Det är med andra ord ett stort monster som besitter henne och får henne att tro att det är bättre att inte känna något för att undvika smärta. Att förstå hennes smärtor kommer vara en väldigt viktig del av relationen, såväl som att visa tillgivenhet och släppa krav om förbättring.

Man måste alltså lära sig att smeka hennes själ, vidröra hennes känsligheter och få henne att känna sig skyddad.

“Kärlek fungerar inte på något annat sätt.
Det är inte genom tvång,
utan genom smekningar,
som rustningen kan öppnas.”

-Marwan-

Kvinna på tak visar att en rustning krossas när du smeker själen

Det mesta av ansträngningen kommer från den som skapade rustningen. Det är hon som måste förstå att lidandet bara kommer bli större om man undviker det på lång och medellång sikt. Trots det faktum att livet inte alltid är enkelt, är lidande bara ytterligare ett kapitel i berättelsen.

Hon måste alltså göra sig av med skuldkänslor och den hårda, stela attityden för att kunna omfamna sig själv och ta det första steget mot kärlek. För att behandla sig själv väl när man är sårad är den bästa läkande kraften.

“Varje dag rättar folk till sitt hår, varför inte hjärtat?”

-Kinesiskt ordspråk-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.