Ett barndomstrauma som gör folk mottagliga för psykoser

Ett barndomstrauma som gör folk mottagliga för psykoser
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Många föräldrar underskattar skadan som kan uppstå av ett syskon som trakasserar ett annat. De skyller på att “alla syskon gör sådär” och tror att beteendet inte kommer ha några långvariga effekter. En studie vid University of Cambridge kom dock fram till motsatsen. Denna studie slog fast att ett barndomstrauma gjorde folk mer mottagliga för psykoser i vuxenlivet.

Trakasserier inom familjen betecknas som ett systematiskt och kontinuerligt beteende som har som mål att störa, skrämma och underminera en familjemedlem psykologiskt. Det är ett beteende som kan uppstå mellan syskon och ge upphov till ett barndomstrauma. Det är ofta det äldre syskonet som utsätter det yngre för sådan behandling.

“Våld är inte makt, utan avsaknad av makt.”

Ralph Waldo Emerson

Förövaren försöker destabilisera offret psykologiskt. 3,600 personer deltog i denna studie som visade att denna typ av barndomstrauma gör folk mer mottagliga för psykoser. Med andra ord löper de personer som blivit trakasserade av sina syskon större risk att tappa kontakt med en socialt accepterad verklighet.

Trakasserier inom familjen kan ge upphov till ett barndomstrauma

Barn är omogna och inte helt medvetna om vilka konsekvenser som deras handlingar ger upphov till. Det finns dock vissa spår av psykopati inom dysfunktionella familjer redan i tidig ålder. I dessa fall attackerar ett syskon ett annat. Det är oftast de yngre syskonen som blir utsatta, men det kan även röra sig om det äldre.

Pojkar som bråkar.

Det ena syskonet utsätter det andra för konstant förnedring. Detta händer nästan alltid då de leker, eller vad som i varje fall “verkar” vara en lek. Trakasserierna förkläs även som skämt, utmaningar och tävlingar. Målet är nästan alltid att omedvetet stöta bort offret från familjen eller i alla fall få det att bli ignorerat av resten av familjemedlemmarna.

Förövaren ser ofta offret som ett hot inom familjestrukturen. Denna uppfattning har nästan aldrig någon koppling till riktigheten och är endast en idé som uppstår p.g.a. osäkerhet och avundsjuka.

Offret

Offret är många gånger en person som är intelligent eller attraktiv. Om de har någon egenskap som får dem att stå ut på ett positivt sätt kan detta ses som ett hot. Det motsatta kan också hända, dvs. att offret har någon form av svaghet som gör att personen får specialbehandling, och denna behandling gör då förövaren bitter.

Pojke som lider av ett barndomstrauma.

I en del familjer utöver föräldrarna olika typer av våld mot barnen. Detta är sedan ett beteende som ett syskon tar efter och utövar på ett annat.

Offret har generellt två alternativ. Det kan antingen fly hemifrån eller från själva verkligheten. I det första fallet hamnar personen i en tom och utsatt situation. I det andra fallet uppstår ett barndomstrauma som kan göra personen mottaglig för psykoser som schizofreni, bipolaritet eller depression.

Barndomstrauman som gör folk mottagliga för psykoser

Enligt University of Cambridge löper barn som blivit utsatta för trakasserier från ett syskon betydligt högre risk för att utveckla en psykos i vuxenlivet. Risken blir ännu större om barnet även blir mobbat i skolan.

Trakasserier mellan syskon kan maskeras på olika sätt, som exempelvis spratt för att skrämmas. Det kan också röra sig om konstant kritik av vad personen säger eller gör. Ibland förekommer dessutom fysiska attacker. Detta är speciellt vanligt bland pojkar.

Pojke som skriker på flicka.

Oavsett fallet så är det föräldrarna som har ansvaret för att en sådan negativ situation inte uppstår. De sätter reglerna, och om de inte gör det på rätt sätt kan det få konsekvenser när barnet växer upp.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.