Så kan du förbättra minnet och din intellektuella kapacitet

Så kan du förbättra minnet och din intellektuella kapacitet

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Att ha stor intellektuell kapacitet och att bibehålla mental skärpa är väldigt viktigt i alla livets aspekter; inte bara under vår skoltid och i yrkeslivet. Därför vill vi dela några effektiva tips på hur du kan förbättra minnet och din intellektuella kapacitet.

Bra minne är alltid beroende av hjärnans hälsa och vitalitet. Grå hjärnsubstans åldras precis som resten av kroppen.

De goda nyheterna är att det är möjligt att träna hjärnan för att hålla den frisk och dra största möjliga nytta av dess potential, och till och med öka dess kapacitet. Den mänskliga hjärnan har en fantastisk förmåga att förändra och anpassa sig, även vid hög ålder. Denna förmåga kallas för neuroplasticitet. När hjärnan stimuleras ordentligt kan den bilda nya neurala vägar, ändra existerande kopplingar och anpassa sig själv till förändringar i omgivningen. Tack vare vår hjärnas neuroplasticitet är det möjligt att förbättra vår intellektuella kapacitet, vår inlärningsförmåga och till och med vårt minne.

Tips för att förbättra minnet

1. Motionera

Medan vi ägnar oss åt fysiska aktiviteter får även vår hjärna träning. Att vårda våra kroppar kommer faktiskt hjälpa oss att bearbeta och komma ihåg information. Fysisk aktivitet ökar hjärnans syresättning och minskar risken för att man ska utveckla åkommor som orsakar minnesförlust, såsom diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare så ökar träning vår hjärnas kemiska effekter, vilket är väldigt hjälpsamt i skyddet av våra neuroner.

2. Få tillräckligt med sömn

När du inte får tillräcklig vila kan din hjärna inte fungera till sin fulla kapacitet. Förmågor såsom kreativitet, konfliktlösning, kritiskt tänkande och andra intellektuella förmågor försämras kraftigt av sömnbrist.

Sömn är även vitalt för inlärning och minne. Forskning visar att sömn är speciellt nödvändigt för konsolidering av minnen, vilket sker i de djupa sömnstadierna.

3. Sluta inte vara social och ha roligt!

Flera studier bevisar att en livsstil fylld med sociala aktiviteter och roliga stunder har viktiga kognitiva fördelar. Som människor är vi faktiskt mycket sociala varelser och kan inte frodas när vi lever isolerat. Sociala förhållanden stimulerar dessutom våra hjärnor eftersom interaktion med andra är den bästa typen av hjärnträning.

Forskning har även visat att betydande relationer och ett starkt stödsystem är vitalt; inte bara för vår emotionella hälsa, utan även för vår mentala hälsa. I en nyligen utförd studie vid School of Public Health på Harvard fann forskare till exempel att personer med det mest aktiva sociala livet hade långsammast minnesförsämring.

Att ha roligt är också bra för våra hjärnor. Om skratt är den bästa medicinen för kroppen så är den definitivt den bästa även för våra hjärnor. Till skillnad från emotionella svar, som är begränsade till specifika områden av hjärnan, involverar skratt flera regioner i hjärnan. Skratt aktiverar dessutom områden av hjärnan som är vitala för inlärning och kreativitet. Precis som psykologen Daniel Goleman påpekar i sin bok Emotional Intelligence: “Skratt… verkar hjälpa folk att tänka bredare och associera friare.”

4. Hantera din stress effektivt

Stress är en av hjärnans värsta fiender. Om den inte kontrolleras kan den med tiden utvecklas till kronisk stress, som förstör hjärnceller och skadar hippocampus – hjärnregionen som ansvarar för att bilda nya minnen och hämta gamla. Avslappningstekniker är väldigt hjälpsamma för stresshantering.

Utöver stress är depression, ångest och kronisk oro även väldigt skadliga för våra hjärnor. Några av symptomen på depression och ångest involverar faktiskt problem med koncentration, beslutstagande och att minnas.

5. Förbättra minnet genom att äta bra

Din hjärna behöver bränsle precis som resten av kroppen. Men det finns inget specifikt livsmedel som är menat för hjärnan – en rekommenderad diet för god fysisk hälsa är även bra för intellektuell hälsa. Med andra ord en diet baserad på frukt, grönsaker, fullkorn, “hälsosamma fetter” (såsom de i olivolja, nötter och fisk) och magert protein. Dessa matvanor främjar en rad olika hälsosamma fördelar och hjälper till att förbättra vårt minne.

När det kommer till mental energi är det bäst att välja komplexa kolhydrater. Kolhydrater ger näring åt våra hjärnor, men snabba kolhydrater (såsom de i socker, vitt bröd och raffinerade spannmålsprodukter) ger oss en snabb skjuts följt av en lika snabb sänka. Det finns även bevis på att dieter rika på snabba kolhydrater avsevärt ökar risken för kognitiv försämring under ålderdomen. För att ha bra bränsle och hälsosam, varaktig energi måste vi konsumera livsmedel med komplexa kolhydrater, såsom fullkornsvetebröd, fullkornsris och havre, spannmål rika på fibrer samt legymer.

Samtidigt avråder man starkt från att missbruka kalorier, mättade fetter och alkohol om man vill bibehålla god mental hälsa. Detta är även fallet när det kommer till fysisk hälsa.

6. Förbättra minnet genom att träna hjärnan

När vi nått vuxen ålder har vår hjärna utvecklat miljontals neurala vägar som hjälper oss bearbeta information snabbt, lösa dagliga problem och utföra rutinuppgifter med minimal mental ansträngning. Men om vi alltid fokuserar på att göra samma sak så kommer vi inte ge hjärnan den skjuts den behöver för att fortsätta växa och utvecklas.

Minnet måste precis som muskelstyrkan användas om du inte vill förlora det. Därför måste du träna det och anta nya utmaningar, vilket i sin tur kommer förbättra dess förmåga att bearbeta och komma ihåg information. De bästa cerebrala aktiviteterna för mental träning är de som tar bort oss från våra rutiner och utmanar oss att utveckla nya vägar i hjärnan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.