Gör något som skrämmer dig varje dag

Gör något som skrämmer dig varje dag
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 juli, 2023

Rädsla är en kraft som kan pusha dig att göra storslagna saker, eller paralysera dig. Den kan leda dig till att komma fram till saker för att ta hand om dig själv och konfrontera faran, eller stänga av dig från världen utanför. För att se till att den inte växer okontrollerbart ska du anta följande utmaning: gör något som skrämmer dig varje dag.

Personer som älskar dig kommer förmodligen inte uppmuntra dig. De vill trots allt skydda dig. Närstående försöker faktiskt ofta mana oss att inte ta risker eller experimentera med rädslor.

“En man som känner rädsla i frånvaron av fara, hittar på faror för att rättfärdiga sin rädsla.”

-Alain-

De gör det med goda avsikter. Rädsla är inte direkt en bekväm känsla, även om många är beroende av risktagande. Under normala omständigheter upplever människor rädsla som en olustig känsla som de måste komma bort från så snabbt som möjligt. Det dåliga är att detta får oss att anamma stillastående livsstilar.

Gör något som skrämmer dig – lämna komfortzonen

Din komfortzon är överallt där du enkelt kan kontrollera allt. Det är ett annat ord för det som är rutin, välkänt, bekant etc. Som en konsekvens bjuder komfortzonen in dig att stanna där, flytandes, utan att utmana dig, växa eller gå framåt.

Våga ta klivet

Med det sagt är det hälsosamt att ha vissa platser som du ser som komfortzoner. Dessa är fysiska eller emotionella utrymmen som låter sig skjuta oro åt sidan. I din komfortzon kan du glömma bort beslutsfattande och njuta av småsaker. I komfortzonen är det bara fridfullhet som gäller. Dessa utrymmen är absolut nödvändiga för att bearbeta upplevelser, assimilera dem och finna balans.

Vad som kan ske är dock att dina komfortzoner blir bubblor som hindrar dig från att uppleva berikande upplevelser. De fungerar som tillflyktsorter som du aldrig vill lämna. De håller rädslor borta, även sådana som du måste tackla och övervinna för att växa. Att komma över vissa rädslor kan även vara nödvändigt för att minska lidandet du upplever. När du gör något som skrämmer dig så bjuder du alltså in dig själv att lämna komfortzonen för att växa. Oroa dig inte, du kan komma tillbaka senare.

Rädsla finns överallt

Inledningsvis är rädsla giltigt som en självbevarande mekanism. När den växer okontrollerbart börjar den dock invadera själen likt ett ogräs. Den har ett unikt karaktärsdrag: den får näring från sig själv. Rädsla tenderar att öka och växa på egen hand. Om du inte stoppar den kan den växa oproportionerligt.

Givetvis behöver vi alla lite rädsla för att leva. Men vi löper även risken att ge vika för den. Detta sker ofta utan att vi märker det. Du kanske till exempel är rädd för att tala inför folk, så du bygger ett liv där du aldrig behöver göra det eller undviker alla situationer som kan kräva det. Det kan låta logiskt, men vad som inte är logiskt är att gå miste om möjligheter, stora och små, enbart på grund av rädsla.

Detta kan även hända med mer relevanta problem, såsom lidande. Du är rädd för att lida, så du missar tusentals vackra upplevelser i livet bara för att skydda dig själv. Eller så är du rädd för att vara ensam, så du ger upp din frihet.

Gör något som skrämmer dig

Vad vi försöker förmedla är att det enda sättet att erövra din rädsla är att konfrontera den. När du ställs inför rädslor kommer du inse att du är kapabel, och du kommer bli modigare. Mod får också näring från sig självt.

När du gör något som skrämmer dig kommer du även börja upptäcka nya sidor av dig själv. Du kommer öka din självkänsla och din självkärlek. Det känns bra att vara kapabel att övervinna gränser. Med det sagt finns det givetvis nivåer av rädsla. Du kan inte börja med något som gör dig helt skräckslagen. Om du inte är redo kommer du bara bli ännu räddare än i början istället för att främja ditt mod.

Valar bland molnen

Så gör något som skrämmer dig varje dag – det kan vara mycket effektivt. För att göra det måste du börja med små rädslor. Om du till exempel är rädd för mörkret ska du utmana dig själv att sitta några minuter i totalt mörker. Du kommer bli starkare. Eller så promenerar du bara ett tag på en plats du inte är bekant med.

Du är den enda som vet var du ska börja. Kommer du ge det ett försök?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.