Grön terapi: hur växter främjar psykiskt välmående

Här tar vi en titt på vetenskapen bakom växternas positiva effekter på vårt psykiska välmående.
Grön terapi: hur växter främjar psykiskt välmående

Senaste uppdateringen: 24 november, 2023

I en tid där stress och hektisk livsstil är allt vanligare, vänder sig alltfler människor till naturen för lugn och återhämtning. Bland de många gåvor naturen erbjuder är växter kraftfulla verktyg som främjar psykiskt välmående. Forskning har visat att det att omge sig med växter och naturen har mätbara positiva effekter på vår mentala hälsa.

Växternas inneboende förmåga att minska stress

Växter i alla dess former, oavsett om det är ståtliga häckväxter som ramar in en trädgård, eller en samling krukväxter på en balkong, bär på en unik förmåga att lugna sinnet och höja humöret. När vi omger oss med grönska, skapar vi en naturlig oas som ger oss en känsla av frid och förnyelse.

En av de mest framträdande effekterna av växter är deras förmåga att minska stress och ångest. En studie publicerad i Journal of Physiological Anthropology fann att växtbaserade aktiviteter, som trädgårdsarbete, kan sänka nivåerna av kortisol – kroppens stresshormon.

Detta kan förklaras av biophiliahypotesen. Den hävdar att människor har en medfödd tendens att söka anslutning med naturen och andra levande varelser. Att ta hand om växter, oavsett om det är att klippa en häck eller att vattna inomhusväxter, är en form av mindfulness som låter oss koppla bort från vardagens stress.

Denna närvaro i nuet när vi fokuserar på enkelheten i att plantera, vattna och vårda, kan minska ångest och förbättra mental klarhet.

Blomma

Växter främjar psykiskt välmående eftersom vi är ett med naturen

Kommunikationen med växter och natur kräver inga ord, men erbjuder ändå djup tröst och förståelse. Att observera en växts tillväxt och förändringar över tid kan påminna oss om livets cykler och vår egen del i den större helheten.

Den stadiga tillväxten hos en ligusterhäck kan till exempel symbolisera ständig utveckling och anpassningsförmåga. Att sköta om växter kan ge en känsla av ansvar och prestation.

Enligt en studie publicerad i Journal of Environmental Psychology, kan trädgårdsarbete, inklusive vård av häckar och andra växter, öka vår tillfredsställelse med livet och vårt psykologiska välbefinnande samt minska känslor av ensamhet och isolering.

Växter som renar luften

Växter bidrar även till förbättrad luftkvalitet. Genom fotosyntesprocessen omvandlar de koldioxid till syre och kan även filtrera och rena luften från skadliga föroreningar.

Inomhusväxter som spjutbräken och gullranka har visat sig vara särskilt effektiva i att rena luften från gifter som formaldehyd och xylen, vilket leder till en renare och hälsosammare inomhusmiljö.

Växter främjar psykiskt välmående eftersom de bidrar till minskat buller och förbättrad akustik

Växter, särskilt större inomhusväxter och häckar, kan bidra till att minska bullernivåerna. Deras blad och stammar absorberar, diffrakterar och reflekterar ljudvågor, vilket kan bidra till en lugnare och mindre störande miljö.

Växter främjar psykiskt välmående

Grönska som en källa till produktivitet och inspiration

Växter främjar inte bara psykiskt välmående, utan kan också vara en källa till produktivitet och kreativ inspiration. Den variation och skönhet som finns i naturen – från den enklaste häckväxten till den mest genomtänkta trädgården – kan väcka nya idéer och perspektiv.

En studie från University of Exeter visade att växter på arbetsplatsen kan öka produktiviteten med upp till 15%. Närvaron av gröna växter kan förbättra koncentration och kognitiv funktion genom att minska trötthet och höja nivån av uppmärksamhet.

Att se till att vi har växter i vår dagliga miljö – oavsett om det är frodiga häckar i trädgården eller enkla krukväxter på kontoret – är ett enkelt men kraftfullt sätt att stärka vårt psykiska välmående. Denna gröna terapi erbjuder en välkommen paus från den digitala världen och en chans att återansluta med naturens lugnande rytm.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.