När de redan hade dömt henne gjorde hon något magiskt

När de redan hade dömt henne gjorde hon något magiskt

Senaste uppdateringen: 14 december, 2022

Du har säkert flera gånger hört om hur viktigt det är att göra ett bra intryck. Det där första intrycket vi gör på andra kommer att bestämma den bild de har av oss, och deras uppfattningar om vilka vi är. Men det första intrycket kan även vilseleda oss. Vi har alla dömt på förhand vid många tillfällen.

Psykologer vid University of Glasgow (Skottland) och Princeton University (USA) har visat att ett enkelt “hej” är tillräckligt för att dra slutsatser om personens personlighetstyp.

Hur många gånger har du fått ett första intryck som sedan inte visade sig stämma? Vi kan aldrig lita fullt ut på detta eftersom vi skapar en bild med hjälp av små element när vi ser personen framför oss. Men låt oss inte glömma att vi inte känner personen och att denne kan komma att förvåna oss.

Det första intrycket och fördomar

Med det första intrycket formar vi positiva eller negativa åsikter om personen framför oss. Dennes sätt att prata, gå, gestikulera… Allt detta kan ge oss ett hum om hur dennes personlighet är. Detta låter oss anamma olika positioner, från acceptans till nekande och likgiltighet.

Men de första tankarna om någon har också mycket att göra med våra fördomar. Dessa kan skapa problem och senare tenderar vi att bekräfta den bild som vi formade från första början.

Märkligt ansikte som blir dömt på förhand

Denna situation tenderar att uppstå när vi interagerar med någon som vi inte känner, men som vi har hört om. Även om vi vägrar att acceptera detta så har vi redan format en bild baserad på andra personers åsikter. I detta fall är det väldigt viktigt att inte låta sig svepas med av dem och att man försöker att bilda sig sin egen uppfattning.

Enligt Alexander Todorov tar det oss 40 ms att forma en åsikt om en främling. Som vi kan se är det största problemet med första intrycket och fördomar den snabba tanken som vi formar angående någon vi inte känner. Om detta är problemet, hur löser vi det? Varför har vi inte mer tålamod innan vi ser på en annan människa på ett felaktigt sätt? För att vi har blivit uppfostrade så.

Vårt första intryck kommer alltid påverkas starkt av våra fördomar, oavsett om vi har hört talas om personen innan eller om vi har fördomar som förblindar oss för tillfället. Två vanliga exempel är att “blondiner är dumma” eller att “alla feminina män är homosexuella”.

Vårt första intryck formas så snabbt att det är kortare än ett andetag. Vi “tar in” mycket information om den andra individen. Tänk om vi gav oss själva mer tid till att forma vår åsikt? Tålamod är en dygd.

Felet med första intryck

Det verkar som att ingen kan vara fri från tendensen med första intryck. Men denna mekanism, som automatiskt körs igång, är orsaken till många misstag som vi gör när det kommer till att döma någon.

Därför erbjuder vi dig möjligheten att titta på en video som visar det allvarliga misstag vi gör genom att döma en person alltför tidigt.

I videon ser vi Corinne Sutter, som var med i en talangshow. Vi kan se att hon målar på en duk och vi ser domarnas ogillande uttryck. Det verkar som att det som händer inte faller dem i smaken, och därför börjar de en efter en att trycka på knappen.

Det stämmer att ritningen ser konstig ut till en början, men om du har tålamod så kommer du att vilja veta hur hon verkligen avslutar sitt verk. Domarna gav henne inte denna tid; de väntade inte… men vad de inte visste var att Corinne skulle komma att förvåna dem.

Denna video är ett bra exempel på att ett första intryck inte alltid är det rätta och hur en situations verklighet kan smälla en i ansiktet. Publiken gav Corinnes verk en stående ovation, men vad vi inte vet är om hennes tårar orsakades av glädje eller maktlöshet.

Ögon

Vi har alla dömt på förhand

Har du någonsin varit offer för ett orättvist första intryck där människor dömt dig på lösa grunder? Hur många gånger har du dömt någon och sedan förstått att detta intryck var helt fel? Vänta tills andra visar dig vilka de verkligen är. Var inte alltför snabb med att forma en falsk bild av deras personlighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.