The Secret of the Golden Flower: En meditationsbok

The Secret of the Golden Flower: En meditationsbok
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 02 januari, 2023

The Secret of the Golden Flower är en bok om meditation och kinesisk alkemi. Richard Wilhelm översatte klassikern medan Carl Jung skrev prologen. Ljuset, som symboliseras av en gyllene blomma, är en metafor. Allt rör sig och kommer från kraftens centrum. Vi väcker och öppnar därför vårt medvetande mot ljuset.

Denna bok är en av de viktigaste texterna inom taoismen. Den är dock samtidigt väldigt kontroversiell. The Secret of the Golden Flower är en “västanpassad” översättning av Asiens största spirituella arv. The Tibetan Book of the Dead, en kinesisk yogamanual, har också förenklats för västvärlden.

Kineserna skrev de första kända texterna rörande esoterism på träskivor under 600-talet. Ljusets religion, med dess ledare Lu Yan, samlade ihop dess principer, koder och kunskaper. Man tror att alla dessa idéer kommer från Persien.

Deras religion är väldigt komplex. Ett exempel är alkemiprocessen, som tar upp spirituell medvetenhet. För att uppnå detta måste vi först fokusera på ett heligt inre utrymme – den gyllene blomman som är både början och slutet.

Mandala i olika färger.

The Secret of the Golden Flower: ett inre sökande

I sina memoarer sade Carl Jung att han alltid varit intresserad av den österländska filosofin. 1920 påbörjade han sin genomgående forskning, där han gick igenom den österländska visdomens antika traditioner och språk. Det var just under dessa år som han mötte Richard Wilhelm – en välkänd sinolog, teolog och tysk missionär. Richard Wilhelm specialiserade sig på att översätta kinesiska texter till tyska.

Idén med att översätta boken The Secret of the Golden Flower uppstod efter att de två hade träffats vid Visdomsskolan och senare vid psykologiklubben. 1923 färdigställde han arbetet med hjälp av Jung. 1931 översatte Carl Baynes den till engelska. Den blev snabbt en bästsäljare eftersom den talade om den kinesiska yogan. Men talar The Secret of the Golden Flower verkligen bara om yoga och meditation? Ja, det gör den faktiskt.

Vikten av att vårda vår inre gyllene blomma

Den ursprungliga titeln på boken var något i stil med Instructions on How to Cultivate the Golden Flower. För att förstå syftet med denna bok måste vi först förstå vad den gyllene blomman står för.

  • Den gyllene blomman är en metafor som refererar till alkemin med inre förvandling.
  • Den taoistiska filosofin hävdar att vi har en spirituell energi. Ljuset symboliserar medvetande.
  • Meditationsövningar väcker detta ljus, eller den gyllene blomman.
  • De kontinuerliga övningarna låter oss vårda vårt inre ljus och följa den gyllene blomman.
Carl Jung

Principerna i The Secret of the Golden Flower kan verka obekanta sett från ett västerländskt synsätt. Låt oss dock följa Carl Jungs tolkning denna gång. Han var en psykiatriker och pionjär inom den analytiska filosofin och meningen med denna bok var något som han tänkte på under många år. Den gyllene blomman låter oss sätta åt sidan de delar av vårt sinne som har blivit betingade av samhället. Vi kommer då att kunna nå en högre nivå och bli fria, kreativa och förmögna att njuta av ett himmelskt mentalt tillstånd.

Vårt medvetande influerar allt vi vill ha, drömmer om och det som omger oss. Så vi måste titta inåt för att låta den gyllene blomman växa och väcka vår medvetenhet.

Lugna sinnet för att öppna hjärtat

Många av våra läsare kan ha frågor vid detta laget. Vilken typ av alkemi/meditation bör jag utföra för att uppnå det ljus som beskrivs i The Secret of the Golden Flower? Svaret är enkelt, men det kräver ansträngning, övning och viljestyrka: vi måste lära oss hur man lugnar sinnet för att öppna hjärtat.

  • Vi måste börja fråga oss själva vilka vi är. Vi kommer antagligen att se vårt eget ansikte efter att ha ställt denna fråga. Det är dock våra tankar som definierar vilka vi är, och inte vår kropp. Våra tankar pratar för mycket, berättar lögner för oss och får oss att tro på saker som inte är sanna. Därför är det bäst att tysta dem.
  • För att lugna dina tankar kan du utöva djupandning. Våra tankar kommer då sakta att tystas. Det är inte något som kan göras på en dag eller vecka; det tar tid att lugna sinnet.
  • När vi uppnår inre frid kommer vi börja reflektera. Vid det laget kommer vi bli ett med vårt hjärtas själ – en plats där vi kan uppnå medvetenhet.
Person som sitter och mediterar och tänker på The Secret of the Golden Flower

The Secret of the Golden Flower kräver att vi mediterar regelbundet. Detta utövande tar bort de lager som har fångat vårt sinne, tills vi ser en mandala. Det är en figur som innehåller den glödande alkemiska symbolen som kommer ge oss total frihet: den gyllene blomman.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.