Ibland gillar jag när någon säger att allt kommer bli bra

Ibland gillar jag när någon säger att allt kommer bli bra
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Jag är en stark person, en av de personer som livet har bitit fler än en gång. Men jag gillar när någon tar mig i handen då och då och säger att allt kommer bli bra. Någon som lovar mig att det inte finns något att oroa sig över.

Att vilja ha detta är inte en svaghet. Det är modet hos en person som har fördelen att ha bra stöd och tröst när denne behöver det. Antoine de Saint-Exupery sade med stor vishet att misslyckande stärker starka personer.

Det finns en enkel anledning till det: för att en person ska få ett tillräckligt starkt hjärta och lägga grunden för mod måste hon först falla. Först måste hon personligen uppleva såret av besvikelse, tomrummet av förlust och ärret av misstag.

Allt kommer bli bra i slutänden, och om det inte blir det… är det för att slutet ännu inte är här.

Eftersom denna typ av person lär sig väldigt snabbt att läka dessa sår, är det bara starka personer som förstår vad det betyder att ibland höra ett uppmuntrande ord och få en hjälpande hand utsträckt.

I en värld full av vända ryggar är stöd fantastiskt. I tuffa tider gagnas även de största hjältarna och hjältinnorna av någon som säger att allt kommer bli bra… för om vi lever på något, är det hoppet.

Flicka i fönster

Ett hemligt behov: emotionell hunger

På 20-talet såg Edward Thorndike på emotionell intelligens som en “förmåga att förstå och hantera män och kvinnor, pojkar och flickor – att agera med vishet i mänskliga relationer”.

Han sade även att om det finns en dimension som tenderar att karaktärisera människor, är det “emotionell hunger”. Det finns tider när vi behöver allt stöd vi kan få. Ibland behöver vi erkännande och till och med påtaglig tillgivenhet.

Men som självhjälpsböckerna säger måste vi lära oss att bli “självförsörjande”. Vi måste alltså ha rätt strategier för att få positiv egenkärlek, motståndskraftig självkänsla och en stark personlighet vi kan använda för att tackla motgångar med bravur.

Det må vara bra och positivt, men det finns en liten sak vi måste göra väldigt tydlig: en person som investerar i sin personliga tillväxt och psykologiska styrka bör inte gå till extrema nivåer med detta “självhushåll”, där denne inte behöver något från någon.

För ibland kommer den som inte behöver något heller inte erbjuda något. Utan att inse det kan personen börja utöva sann emotionell materialism.

Nyckeln är balans och att förstå att en stark person inte är immun mot smärta; han känner precis som alla andra. Starka personer är sådana som vid ett svagt tillfälle tillät sig själva att vara svaga. Och på insidan finns det fortfarande viss smärta.

Det är därför de, mer än någon annan, inte bara bör ge stöd, utan även låta sig själva motta det. Dessa varma ord och öppna armar kan hjälpa till att läka deras kvarvarande sår.

Fysisk tillgivenhet

Allt kommer bli bra, lita på mig

Vid något tillfälle i livet behövde vi alla någon som tog vår hand och sade att allt kommer bli bra. Det finns stunder som dessa när vi helt enkelt inte har självförtroende. Ibland kommer vår självkänsla inte garantera framgång eller ett positivt resultat.

Det finns tidpunkter när inget är mer rensande än att dela våra bördor och lätta på rädslor såväl som orosmoln. Vi vet till exempel att läkare som tar sina patienter i hand och erbjuder dem positiva, varma och inspirerande ord minskar rädsla och ångest hos dem.

Få smärtstillande medel är lika tröstande som föräldrar som lugnar sina barns ovisshet, uppmanar dem att lita på dem och säger att allt kommer bli bra. Det finns tider, och detta drabbar oss alla, när våra hjärnor blir grumliga – på grund av alla negativa tankar som stannar kvar.

När detta sker, när rädslans ryttare galopperar fritt, kan vi inte alltid tänka klart. Det är svårt att se att misslyckande och besvikelse inte är världens undergång.

Ge en hjälpande hand till någon som behöver höra att allt kommer bli bra

Det är då en vänlig hand, ett klart sinne och ett öppet hjärta kan prestera mirakel. För vi kan inte gå varje läkande väg ensamma, även om vi lärt oss självhushåll. Ingen är fri från mörker, misstag och svaghet.

När någon säger att allt kommer bli bra, hjälper det. När denne påminner oss om att allt i livet kommer och går, lugnar det. Och när denne tar vår hand och lovar att finnas där oavsett vad som sker, fyller det oss med frid.

Så låt oss lära oss att acceptera hjälp, att vara ödmjuka och motta vad andra ger oss fritt. Men låt oss framförallt lära oss att erbjuda andra vårt bästa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.