Incest är ett tabu och återkommande problem

Incest är ett tabu och återkommande problem
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 31 december, 2022

Incest är ett tabu, men samtidigt ett relativt vanligt fenomen även i dagens värld. Faktum är att det till och med är lagligt i vissa länder. Det har dock inte utförts så mycket forskning rörande ämnet. För det mesta får vi reda på det via nyheterna, och inte genom den forskning som gjorts av experterna.

I de flesta fallen av incest så är det fadern som är förövaren och dottern som är offret. Freud hade många patienter som berättade om vad deras pappor hade gjort mot dem. Det sker dock även mellan syskon och andra familjemedlemmar, och även mellan mödrar och söner.

“Människan är 1% mänsklig och resten är djur, vilket lämnar ett stort utrymme. När det gäller sex är det mänskligt att förbjuda incest. Men hur är det med allt annat?

-Alexandre Kojéve-

Incest är ett tabu och ett ämne som de flesta inte pratar om; men det innebär inte att det inte existerar. Det är inte heller alltid övergrepp på samma sätt som man tror. Det finns många historier med ömsesidig incest.

Förbud mot incest

Vetenskapliga studier har visat att barn från incestrelationer löper högre risk för att utveckla genetiska problem. Genom att kombinera likartade gener reducerar man deras mångsidighet, vilket försvagar individen. Med ett genetiskt synsätt är därför incest dåligt för människan.

Sigmund Freud.

Sigmund Freud menade att incest är en grundläggande mänsklig impuls. Han ansåg att vi föds med en tendens till att ha incestrelationer. Inom tidiga samhällen då incest ännu inte var olagligt ledde sådana sexuella relationer till att män hade ihjäl sina egna släktingar bara för att ha sexuell tillgång till kvinnorna.

När familjeenheten utvecklades uppmanades medlemmarna till att ha sexuella relationer med personer utanför familjen, vilket gjorde att sociala organisationer kunde utvecklas utan att medlemmarna systematiskt mördade varandra. Det gjorde också att människan som art, samt vår kultur, utvecklades, och det skapades samhällen som stipulerade vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Människans relationer började ta symboliska aspekter i beaktande, och inte bara instinkter.

Incest är ett tabu, men tyvärr förekommer det alltför ofta

Det förekommer två anmärkningsvärda saker när det gäller incest. Den första är att barn utsätts för övergrepp över hela världen. Det finns tyvärr många vuxna som lurar och skrämmer barn inom familjen för att tillfredsställa sina egna sexuella önskningar. Många gånger har förövarna själva varit offer.

Kvinna som ligger bland kvistar.

Och så finns också fallen med ömsesidig incest. Det finns en känd historia om en tjej som träffade sin far och blev tillsammans med honom då hon var 17 år. I det här fallet verkade det som att båda parter samtyckte till relationen.

En tidning i Spanien tog upp fallet med en 30-årig kvinna som var i en relation med sin far. Hennes psykolog sade att “Hon var tillsammans med sin far under tio år. Hon berättade för mig att det var en fin och vacker upplevelse som hon aldrig tog skada av, och att hon inte berättade för någon för hon trodde inte att omvärlden skulle förstå. Det var en hemlighet mellan dem båda. Den psykologiska utvärderingen indikerade att hon mådde bra.”

Enligt den freudianska teorin går de symboliska reglerna mot vår natur. Inom vissa mänskliga grupper kommer djuret inom oss att vinna, vilket leder till att samhället faller isär. Det finns mycket att vara skeptisk mot, men en sak är säker – sexuella relationer mellan vuxna och barn är fel, oavsett omständigheterna. Om barnet är en medlem av familjen så kommer de psykologiska konsekvenserna bli ännu värre. Incest är ett tabu, och det finns vissa regler som aldrig bör brytas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.