Ingen är värd mer än dig

Ingen är värd mer än dig

Senaste uppdateringen: 15 oktober, 2022

Ingen är värd mer än dig. Låt inte någon få dig att tvivla på dina förmågor. Varken din hudfärg, ditt kön eller dina pengar definierar din potential eller förmåga att kämpa i en värld där diskriminering är så vanligt.

En värld där de som anses vara annorlunda måste kämpa mycket hårdare för att uppnå samma saker som personer som anses vara “normala”. Vad det innebär att vara “normal” är alltid definierat av kulturen baserat på vad som är vanligast, men det som är vanligast antyder inte vad som är rätt eller bäst.

“Ingen är någon annan lik. Varken till det bättre eller det sämre. Var och en är någon annan. Och om två är överens så är det på grund av ett missförstånd.”

-Jean-Paul Sartre-

Jag är en person, inte en etikett – jag är värd lika mycket som alla andra

Vi upphör att vara personer för att vara etiketter, som om det vi är kunde definieras med ett enda ord. Som om det vi är är något så ovanligt eller speciellt att vi måste belysa det först.

Bara för att jag har en annan hudfärg betyder inte det att jag är underlägsen eller värd mindre. Det betyder endast att jag har en annan färg. Om jag inte är av samma kön eller om mitt kön inte är en del av den klassiska uppdelningen av män och kvinnor så antyder inte det att jag är avvikande eller en sexuell delinkvent. Min könsidentitet är helt enkelt annorlunda än en som statistiskt vanligtvis stämmer överens med könsorganet på min kropp. Den som inte har särskilt bra ekonomi behöver inte vara en vag eller obildad person, utan kanske snarare har ett liv som är mer komplicerat än andra personers.

Händer på bebis

Men först och främst kan ingen säga åt dig att du inte kan göra något eller att du inte har något värde bara på grund av att du är annorlunda och inte är som den personen, oavsett vem eller hur du är. Förmågor dikteras inte av kön, ras eller rikedom.

Att vara kvinna ogiltigförklarar dig inte för att bli forskare eller tjäna lika mycket som en man. Att vara transsexuell, bisexuell, gay eller lesbisk ogiltigförklarar dig inte för att få barn. Det är inte en sjukdom, det är en sexuell läggning som inte är smittsam. Att vara arbetslös betyder inte att du är en dålig anställd. Det betyder att du kanske inte har fått samma möjligheter att visa din talang.

“Falsk fantasi lär oss att saker såsom ljus och mörker, lång och kort, vit och svart är annorlunda och måste diskrimineras; men de är inte oberoende av varandra; de är olika aspekter av samma sak, de är koncept av förhållanden, inte verklighet.”

-Buddha-

Utbilda i mångfald

Vi måste utbilda barn i mångfald. Visa dem att variation är något bra som ger färg åt världen. De kommer växa upp med vetskapen att de har samma möjligheter i livet, oavsett kön, ras eller ekonomisk situation. Så att ingen kan säga till dem vem som är värd mer, för alla kommer ha samma värde i samhällets ögon.

Kön och hudfärg

Allt detta verkar väldigt vackert på papper, men svårt att utföra. Så är inte fallet. Små gester kan börja förändra världen, och än mer så om de överförs till framtida generationer. Genom lek eller läsning kan vi lära ut många värderingar som främjar acceptans av mångfald.

Vi vuxna är de som tillskriver kön färger eller leksaker. För ett barn är rosa bara en färg. Färgen som bara är till för “tjejer” är en beskrivning vi lär ut. För en flicka är en leksaksbil bara det. En leksak som är “typisk för pojkar” är en betydelse vi tillskriver den.

För ett barn är smink bara ansiktsfärg som låter fantasin löpa fritt. Sexualiseringen av smink tillhör endast vuxenvärlden. Att en flicka vill bli fotbollsspelare betyder inte att hon är en pojkflicka, utan troligen att hon helt enkelt gillar sporten.

Att respektera barns frihet att välja och låta dem njuta av saker som inte skadar dem är något som gagnar oss alla. Detta lär oss framförallt att ingen är värd mer än någon annan, utan helt enkelt att vi är annorlunda.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.