Kärlek är inte en maktkamp, utan ett försök till förståelse

Kärlek är inte en maktkamp, utan ett försök till förståelse

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Kärlek är inte bara att bry sig om, utan framförallt att förstå. Denna förståelse antyder kommunikation, och det är just det som saknas hos majoriteten av alla par som söker psykologisk hjälp och vad som kan leda till en maktkamp.

Planeten är befolkad av par som har förlorat sin gemensamma grund och finner sig i en ond cirkel av förebråelse och negativitet. Detta får dem att överdrivet fokusera på vad som stör dem med den andra personen och vad de vill förändra.

Istället för att lösa problemen som hemsöker relationen är de upptagna med att försöka forma sin partner efter deras egna önskningar.

En av de värsta fienderna till förhållanden är att ta för givet att om den andra personen älskar oss, kommer denne även veta vad vi vill ha och behöver utan att fråga. Tänk bara på alla problem från brist på förståelse som god kommunikation skulle bespara oss.

Förståelse bör styra

Vår partner kan inte och måste inte bete sig precis som oss. Att bli arg på allt han gör utan att försöka förstå honom eller att försöka förändra honom är ett misstag. Det må vara viktigt att ha en viss samhörighet, men vi måste inte tänka på samma sätt. Att veta detta skulle hjälpa oss att bli mer förstående, mer toleranta och mer rättvisa mot varandra.

“Endast andras medmänsklighet och förståelse kan ge oss den fridfullhet och lycka vi alla söker.

-Dalai Lama XIV-

Innan du kan förstå din partner måste du ordna dina egna tankar

I gräl med våra partners tenderar vi att fokusera på de negativa problemen och glömma våra egna. Det är svårt att nå förståelse med vår partner när vi inte ens kan förstå vad som sker med oss själva.

Att ta en stund varje dag för att reflektera över våra egna handlingar kan vara vitalt för att lära känna vårt innersta jag. En objektiv utvärdering av vårt egna beteende kan nämligen hjälpa oss att bli mer förstående med andra. Att känna till vilka vi verkligen är kommer hjälpa oss att få ett bättre perspektiv på våra svagheter och styrkor.

Att förstå vad som utlöser våra reaktioner kan hjälpa oss att bättre förstå oss själva. Så att börja lära känna oss själva bättre kan således vara en intressant startpunkt för att börja förstå vår partner från en annan synvinkel och känna oss i bättre samklang med denne.

“Allt som irriterar oss hos andra kan leda till en förståelse av oss själva.”

Carl Jung

Sann kärlek föds ur förståelse

Förhållanden kan omvandlas till ett hot, speciellt när det finns förväntningar och väldigt lite tolerans när det kommer till beteende, karaktär eller egenskaper som den andra personen bör ha.

Det är normalt att lära sig att vara mer tolerant mot varandra och acceptera den andra personen som denne är när förhållandet mognar. Detta är dock inte alltid vad som sker.

När dominans, ägarskap och svartsjuka är prioriteringar i relationen är det på grund av att egotism har tagit ledarrollen. Men när tolerans och förståelse istället tar tyglarna kan kärleken vara känslan som alla andra känslor föds ur.

En kärlek som närs genom lyssnande, frihet och önskan att dela.

Lyckligt par på bänk

När vi anstränger oss att lyssna på och förstå den andra personen lämnar vi vår individualitet bakom oss så att vi kan tackla problemen som uppstår som ett par. Sann kärlek kommer nämligen leda vägen när vi accepterar vår partner som någon som har sin egen personlighet och identitet.

När vi kan förstå hur vår partner känner, kommer den förståelsen vara grunden för hur vi interagerar med denne. Tänk att kärlek inte är fusion och inte en maktkamp.

“En halva av världen kan inte förstå den andras njutningar.”

-Jane Austen-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.