Kollektiv nostalgi för det som har varit

Kollektiv nostalgi för det som har varit
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vi känner oss alla nostalgiska ibland. Man önskar att man hade kunnat återvända till en viss tid, en viss situation, något som redan hänt. Vi lider över något som nu är borta, något som vi hade och som vi har förlorat. Kanske det handlar om en person, en grupp (kollektiv nostalgi), ett föremål eller en händelse.

Det finns också två olika typer av nostalgi, och skillnaden är väldigt viktig. Den första typen är en positiv känsla, ett fint minne av ett föremål som man inte längre har eller som har försvunnit i tiden. Den andra typen är en negativ känsla. Det är en smärta rörande något som man inte kan få tillbaka, men man hoppas ändå att det ska komma tillbaka.

Hög med gamla foton.

Nostalgi för personer

Det första man tänker på när det kommer till nostalgi är antagligen att man saknar någon. Uppbrott, avstånd eller döden är några saker som ger oss den där längtande känslan. Men nostalgi är inte mindre viktigt när det handlar om en plats istället för en person.

Det finns ett ord på spanska som hänvisar till denna typ av nostalgi, den typ som blandar melankoli med en önskan att återförenas med sitt hemland: “morriña”. Ordet kommer från det galiciska språket. Det sägs att “morriña” är en längtan efter det land man kommer ifrån.

“Titta in i min nostalgi och berätta för mig vad du ser.”

-Xavier Velasco-

Kollektiv nostalgi

Det finns en annan typ av nostalgi för situationer eller saker från det förgångna. Det kallas kollektiv nostalgi. Detta innebär en delad längtan efter vad samhället brukade vara.

Vi har alla någon gång i livet hört någon säga “när jag var ung så var allt annorlunda”. Men det är aldrig rättvist att jämföra två olika tidsperioder. Minnet förvrängs över tid så det kan sluta med att du längtar efter ett förflutet som aldrig funnits. Ditt selektiva minne kommer bara komma ihåg händelser som gör att du känner dig ännu mer nostalgisk.

I vissa delar av världen längtar en stor del av befolkningen efter diktatur. De pratar om hur fantastiskt det var. De suckar över att det inte finns någon fast hand nuförtiden, och vill ha en stark, karismatisk ledare som kommer förbättra nationen igen.

Men en sådan längtan utelämnar viktiga delar av det förgångna och även nuet. De tänker inte på all den frihet man fick när den auktoritära regimen var över. De nämner aldrig de brott som människor kanske begått i det förgångna som de nu så gärna vill ska komma tillbaka.

“Det finns inte någon värre nostalgi än att längta efter något som aldrig existerat.”

-Joaquín Sabina-

Nostalgisk stad med tegeltak.

Det finns personer som lever i sin egen lilla värld, en total förvrängning av verkligheten. Och genom att fantisera på detta sätt glorifierar de det förgångna och dess personer. Tänk bara på de personer som avgudade fasansfulla historiska figurer som Hitler eller Mussolini. Även om de utvecklade sina samhällen i någon mån så bör de brott de gjorde sig skyldiga till inte göra att man känner sig nostalgisk.

Nostalgi som motivation

Kollektiv nostalgi är en gruppkänsla som kan ha en kraftig påverkan på en grupps beteende. När du längtar efter en viss typ av värld tillsammans med de flesta i din grupp så är det mycket enklare att handla. Och om en stor grupp vill få tillbaka det som varit kan de använda sig av våld om andra metoder inte fungerar.

“Det är en konstig smärta: att dö på grund av nostalgi för något som man aldrig kommer uppleva.”

Alessandro Baricco

Kollektiv nostalgi kan ibland förutsäga den kollektiva handlingen. Ju mer intensiv en gruppkänsla är, desto troligare är det att den kommer visa sig på gatorna. Det kommer bli mer troligt att anhängarna skriker efter det som de längtar efter, deras fantastiska förflutna. Men relationen är faktiskt inte så enkel, och den kommer bli helt dominerad av känslorna. Men dessa känslor kommer för det mesta att vara negativa.

Gruppen kan komma att styras av ilska och förakt om de involverade personerna riktar detta mot andra personer. När en grupp känner sig nostalgisk rörande hur samhället brukade vara och bestämmer sig för att någon annan grupp bär ansvaret och att denna grupp även hindrar anhängarna från att återta sitt förflutna, kommer risken vara större för negativa känslor och relaterade handlingar. Dessa handlingar innefattar allt från fredliga demonstrationer till illegala handlingar som vandalism eller våld.

Tre vänner på svartvitt foto.

Kollektiv nostalgi för godhet

Men kollektiv nostalgi måste inte vara något negativt. Om denna längtan handlar om människors gamla idéer rörande sitt land så måste de tänka på hur det verkligen var att leva under denna tid.

Om nostalgin handlar om värderingar som öppenhet och tolerans så kommer handlingarna ha mer liberala mål. De metoder de använder sig av för att nå dessa mål måste vara öppna och toleranta.

Om du har förmågan att forma din nostalgi, försök bli motiverad till att skapa en bättre värld. Sakna frihet och inte begränsningar, sakna mångsidighet och inte utanförskap.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Wildschut, T., Bruder, M., Robertson, S., van Tilburg, W. A. P., & Sedikides, C. (2014). Collective nostalgia: A group-level emotion that confers unique benefits on the group. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/a0037760
  • Blunt, A. (2003). Collective memory and productive nostalgia: Anglo-Indian homemaking at McCluskieganj. Environment and Planning D: Society and Space. https://doi.org/10.1068/d327

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.