7 vanliga typer av våld som vi stöter på

7 vanliga typer av våld som vi stöter på
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Våld är en av de epidemier som inte respekterar gränser. Det finns tyvärr många typer av våld, och man stöter på dem överallt i världen. Från det sätt som någon ber dig om något på till de krig som skördar tusentals liv. Även om du inte direkt deltar så är du ett vittne, vilket påverkar dig på många sätt. Ibland verkar det som att vi är genetiskt designade till att vara aggressiva.

Våld (som är en form av aggressivitet) är dock något kulturellt. Det är något vi lär oss av andra och sedan lär ut till andra. Men precis som du kan lära dig det så är det också något du kan sluta med. Det är en cirkel som kan brytas.

“Våld är rädslan för andras ideal.”

Mahatma Gandhi

För att man ska kunna bryta denna cirkel är det viktigt att man är medveten om de olika sätt som våldet manifesterar sig på, vilka vi nu kommer diskutera.

Ekonomiskt våld

Denna typ av våld har två sidor. Den ena sidan är direkt och den andra indirekt. Direkt ekonomiskt våld har en direkt påverkan på dina tillgångar. Detta inkluderar stöld, bedrägerier och allt som på ett illegalt sätt påverkar dina finanser.

Händer med kedjor och pengar.

Indirekt ekonomiskt våld har att göra med de interna mekanismer av det ekonomiska systemet som påverkar dina intressen. Det händer exempelvis när lönerna sjunker. Det betyder att du drabbas av orättvis konkurrens när andra tar mindre betalt och har enklare att hitta jobb. Ett annat exempel på indirekt ekonomiskt våld är när auktoriteter inför lagar som bara gagnar vissa personer.

Politiska och institutionella typer av våld

Politiskt våld har att göra med det som ett politiskt parti gör som går emot dina intressen. När ett politiskt parti använder dig som ett redskap är det också ett exempel på politiskt våld.

Institutionellt våld har att göra med hur en institution behandlar någon illa. Exempelvis om du får en dålig service som orsakar dig skada. Ett annat exempel på denna typ av våld är när medicinska institutioner ignorerar din smärta eller inte tar den på allvar.

Sexuellt våld och könsvåld

Än idag är våld mot kvinnor ett stort problem. Det är en typ av våld där män eller andra kvinnor utövar våld mot en kvinna för att hon inte vill göra det som de kräver av henne.

Knuten näve och flicka.

Män blir också utsatta för sexuellt och emotionellt våld. Dessa typer av våld kan utövas av både kvinnor och andra män. Ibland blir män utsatta för fördomar bara för att de är män. Det förekommer tyvärr också allt fler rapporter om kvinnor som utsätter barn för sexuella övergrepp.

Kulturella typer av våld

Mycket av den marknadsföring som vi ser idag för fram en typ av livsstil som många tar efter. Experterna anser att denna typ av hegemoni är en sorts våld eftersom det ger upphov till intolerans för andra livsstilar som inte går i linje med den dominerande stereotypen i samhället.

Det finns dessutom många samhällen i världen som legitimerar våld mot vissa delar av befolkningen. Det kan röra sig om våld mot minoriteter, religiösa grupper eller personer av en viss sexuell läggning.

Religiösa typer av våld

Det finns många religiösa grupper och sekter idag som vill ha makt och följare. Vissa av dessa har säkert en genuin tro, men i många fall handlar det också om finansiella intressen. Det finns personer som styr dessa organisationer som inte tvekar att manipulera sina följare och utöva olika typer av våld.

Religiöst våld.

Denna typ av sekt utnyttjar sina följares rädsla och förvirring för att komma över pengar, vilket de gör på ett direkt eller indirekt sätt. De tenderar att framföra ett deprimerande budskap om att världen kommer att gå under. De använder sedan detta budskap för att bryta följarnas vilja för att uppnå vad de vill.

Mobbing på nätet

Eftersom vi nuförtiden använder sociala medier alltmer har det även börjat förekomma en ny typ av trakasserier. Den nya teknologin gör det enkelt att utsätta andra för trakasserier eftersom många väljer att vara anonyma. Lagarna rörande denna typ av mobbing är dessutom inte helt tydliga, vilket gör att många lyckas trakassera andra utan att senare stå till svars för detta.

Alla kan spara och dela med sig av bilder, och många drar nytta av detta för att mobba andra personer, vilket leder till en ny form av våld. Varje person kan spela in en video och ladda upp den på sociala medier. Någon kan använda dina bilder som ett skämt eller försöka sprida rykten om att en viss händelse som hände för länge sedan avgör vem du är idag. När du till slut får reda på det så kan tusentals personer redan ha sett bilderna och dragit sina egna, ofta felaktiga, slutsatser.

Informationsvåld

Många mediekanaler tenderar att visa upp våldsamma nyheter. Det verkar som att ju mer våld som förekommer, desto fler tittare kommer tv-kanalen att få. Ibland när man slår upp en tidning eller tittar på nyheterna på TV så får man se så mycket förfärlig information att man får en felaktig bild av hur verkligheten egentligen ser ut.

Det värsta är att medierna ger oss dessa nyheter eftersom det finns en efterfrågan. Medierna används för att influera vilken påverkan som denna typ av nyheter har. Medierna letar därför hela tiden efter nyheter som gör tittarna eller läsarna ännu mer chockade. Smärta, död, tortyr och andra förfärliga saker har blivit till ett spektakel.

En person som skriker på en annan.

De exempel vi har tagit upp här är bara några av de sätt som man utsätts för våld på. Listan är egentligen mycket längre. Vi har dock tagit upp de typer av våld som påverkar oss alla i någon utsträckning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.