9 tecken på psykologisk manipulation i våra ord

9 tecken på psykologisk manipulation i våra ord
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 april, 2023

Att inte svara. Använda sarkasm. Säga att det är omöjligt att prata med dig. Tala nedlåtande, som om du vore ett barn. Att hota med ultimatum. Tecken på psykologisk manipulation i kommunikation och språk kommer i många olika former. Det är en form av mentalt utnyttjande och emotionella övergrepp som vi måste lära oss att känna igen.

Licio Gelli var en av de mest ondskefulla männen i italiensk historia. Denna agent för den så kallade frimurarlogen  Propaganda Due var en neofascist som specialiserade sig på manipulation av massorna. Denna onda person sade en gång att man för att kontrollera någon bara måste veta hur man kommunicerar. Han visade att språk är ett vapen som kan användas på perversa sätt i syfte att dominera.

“Tankar korrumperar språket, och språket kan även korrumpera mänskliga relationer.”

-George Orwell-

Detta är vi alltför bekanta med. Inom politiken, marknadsföringsbranschen och det stora universum som är massmedia finns det ett nästan konstant bruk av manipulation för att förföra oss, influera våra beslut och till slut kontrollera oss.

När vi stiger in i den privata sfären blir allt lite mer komplext.

Vi talar om vår kommunikation med vår familj, partners, vänner… Tecken på psykologisk manipulation och emotionell manipulation finns överallt, men är ofta kamouflerade. Vi kan även undermedvetet falla i fällan att använda det själva. Därför är det viktigt att veta hur man upptäcker och reagerar på det.

Vi måste förstå att det inte bara är viktigt att vara försiktiga med vad vi säger, utan även hur vi säger det.

Utsatt för psykologisk manipulation

Tecken på psykologisk manipulation i vår kommunikation

När vi refererar till idén om psykologisk manipulation genom ord är det första som sker en obalans i relationen ifråga. Det är användning av språk för att gagna sig själv. Inte bara för att kontrollera den andra personen, utan för att såra denne. Våra blottade känslor är vad som producerar denna dolda aggression inom oss.

Aldous Huxley sade att ord kan vara som röntgen. Om de används på ett machiavellistiskt sätt kan de tränga igenom allt: självkänslan, värdigheten och till och med identiteten. Låt oss därför lära oss att se dem, att förstå lite mer om denna destruktiva dynamik på en personlig nivå.

Här kommer nio tecken på psykologisk manipulation:

1. Manipulation av fakta

Varje expert på psykologisk manipulation i kommunikation är en stor strateg när det kommer till att tänja på sanningen. Han kommer alltid vända den till sin favör, minska sin del av ansvaret och lägga skulden på andra.

Vidare kommer han överdriva och undanhålla information för att säkerställa att balansen alltid lutar mot hans version av “sanningen”.

2. Hon kommer säga att du är omöjlig att prata med

Detta tillvägagångssätt är enkelt, direkt och effektivt. Om personen säger att du är “omöjlig att prata med” så undviker hon just vad du vill göra: att tala om problemet. Det är vanligt att hon säger att du är för emotionell, att du gör en höna av en fjäder och att hon inte kan prata med dig.

Hon anklagar dig ironiskt nog för precis vad hon själv uppvisar: dåliga kommunikationsförmågor.

3. Intellektuella trakasserier är vanliga tecken på psykologisk manipulation

Den psykologiska och emotionella manipulatören tar ofta till en väldigt vanlig kommunikationsstrategi. Vi talar om intellektuella trakasserier. Han bombarderar oss konstant med argument, olika fakta och komplicerade resonemang för att trötta ut oss emotionellt och övertyga oss om att han har rätt.

Bombarderande argument

4. Ultimatum och lite tid att ta beslut

“Om du inte accepterar vad jag säger så är det slut. Jag ger dig till imorgon att tänka på vad jag sagt.” Denna typ av kommunikation är otvivelaktigt väldigt smärtsam. Situationen genererar ångest och kan orsaka stort emotionellt lidande.

Du måste förstå att om en person respekterar och verkligen älskar dig, kommer denne aldrig använda dessa “allt eller inget”-hot. Det är ett tydligt tecken på psykologisk manipulation.

5. Att upprepa vårt namn under konversationer

När människor upprepar motpartens namn nästan kontinuerligt och överdrivet i en situation, använder de en smart kontrollmekanism. Genom att göra det tvingar de den andra personen att vara uppmärksam och får denne att känna sig skrämd.

6. Ironi och svart humor är också tecken på psykologisk manipulation

Att använda ironi och svart humor i syfte att förödmjuka och håna är ytterligare ett vanligt tecken på psykologisk manipulation. Manipulatören vill förminska oss och försöker tvinga på oss sin påstådda psykologiska överlägsenhet.

7. Bruk av tystnad eller undvikande

“Jag vill inte prata om det.” “Det funkar inte riktigt just nu.” “Varför tar du upp det nu?”

Denna typ av kommunikation är väldigt vanlig mellan partners, speciellt om en av dem saknar kommunikativa färdigheter och en känsla av ansvar.

Skrikande kvinna

8. Att hävda oförstående: “Jag förstår inte vad du menar”

Detta är en klassisk taktik. Hon låtsas som att hon inte förstår vad den andra personen vill förmedla eller göra. Det är att leka med dennes sinne. Hon försöker hävda att den andra personen gör saker och ting för komplicerade och att konversationen är ologisk.

Detta är en klassiker för den passivt aggressiva manipulatören, där hon undviker att ta sitt ansvar och försöker få den andra personen att lida.

9. Han låter dig tala först

Ett av de mest subtila tecknen på emotionell manipulation är när en person alltid får den andra personen att tala först. Med denna strategi uppnår manipulatören två saker. Den första är att få mer tid att förbereda sina argument, den andra är att finna dina svaga punkter.

Det är även vanligt att manipulatören efter att ha lyssnat på dig undviker att uttrycka sina egna idéer eller åsikter. Han ställer bara frågor, och istället för att försöka nå en överenskommelse betonar han dina svagheter. Han vänder konversationen på ett sådant sätt att du framstår som klumpig och svag.

Par i sovrum

Det må vara sant att det finns många andra strategier för psykologisk och emotionell manipulation inom mänsklig kommunikation, men dessa är otvivelaktigt de vanligaste. De är former av skrämseltaktik som inte bara begränsar möjligheten att etablera en effektiv dialog, utan även kuvar den andra personen och oskadliggör denne på alla nivåer: personligt, emotionellt och mentalt.

Vi måste lära oss att känna igen dessa tecken på psykologisk manipulation.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.