5 sätt att ge uttryck för känslomässig smärta

5 sätt att ge uttryck för känslomässig smärta
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att ge uttryck för känslomässig smärta har blivit alltmer impopulärt. Även om alla erfar inre lidande, blir det allt vanligare att försumma smärtan. Människor som är “positiva” och utstrålar “god energi” välkomnas med öppna armar, medan de som lider känslomässigt ofta får kalla handen, som om smärtan vore smittsam.

I själva verket upplever vi alla då och då känslomässig smärta – en del mer än andra, men ingen är immun. Och när vi gör det är det viktigt att kunna uttrycka den. När vi förtränger emotionell smärta blir den bara mer intensiv och kan inte bearbetas.

“Även om det inte står i vår makt att ändra en smärtsam situation, har vi alltid frihet att välja vårt sätt att hantera smärtan.”

-Viktor Frankl-

Problemet är att vi ofta helt enkelt inte vet hur vi ska ge uttryck för känslomässig smärta. När det kommer till stycket finns det inte alltid ord för att beskriva hur man känner, och orden räcker ofta inte till för frigöra oss från vårt lidande. Det är därför som vi här ger några förslag på hur du kan ge uttryck för känslomässig smärta på ett mer effektivt sätt.

1. Ge uttryck för känslomässig smärta genom att säga det du tänker högt

Även om det kan vara svårt att se så är det stor skillnad på att tänka och uttala plågsamma tankar. Tankar inkapslas i ord, och vi håller alla en konstant inre dialog. Men tankar behöver inte organiseras eller definieras som idéer.

Det är viktigt att kunna prata om känslomässig smärta

När vi säger det vi tänker högt, händer det något intressant: Vi organiserar våra idéer så att de bildar begripliga och logiska meddelanden. Vidare specificerar vi och klargör fakta så att vi förstår dem bättre. Genom att på så vis artikulera våra tankar upplever vi ofta katharsis, eller själslig rening. Det är inte heller nödvändigt att dela tankarna med någon annan; det räcker med att säga dem högt till sig själv. Du kan också spela in ditt tal och lyssna på det senare.

2. Lär dig att släppa spänningar med hjälp av avslappnande aktiviteter

Emotionellt lidande leder ofta till spänningar i form av obehagliga känslor som kan vara svåra att frigöra sig från. Dessa spänningar kan yttra sig i ängslan och rädsla, eller t.o.m. i apati och avtrubbning.

Inget kan som motion råda bot på psykisk överbelastning.  Fysik aktivitet hjälper oss att skifta fokus och aktiverar neurologiska processer som frambringar känslor av välbefinnande.

3. Prata om din känslomässiga smärta

Många människor har kommit att bli likgiltiga inför andras lidande, så det kan vara mycket svårt att tala om känslomässig smärta. Det är ingen som vill vara andra till besvär, än mindre bli bortstött. Men det finns stunder då det kan vara omöjligt att på egen hand bli fri från mörka tankar. 

Ibland måste du berätta för någon om din känslomässiga smärta

Vid sådana tillfällen är det bäst att prata med någon om det som plågar dig. Försök att förklara att du har det svårt och att dina känslor inte bara kommer att försvinna av sig själv, att du behöver bearbeta dem. Berätta om allt som kan klargöra din situation, men undvik att vara konfronterande.

4. Undvik konflikter

Det är förståeligt att din smärta kan få dig att bli irriterad och frustrerad av andra. Och det är lätt att ge vika för frestelsen och ta ut dina frustrationer och obehagskänslor på andra.

Detta bör du dock undvika, eftersom det bara gör situation värre på lång sikt. Det är oftast förnuftigare att helt avstå från att argumentera när man känner sig uppretad. Annars blir man lätt indragen i lönlösa konflikter. Därför ska man akta sig för konfrontationer.

5. Skriv dagbok för att ge uttryck för känslomässig smärta

Människor har sedan länge fört dagbok av många olika skäl. En anledning är att uttrycka känslomässig smärta. På samma sätt som det hjälper att säga högt det du tänker, är det också bra att skriva ner det du tänker, så att tankarna kan omorganiseras och förtydligas. 

Det är bra att föra dagbok om sin känslomässiga smärta

Skrivandet fyller en lindrande funktion. Det är också ett sätt att se situationen ur ett annat perspektiv. När du läser dina nedskrivna tankar får du ett visst avstånd till dem. Det hjälper dig att bearbeta dem och bättre bedöma om de har verklighetsanknytning. Skrivandet erbjuder även ett kreativt utlopp för din smärta.

Dessa sätt att uttrycka känslomässig smärta är alla mycket värdefulla. I själva verket är alla sätt bättre än att tiga, förtränga och bära smärtan inom sig. Oavsett hur man går tillväga, måste man släppa fram smärtan för att kunna frigöra sig från den. Det är bara genom att ge uttryck för vår känslomässiga smärta som vi kan bearbeta och slutligen höja oss över den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.