Emotionell ängslighet: en paralyserande rädsla

Emotionell ängslighet paralyserar oss, får oss att tänka på katastrofala situationer och orsakar oss fysiskt obehag.
Emotionell ängslighet: en paralyserande rädsla
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2024

Emotionell ängslighet är som en strömvirvel som fångar allt. Den fängslar oss inom oss själva och fyller oss med rädsla, ångest, rastlöshet och till och med överväldigande sorg. Det är ett kalejdoskop av negativa, handikappande känslor.

Byung-Chul Han – en välkänd sydkoreansk filosof och expert på kulturella studier – definierar vår värld som “utbrändhetssamhället”. Om det finns något vi alla har gemensamt så är det ångest och emotionell ängslighet. För Han ligger orsaken till allt detta i vår prestationskultur, där vi försöker rikta våra barn mot att jobba mot framgång i alla aspekter av deras existens.

Därför upplever vi press från samhället att stå ut och uppnå framgång. Vidare lever vi i en kultur av “multi-tasking” som introduceras till oss vid tidig ålder. Man måste göra många saker samtidigt och på väldigt kort tid. Det är djungelns lag, där alla inte kan överleva eller integreras effektivt och där det är vanligt att fångas i ängslighet.

“Ångest utgör, precis som andra mentala tillstånd som får en person att drabbas av sorg och skuld, en normativ kamp i en i grund och botten mänsklig ordning.”

-Mario Benedetti-

Kvinna med paraply

Emotionell ängslighet: vad är fel på mig?

När vi talar om emotionell ängslighet uppstår alltid samma problem. Är vånda samma sak som ångest? Eller är de två olika psykologiska tillstånd? Fram tills nyligen lämnade vi termen ängslighet i den filosofiska världen, avskild från kliniska tillstånd.

Søren Kierkegaard definierade den till exempel som rädslan vi upplever när vi inser att vår framtid är oviss. Därför kommer vår livskvalitet bero på valen vi gör.

Sigmund Freud skiljde å andra sidan mellan “ångestneuros” och “sann ängslighet”, där det sistnämnda var ett patologiskt tillstånd. Det skiljer sig från de strikt filosofiska reflektionerna.

Vi kan säga att det i grund och botten finns två typer av ängslighet: en som kallas existentiell och en annan som definieras av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V), som ofta dyker upp som ett symptom på många psykologiska tillstånd.

Karaktärsdrag hos emotionell ängslighet

Emotionell ängslighet paralyserar oss. Ångest kan ofta ha en utlösande faktor av nervositet medan ängslighet är som en skyddande kudde i tider av ovisshet mot något som vi inte kan kontrollera eller förutse.

När denna ovisshet uppstår så förvärras oron. Besatta katastrofala tankar och oro uppstår. Saker som att skriva ett prov, ta beslut, vänta på ett svar eller till och med att stå inför något som vi inte känner att vi är kapabla till, kan ofta generera ängslighet.

Det finns även studier som visar att det finns personer som är mer mottagliga för att uppleva detta. Detta på grund av neurokemiska reaktioner som produceras av hormoner och signalsubstanser. Därför kan en ökning av adrenalinet eller minskning av gamma-aminosmörsyran (GABA) göra oss mer eller mindre predisponerade för ängslighet.

Emotionell ängslighet har många fysiska symptom, såsom yrsel, matsmältningsproblem, tryck i bröstet, trötthet och muskelspänningar.

Man med ängslighet

Hur kan jag behandla detta tillstånd?

Poeter, författare och konstnärer kanaliserar sin emotionella ängslighet genom konst. De flesta av dem har upplevt detta tillstånd. Det är en återkommande känsla hos människor eftersom vi knappast kan koppla bort oss helt från denna förståeliga känsla av tomhet när vi ser på oss själva och framtiden. Men vi måste göra något när denna känsla hindrar oss och knuffar in oss i ett hörn av hjälplöshet.

Återigen påminner Byung-Chul Hans idé oss om att vi samexisterar med ovisshet. Och ovisshet är den direkta utlösaren för emotionell ängslighet. Alla som tror att detta tillstånd kan lösas med psykiatriska läkemedel har därför fel (så länge det inte är allvarligt). Vad vi behöver göra är att lära oss att hantera upp- och nedgångarna i livet, bättre hantera det oförutsägbara och hantera sakerna som är långt bortom vår kontroll.

Vi har olika tillvägagångssätt för att tackla detta problem. Kognitiv beteendeterapi, acceptans och mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT) kan hjälpa på många sätt. Å ena sidan kan de bidra till att minska och hantera vår ångest, negativa tankar och negativa känslor; å andra sidan kan de även hjälpa oss att ta tag i roten till problemet.

Låt oss förändra vår attityd för att därmed få mer styrka och ta ansvar för oss själva i denna komplexa och krävande värld.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.