Mer information, mindre intelligens

Idag finns det mer information tillgängligt för oss än någonsin. Vi kan hitta svar på alla våra frågor med bara ett klick. Tyvärr finns det mycket skräp i blandningen av information. Detta leder till att skapa mindre intelligens vilket i många fall gör oss mer sårbara för manipulation, något som främst beror på att viss information är mer kontroversiell än annan.
Mer information, mindre intelligens
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2020

En av de största förändringarna som den tekniska revolutionen medfört är tillgång till mer information. Den har trots allt introducerat begreppet ”informationssamhälle”. Det olyckliga med detta fenomen är att en stor del av samhället inte berikats av dessa tekniska framsteg. Tvärtom uppvisar faktiskt många människor mindre intelligens och en försämrad förmåga att hantera mentala processer.

Att vara en del av informations- och kunskapsperioden handlar inte bara om att veta hur man använder en dator eller en mobiltelefon. Då det inte krävs någon intelligens för att klara av att hantera dessa enheter, innebär detta att produkterna i stället sänker vår intelligens. Detta är tyvärr någonting som har drabbat många av oss.

Vad som är ännu allvarligare är att på grund av denna ökade information och mindre intelligens, är det många som tror att vi verkligen är generellt sett bättre informerade idag. Vi tror att vi har stora kunskaper om olika ämnen bara för att vi kan läsa lite om det på internet och upprepa vad vi läst. Och som samhället också ser ut idag, så är det inte många som bryr sig om att bekräfta vad som är sant.

Äkta genialitet finns i kapaciteten att utvärdera osäker, farlig och motstridig information.

-Winston Churchill-

En kvinna som dricker kaffe och arbetar på sin dator

World Wide Web

Internet är inte bara ett nätverk fullt av information och kommunikation, utan en massiv kultur. Således är detta nätverk fullt av irrelevant information som ständigt bombarderar dess användare. Volymen av data är så hög att det kan vara nästan omöjligt att urskilja denna information i mängden. Det gör att vi okritiskt tar in i allt som kommer.

Det går att hitta stöd för praktiskt taget allt, även de mest skandalösa åsikterna med hjälp av information från internet. Om du vill bevisa att jorden är platt kommer du kunna hitta stora mängder med material som “stödjer” denna hypotes. Det finns utredningar, vittnesmål eller bevis för nästan allt, men mycket av detta material saknar som sagt giltighet.

Trots att internet kan vara fantastiskt har utvecklingen lett till att det gradvis har blivit ett medel för distraktion, snarare än för information. Således har den tillgängliga informationen inte längre det sanningsfilter som till viss del fanns tidigare. Ja, det finns mer information nu, men det oroande är att mycket av den är falsk och utformad för att i första hand distrahera dig.

Information, kunskap och visdom

Bra information är data som utgör grunden från vilken du kan bygga verklig kunskap. Men när det finns ett överflöd av lågkvalitativ information leder detta till att antingen försämra processen eller till att människor återberättar den felaktigt. Således leder falska uppgifter till falsk kunskap och, av uppenbara skäl, en skev verklighetsbild. Och detta är precis det som har hänt med stora delar av samhället.

Det är av denna anledning som visdomen blir alltmer knapp i dagens värld. För visdom behöver medvetenhet och etik som en grund, och denna ska byggas på relevant kunskap och information. Mer visdom kommer inte direkt av bara mer information, utan av att vi filtrerar det goda från det dåliga. Bra information leder till djupare kunskap och gör att vi kan förstå saker och ting bättre.

Vi har idag en generellt ytlig inställning till de olika verkligheter som vi presenteras inför. En orsak till det är att våra sinnen snabbt blir trötta och således varken analyserar eller kritiserar det vi upplever. Vi människor är upptagna varelser och glömmer snabbt vad vi har lärt oss. Vi låter gärna andra analysera informationen åt oss. Därmed blir vi tillsagda vilka som är våra värderingar och prioriteringar.

En kvinna med tre elektroniska apparater

Mer information och mindre intelligens

Med tanke på allt detta skulle man kunna konstatera att vi idag lever i en värld med mer information men mindre intelligens. Detta skapar i sin tur mindre intelligenta människor. Detta beror till stor del på den ofta rådande attityden i den virtuella världen. Till exempel är tålamod nu en exotisk dygd och det är sällan som vi reflekterar eller söker djupare förklaringar till saker och ting. Detta skulle ta för mycket av den tid vi hellre lägger ner på att skrolla genom söta kattbilder. Och en påskyndad inlärning kan inte leda till visdom.

Kloka människor fokuserar på och grubblar över livets gåtor, och letar inte efter svaren på Wikipedia. De tycker om att observera, analysera och reflektera. De flesta av oss undviker dock av bekvämlighet gärna att gå in i de stora mysteriernas labyrinter, och att formulera de där riktigt stora frågorna. Vi vill helst bara hitta receptet, en tillämplig formel, den numrerade listan och den mest passande informationen.

Att öka medvetenheten är inte längre så viktigt för oss. I grunden beror det på att de flesta av oss hel enkelt är för upptagna. Och i slutledet tror många av oss att vi inte längre behöver tänka, utan att det räcker att bara tala och agera. Även om det vi säger och gör inte har någon betydelse utan bara är ett sätt att slösa bort vår tid. Med andra ord gäller det att spendera vårt liv, och om vi gör det mer eller mindre väl saknar betydelse.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Escorsa, P., Maspons, R., & Llibre, J. (2001). De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva. Financial Times.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.