Fem sätt att undvika vilseledande upplysningar

Om du ska kunna undvika vilseledande upplysningar så måste du vårda din medvetenhet och utveckla dina egna kriterier. Det är viktigt att du gör detta så att du inte blir styrd av någon annan.
Fem sätt att undvika vilseledande upplysningar
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2019

Vi måste göra allt vi kan för att undvika vilseledande upplysningar. Även om folk nuförtiden bara vill vara upptagna och roade.

Vi befinner oss i en paradox, för aldrig förr har det förekommit en tid då vi har haft lika många distraktioner som nu. Att befinna sig i sjunde himlen för alltid har dock konsekvenser.

Vi har aldrig fått så mycket information som vi får i dagens värld. Det finns information överallt man tittar, men mycket av denna information är falsk.

Jag säger en lögn för att få dig att upprepa min lögn om och om igen tills den blir sanning.”
-Lady Gaga-

Vilseledande information kan ha väldigt allvarlig konsekvenser, speciellt inom politiken.

Under valkampanjer förekommer det mycket vilseledande information om känsliga ämnen, och många personer sympatiserar med eller ställer sig likgiltiga till sin miljö. Detta är en strategi.

Vad kan du göra för att undvika vilseledande information?

Filtrera dina tankar

Träna din medvetenhet till att hjälpa dig själv att reda ut vad som är värt att veta. Du kanske exempelvis tycker om fotboll, men tänk inte för mycket på det.

Försök att definiera vad du behöver veta, och inte vad du vet.

Du behöver känna till de saker som har en direkt påverkan på dig. Om du vill undvika vilseledande information så måste du prioritera dessa ämnen.

Annars kommer du spilla din tid på irrelevant information, även då denna information kan tyckas vara intressant.

Telefon med appar.

Filtrera dina källor

Detta är ett av de mest effektiva sätten att undvika att falla offer för vilseledande information. Det är nuförtiden väldigt viktigt vem som säger vad, snarare än vad som faktiskt sägs.

Alla kan sprida falskheter som blir virala och som folk till slut tror är sanna. Var noga med vilka källor du väljer. Källorna bör alltid vara pålitliga.

Du behöver inte bara följa stora nyhetskanaler, för de kan också ge dig falsk information. Välj bara sidor eller personer med ett gott rykte.

Dessa källor är inte perfekta, men de bör ta ansvar för det som sägs. Det är det bästa sättet att undvika att bli lurad.

Läs böcker för att undvika vilseledande information

Man kan för det mesta lita på böcker. Att skriva en bok är svårare än att sprida ett rykte på sociala medier. Det kräver mycket mer arbete. Du bör även tänka på vilken källa som publicerade denna information.

Böcker är en fantastisk informationskälla, speciellt när det har att göra med kontroversiella ämnen. Författare med professionella karriärer och litterärt erkännande skriver de bästa böckerna.

Böcker kan dessutom ge dig något annat utöver information: de hjälper dig att bilda en åsikt.

Tidning på morgonen.

Använd ditt kritiska tänkande för att undvika vilseledande upplysningar

Kritik handlar egentligen inte om att peka ut negativa saker hos någon eller något. Kritik handlar om att undersöka information och utveckla ditt kritiska tänkande.

Det bästa sättet att göra detta är att inte tro på allt som du får höra.

Tänk på motiven bakom den information som du har fått. Kanske personen försöker imponera på dig eller styra ditt sätt att se världen. Är dessa argument giltiga eller är de grundade på svag bevisföring?

Genom att vara skeptisk kommer du kunna utveckla ett kritiskt tänkande.

Kultivera ditt medvetande

Vissa personer har en tendens att inte vilja veta något. Ibland vill man stanna i sjunde himlen och göra det som innebär minst tankemässig ansträngning. Det är inte hälsosamt.

Du måste inte oroa dig över allt eller vara för självmedveten, men du måste hitta en balans.

Vårda ditt medvetande för att du ska kunna fokusera på vad som verkligen betyder något och sluta spilla tid på saker som inte är viktiga.

Fall inte offer för vilseledande information. Du kommer tappa din frihet, och även dina möjligheter att fokusera dig. Därför behöver du filtrera informationen.

Detta kommer göra att du förstärker ditt medvetande så att du kan ta bättre beslut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arriagada, H. F. G. (2013). Desinformación en Internet y hegemonía en redes sociales. Gestión de las Personas y Tecnología, (16), 26-34.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.