Strunta i mobilen några timmar: låt hjärnan ladda om

Mobiltelefoner är inte längre tekniska hjälpmedel, utan numera är de vänner som ingen vill lämna hemma. Men om du tar en paus från dem och "kopplar ner", kommer det hjälpa din hjärna att få en nystart och att återställa de högre kognitiva funktionerna.
Strunta i mobilen några timmar: låt hjärnan ladda om
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Du tror kanske att du förmår strunta i mobilen. Men hur länge? En timma, en halvtimma eller kanske ett par minuter?

Du bör vid något tillfälle pröva att koppla bort din mobiltelefon för att bedöma hur beroende du är av den. Vare sig vi gillar det eller inte så lever vi i en värld där smarta telefoner har blivit en förlängning av våra kroppar.

De kallas smarttelefoner för att de kan utföra fantastiska saker som gör våra liv enklare. Men något psykologer har observerat är att smartmobilerna håller på att bli ett substitut för intelligens.

Människor använder dem till saker de själva borde göra. Av bekvämlighetsskäl och för att vara snabba och effektiva överlåter de många arbetsuppgifter till sina mobiler.

För inte länge sedan memorerade nästan alla människor sina vänners, sina släktingars och sin partners telefonnummer. Nuförtiden kommer vi knappt ihåg vårt eget.

Faktum är att vi håller på att förlora vissa orienteringsfärdigheter, vilket beror på att vi ständigt använder oss av GPS för att ta oss till olika platser.

På så sätt tränar vi inte de logiska och spatiala förmågor som dessa uppgifter kräver.

Vidare finns det ett annat fenomen som är både intressant och oroväckande: smarttelefonerna gör oss mindre produktiva och motiverade och de drar energin ur oss. Hur då? Låt oss titta närmare på det.

Du måste vara mer kompetent än din smarttelefon för att förhindra att den kontrollerar dig.

När vi struntar i mobilen en stund skärper vi våra förmågor

Strunta i mobilen ett par timmar för din hälsas skull

Även om du har svårt att tro det, så kommer det inte hända dig något om du väljer att strunta i mobilen ett litet tag. Världen kommer inte att stanna upp.

Och om folk ringer eller sms:ar dig kommer de inte att försvinna bara för att du svarar några timmar senare.

Allt kommer att finnas där det var, alla kommer att fortsätta med sina liv och alla dina skyldigheter kommer att kvarstå.

Men när du “kopplar ner” kommer du att se en skillnad. Faktiskt kommer du att må bättre och det är det du bör sträva efter.

Oavsett hur logiskt detta kan förefalla, är sanningen den att det kan vara svårt att genomföra. Ja, det är så svårt att du förmodligen kommer att agera på ett sätt du inte själv är medveten om.

Världen har kommit till en punkt där folk sitter med sina telefoner till och med i stunder av inaktivitet och vila. Under arbetspauser, i tunnelbanan, i kön i affären, i biosalongen innan filmen börjar…

Varenda lediga sekund går åt till att kolla mobilen.

Men det att hela tiden, även under viloperioder, vara upptagen med sin telefon kan få skadliga effekter. Hjärnan behöver koppla bort av och till.

Så om du stimulerar den på detta intensiva sätt kan du inte tillgodose hjärnans behov, och följderna av detta är påtagliga. Åtminstone finns det en del intressanta studier som pekar på det.

Det är viktigt att strunta i mobilen när vi tar pauser

Telefoner och mental utbrändhet

Rutgers Universitet i New Jersey genomförde en studie med en grupp universitetsstuderande. Forskarna bad hälften av gruppen att vila en timma innan de skulle genomgå olika tester.

Under denna tid fick de inte lov att använda sina telefoner.

Däremot fick den andra hälften av gruppen lov att använda sina telefoner under vilostunden. Mot bakgrund av dessa anvisningar uppvisade testerna mycket anmärkningsvärda resultat.

De studerande som använde sina telefoner under paustiden gjorde 22 % fler misstag än de som inte använde sina telefoner.

Dessutom tog det dem nästan dubbelt så lång tid att bearbeta och förstå alla testfrågorna jämfört med dem som inte tittade på sina telefoner.

Dessa uppgifter bekräftade något som forskarna redan misstänkt: elektroniska apparater minskar förmågan att fokusera och att effektivt lösa komplexa problem.

Vidare kan det att strunta i mobilen i åtminstone en timma hjälpa dig att återfå viss mental skärpa.

Att strunta i mobilen är att frigöra sig från en mellanhand

Något som den ovannämnda studien klart påvisar är att människor ofta underskattar de resurser som deras telefoner tar ifrån dem.

Mobiltelefoner inverkar på människors mentala flexibilitet och deras förmåga att koncentrera sig, observera, reagera, att ta sig från en plats till en annan och även att knyta an till andra på ett mer mänskligt vis.

Dock är lösningen till problemet inte att använda “mindre smarta” telefoner. Teknologi är något fantastiskt och den teknologiska utvecklingen bör fortskrida som den gör.

För den är oerhört användbar och löser många av världens stora problem. Det gäller bara att utnyttja den förnuftigt. Något så fenomenalt borde inte vara skadligt, så länge du håller det under kontroll så att det inte påverkar ditt liv.

Att strunta i din telefon under några timmar, eller under en hel eftermiddag, kommer inte att göra dig illa. Men det gör däremot att ständigt vara uppkopplad och på ett så intensivt sätt.

Det är påfrestande för din hjärna och får negativ effekt på din drivkraft, på dina färdigheter och även på din hälsa.

Detta är något du bör försöka bli mer medveten om, eftersom många experter påpekar att vi håller på att skapa känslomässiga band med våra telefoner.

Telefonen är inte längre bara ett hjälpmedel utan en vän som ingen vill lämna hemma.

Reflektera över detta. Koppla ner. Ladda om. Stäng av mobilen och börja leva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.