Blir vi dumma av smarta mobiler?

Blir vi dumma av smarta mobiler?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Teknologin, och särskilt smarta mobiler, gör livet lättare och mer nöjsamt. Vi får tillgång till mer information, vi gör fler saker på mindre tid och kommunicerar med fler människor. Fast det gör oss inte nödvändigtvis mer produktiva eller intelligenta.

Faktum är att smarta mobiler minskar den kognitiva kapaciteten. Det är åtminstone vad en studie från University of Austin, Texas, hävdar. Enligt studien minskas den kognitiva och globala hjärnkapaciteten när din smarta mobil finns i närheten. Även när den är avstängd och vänd upp och ned.

En smart mobil är mer än en telefon. Det är en minidator som har en enorm kapacitet att koppla upp oss mot information, underhållning och social stimulans när vi så önskar. Studien menar att vi betalar ett kognitivt pris för dessa fördelar och beroendet vi utvecklar av dem.

Själva närvaron av smarta mobiler kan reducera den kognitiva kapaciteten, enligt studien.

Kan smarta mobiler göra oss dummare?

Det kognitiva priset för smarta mobiler

Smarta mobiler underlättar och uppmuntrar konstant uppkoppling. Inte bara med andra människor, utan även till underhållning och information. De lägger världen under våra fingertoppar. Även om vissa av dessa apparater har en stor potential att förbättra vårt välmående, kan deras konstanta närvaro även ha ett avsevärt kognitivt pris.

Studien stödjer hypotesen som forskarna kallar kompetensflykt. Den säger att den blotta närvaron av en smart mobil kan kapa kognitiva resurser. Dessa har redan en begränsad kapacitet, och därmed lämnas mindre resurser tillgängliga för andra uppgifter. Följden är minskad kognitiv prestation. Detta inträffar när du måste arbeta och undvika frestelsen att titta på din smarta mobil. Den kognitiva kostnaden är högre ju mer beroende du är av din telefon.

Smarta mobiler gör oss inte smartare

I ett experiment bad forskarna deltagarna att sitta vid en dator och utföra flera test som krävde hög koncentration. Dessa test mätte den tillgängliga kognitiva kapaciteten hos varje deltagare, eller kapaciteten att lagra och behandla informationen som gavs vid varje tillfälle. Innan de började fick de slumpvis utvalda grupperna sätta sina smarta mobiler i ljudlöst läge och lägga dem upp och ned, i en ficka eller väska, eller i ett annat rum.

Forskarna fann att deltagarna som hade sina smarta mobiler i ett annat rum presterade avsevärt bättre än de som hade dem på bordet. De var även snäppet bättre än de som hade dem i sin ficka eller väska.

Resultaten antyder att en smart mobil i närheten minskar den tillgängliga kognitiva kapaciteten och påverkar de kognitiva funktionerna. Även när det känns som om du fokuserar all din uppmärksamhet på den utförda uppgiften.

“Vi ser en linjär trend som antyder att de smarta mobilerna blir mer märkbara. Deltagarnas ’tillgängliga kognitiva kapacitet minskar’, förklarar forskarna. ‘Ditt medvetna sinne tänker inte på den smarta mobilen, men processen – processen av att förhindra dig själv att tänka på något – använder en del av dina begränsade kognitiva resurser. Det är en “brain drain”, en så kallad kompetensflykt.'”

Arbete vid dator

Fler test

I ett annat experiment försökte forskare identifiera influenserna av beroende av smarta mobiler på kognitiv kapacitet.

Deltagarna ombads att utföra samma test på en dator, i slumpmässigt utvalda grupper. En grupp gjorde testerna med telefonerna uppvända bredvid sig, en annan med telefonerna i sina fickor och ytterligare en grupp med telefonerna i ett annat rum. Vissa i varje grupp ombads stänga av telefonerna.

Forskarna fann att deltagarna som identifierade sig själva som mer beroende av sina smarta telefoner gjorde sämre ifrån sig i jämförelse med dem som ansåg sig mindre beroende, men enbart om telefonerna låg framme eller i deras fickor. De fann också att det inte spelade någon roll om den var påslagen eller avstängd eller om den var upp- eller nedvänd på skrivbordet.

Forskarna förklarade att deltagarna inte var distraherade av att de fick meddelanden, utan enbart av att telefonen var i närheten.

Att ha en smart mobil i närheten reducerar förmågan att koncentrera sig och utföra uppgifter eftersom en del av hjärnan gör en uppenbar ansträngning att inte använda den.

Är det smart att undvika smarta mobiler?

Medan forskarna fokuserade på de kognitiva kostnaderna associerade med närvaron av smarta mobiler, är studien lika viktig vad det gäller antydningarna om deras frånvaro. Debatter om social frånkoppling i vår kultur reflekterar ett växande intresse bland konsumenter att medvetet reducera eller åtminstone kontrollera tiden de spenderar med sina elektroniska enheter.

Smart telefon i fickan

Forskarna fann att vissa konsumenter ersätter sina smarta mobiler med mindre avancerade telefoner. Alternativt använder de komplement eller funktioner som erbjuder en kort paus från dem. Andra använder appar för att inskränka, filtrera eller begränsa användningen av deras smarta telefoner.

Forskning visar att dessa åtgärder kan vara dubbelt så välgörande för dem med teknologisk utmattning. Genom att omdefiniera vikten av sina apparater kan dessa konsumenter minska sin digitala distraktion och öka sin kognitiva kapacitet.

Ha i vilket fall som helst i åtanke att varje gång du behöver maximal kontroll över din uppmärksamhet och dina kognitiva funktioner, bör du placera din smarta mobil utom synhåll.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity. Journal of the Association for Consumer Research. https://doi.org/10.1086/691462
  • Wilmer, H. H., Sherman, L. E., & Chein, J. M. (2017). Smartphones and cognition: A review of research exploring the links between mobile technology habits and cognitive functioning. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00605

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.