Några märkliga fakta om tystnad

Tystnad är en av de enklaste naturliga vägarna till tomhet och har undersökts många gånger av vetenskapen. Här tittar vi på några av de ovanliga fakta som har avslöjats om detta märkliga fenomen.
Några märkliga fakta om tystnad
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Tystnad i sig är majestätiskt och mystiskt, särskilt i samhällen som vårt, där det alltid förekommer buller. Även om det definieras som en “frånvaro” av ljud eller kommunikation, är sanningen att det är ett fenomen som ofta säger mycket mer än någon form av brus. I den här artikeln ska vi kika närmare på några märkliga fakta om tystnad.

Till exempel behöver musik, som är ljudets dikt, tystnad för att markera dess rytmer. Vanlig kommunikation kräver också pauser så att vi kan tillgodogöra oss budskap. Vidare skulle det vara helt outhärdligt om personen vi pratade med inte höll tyst en endaste sekund.

Tystnad kan ofta vara full av intimitet. Å andra sidan kan det bygga oöverstigliga murar mellan två personer. Ibland säger det mycket, andra gånger är det ett tecken på att det inte finns något att säga. Det är ett fantastiskt fenomen.

“Tystnad är elementet där stora saker formar sig tillsammans…”

-Thomas Carlyle-

Kvinna som tittar på solnedgången

Några märkliga fakta om tystnad

Ett märkligt faktum om tystnad är ett uttalande från den prestigefyllda neuropsykologen Leo M. Chalupa. Han är vicepresident för forskning och professor i farmakologi och fysiologi vid George Washington University i USA och expert på perception. Chalupa sa att människor behöver en hel dag av absolut tystnad för att hjärnan ska fungera optimalt.

I en av hans undersökningar hävdade han och hans kollegor att överskottet av auditiva stimuli utmattar hjärnans prefrontala cortex, som ansvarar för resonemang. I några intervjuer har Chalupa hävdat att buller hämmar högre tankeförmåga. Därför skulle det enda sättet att återaktivera den vara att uppnå en betydande dos tystnad, för bara på det sättet skulle man uppnå en “återställning”.

En annan studie utförd av universitetet i Dresden i Tyskland visade att möss som garanterades två timmars tystnad om dagen lyckades utveckla nya celler i hippocampus. Detta är området som är associerat med kontroll av ångest, minne och rumslig orientering.

Andra märkliga fakta om tystnad

Tystnad har länge förknippats med transcendens och det heliga. Faktum är att nästan alla religioner förespråkar att man undviker att föra oväsen i tempel och platser för tillbedjan. Det är en grundläggande förutsättning för introspektion och koncentration. Det är därför tystnad efterfrågas eller krävs även på platser som bibliotek.

Dessutom är traditionen att hålla en tyst minut som ett tecken på sorg praktiskt taget universell. Det första inspelade exemplet av ett officiellt tyst ögonblick var 1912 i Portugal. Den portugisiska senaten hyllade José María da Silva Paranhos, baron i Río Branco i Brasilien och den brasilianska regeringens utrikesminister som hade dött tre dagar tidigare.

Antropologen José Luis Ramírez, författare till texten El Significado del Silencio y el Silencio del Significado (Tystnadens mening och meningens tystnad), menar att dagens samhälle tenderar att kännas obehagligt i frånvaro av ljud. Tystnad kan till och med orsaka ångest och obehag för många människor. Ramírez hävdar att detta är ett beteende framkallat av makt eftersom både tystnad och sysslolöshet är dess fiender.

Det måste vidare sägas att tystnadskulten existerar än idag. I väst förekommer det inom såväl tyst retreat som i de religiösa klostren. I de senare avläggs det berömda tystnadslöftet, som syftar till att upprätthålla ett klimat av hågkomst och bön för att nå en djup interaktion med Gud. Många religiösa ordnar fortsätter än idag att utöva dessa typer av traditioner.

En man som ber och skildrar en av fakta om tystnad.

Tystnad som ett mysterium

En av de mest slående aspekterna av tystnad är att det inte finns någon överenskommelse om dess existens. Faktum är att tillgängliga data indikerar att absolut tystnad inte existerar.

Man har genomfört flera experiment med så kallade “ekofria kamrar”, utrymmen som saknar ljud. Resultaten har varit oroande. En person som vistas där kan nämligen höra de otaliga ljud som kroppen producerar, ljud som vi i normala fall ignorerar.

Man har dessutom menat att det i yttre rymden inte finns några medier, såsom luft, som tillåter överföring av ljudvågor. Vissa himlakroppar har dock atmosfärer som, även om de inte är lämpade för mänskligt liv, är lämpade för spridning av ljud. Olika rymdsonder har fångat upp ljud i universum.

De enda som förstår vad absolut tystnad är är dövstumma personer. Det är i princip omöjligt för oss att förstå vad denna absoluta frånvaro av ljud består av.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gunhan, E., Choudary, P. V., Landerholm, T. E., & Chalupa, L. M. (2002). Depletion of cholinergic amacrine cells by a novel immunotoxin does not perturb the formation of segregated on and off cone bipolar cell projections. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience22(6), 2265–2273. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.22-06-02265.2002
  • Kirste, I., Nicola, Z., Kronenberg, G., Walker, T. L., Liu, R. C., & Kempermann, G. (2015). Is silence golden? Effects of auditory stimuli and their absence on adult hippocampal neurogenesis. Brain structure & function220(2), 1221–1228. https://doi.org/10.1007/s00429-013-0679-3
  • Oubiña, D. (2011). El silencio y sus bordes. Modos de lo extremo en la literatura y el cine. Buenos Aires: FCE.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.