Neurovetenskap

Varje dag tillhandahåller neurovetenskapen oss med fascinerande svar på frågor om vårt beteende. I denna sektion ska vi ta en resa genom grunderna i hjärnans neurubiologi och biokemi. Du kommer även få reda på vad som orsakar känslor och beteenden, såväl som vissa patologier. Här presenterar vi de senaste upptäckterna och forskningen om läkemedel och neuropsykiatri på ett enkelt men fascinerande sätt.

Hur man håller sig lugn i en krissituation

Att hålla sig lugn i en krissituation är nödvändigt om man vill kunna tänka klart. De beslut du fattar i krislägen är kritiska, så det är viktigt att du inte låter dina negativa känslor påverka processen. Utmattning och förtvivlan är…

Human Connectome-projektet: att kartlägga hjärnan

Human Connectome-projektet (HCP) startades i juli 2009 som en del av en 5-årig plan för 21,3 miljoner euro, vilket finansierats av NIH (National Institutes of Health). Målet med projektet är att: Tillhandahålla en kompilering av neural data. Erbjuda ett gränssnitt…

Kännetecknen och utvecklingen av neuroetik

Neuroetik är en disciplin som gjort stora framsteg i det internationella vetenskapliga samfundet tack vare den ökade mängden neuroforskning på senare år. Idag ska vi tala om utvecklingen av neuroetik och vad det är. Neuroetik uppstod som forskningsfält redan 2002,…

Neurovetenskapens historia i korta drag

Neurovetenskapens historia började för många, många år sedan, och idag ska vi belysa några av de viktigaste händelserna. På 400-talet f.kr. dissekerade Alkmaion av Croton ett djur när han upptäckte dess optiska nerv. Detta fynd ledde till att han skapade…

Epigenetik: frågan huruvida tragedier kan ärvas

Man känner till de fysiska och psykologiska konsekvenserna som folk kan drabbas av under svåra omständigheter, men är det så att tragedier kan ärvas? Nästan varje generation har gått igenom tuffa perioder. Om det inte var krig så var det…

Vad är periferisk neuropati och hur drabbas man?

Perifera nervsystemet (PNS) är nätet av nerver som finns utanför centrala nervsystemet, och ansvarar för att skicka signaler från periferin till hjärnan. Periferisk neuropati uppstår då dessa nerver inte fungerar. Detta tillstånd orsakas främst av skador på nerverna ifråga. PNS…

Sömnproblem påverkar neurodegenerativa sjukdomar

Sömnproblem och neurodegenerativa sjukdomar verkar enligt ny forskning vara kopplade till varandra, och idag ska vi berätta på vilket sätt. Neurodegenerativa sjukdomar är tillstånd där det centrala nervsystemets nervceller slutar fungera eller sakta dör, vilket ger upphov till olika neurologiska…

Fakta om och användningar för haloperidol

Läkemedlet haloperidol är en antipsykotisk och neuroleptisk medicin. Det är därför användningar för haloperidol inkluderar att behandla symptom vid schizofreni, som hallucinationer och irritation. Det upptäcktes 1958 av Paaul Janssen och är typiskt antipsykotisk. Det är ett medel som blockerar…

Lär dig allt om antipsykotiska medel

Man kan bara köpa antipsykotiska medel på recept. De är godkända för att behandla mentala hälsoproblem med psykotiska symptom, såsom schizofreni, schizoid-affektiva störningar och vissa former av bipolaritet samt allvarlig depression. Vissa antipsykotiska medel kan också användas för att behandla ångest…

Bläckfiskens intelligens: ett mysterium

Bläckfiskens intelligens är ett mycket intressant ämne. Dessa varelser har en fantastisk hjärna. Intressant nog är dess mer än 500 miljoner nervceller belägna i dess tentaklar. En bläckfisks tentakel hjälper den att känna, lukta och till och med att fatta…

Progressiv supranukleär pares (PSP) – vad är det?

Progressiv supranukleär pares är en ytterst ovanlig sjukdom som påverkar bl.a. finmotorik, kognition och känslouttryck. Exempelvis kan den drabbade ha svårt att röra sig, hålla balansen och tala. Man upptäcker sjukdomen hos ungefär 6 per 100,000 individer. Till följd av…

7 tips för att kontrollera våra humörsvängningar

Att kontrollera våra humörsvängningar kan vara ett tecken på intelligens och även livskvalitet. Man har ofta dagar då allt verkar perfekt, och sedan händer plötsligt något som förändrar situationen helt. Vad kan vi göra då detta händer? Alfred Adler, den…

Grundläggande statistiska koncept du bör känna till

Statistisk är en gren inom matematik som studerar variabilitet såväl som processen som räknar ut den genom att följa sannolikhetslagarna och dess modeller. Vi vet att statistik är nödvändig för att utföra utredningar såväl som för att förstå dem. Men vilka är…

Icke-farmakologisk behandling av demens

Innan vi definierar vad Alzheimers sjukdom och icke-farmakologisk behandling av demens är, måste vi först titta på vad detta tillstånd innebär. Merriam-Websters ordbok definierar det som ”en vanligtvis progressiv sjukdom (såsom Alzheimer sjukdom) som präglas av utvecklingen av flera kognitiva…

Publiceringsbias: lutningen mot vissa resultat

Inom statistik är bias, eller partiskhet, ett systematiskt fel som sker inom studier eller experiment. När det finns ett bias närvarande kommer vissa svar väljas eller främjas framför andra. Intressant nog sker detta bias i en stor andel av undersökningarna,…

Neurobiologin hos mänsklig anknytning

Anknytning är ett definierande kännetecken hos däggdjur. Därför har forskning om neurobiologin hos mänsklig anknytning till viss del även baserats på forskning om djur. Nyligen utförda studier har visat att anknytning är baserad på interaktionen mellan oxytocin och dopamin i…

Biografi om Nobelprisvinnaren José Saramago

José Saramago var en av de mest framstående rösterna inom den portugisiska litteraturen. Hans enastående verk gjorde att han vann Nobelpriset. Arbeten som ”Blindhet” har en renande verkan och inspirerar läsaren att reflektera. Folk säger ofta att Saramago orsakade problem.…

Haruki Murakami: En bästsäljande japansk författare

Haruki Murakami är en japansk författare som har lyckats fängsla världen med sin speciella litterära stil. I sina böcker tar han upp grundläggande koncept som ensamhet, rädsla eller krossade hjärtan med hjälp av sin egen speciella symbolism och fantastiska drömliknande…

Willis–Ekboms sjukdom och motoriska barken

Willis–Ekboms sjukdom, eller rastlösa ben, är svår att beskriva. Vissa tror faktiskt att benen rör sig på egen hand, men vad som verkligen sker är att de har ett konstant behov av att röra sina lägre lemmar för att få…