Neurovetenskap

Varje dag tillhandahåller neurovetenskapen oss med fascinerande svar på frågor om vårt beteende. I denna sektion ska vi ta en resa genom grunderna i hjärnans neurubiologi och biokemi. Du kommer även få reda på vad som orsakar känslor och beteenden, såväl som vissa patologier. Här presenterar vi de senaste upptäckterna och forskningen om läkemedel och neuropsykiatri på ett enkelt men fascinerande sätt.

Det antidepressiva läkemedlet amitriptylin

Det antidepressiva läkemedlet amitriptylin är ett smärtstillande medel som upptäcktes 1960 och marknadsfördes som Elavil (det såldes även under andra namn). Detta ämne finns även på Världshälsoorganisationens lista över viktiga mediciner. Till skillnad från många andra antidepressiva medel så har…

Marcelo Ceberio: Neuroplasticitet genom terapi

Enligt Marcelo Ceberio kan man uppnå neuroplasticitet genom terapi. Han är en av de mest framstående figurerna inom psykologin. Han har skrivit oändligt med arbeten, vetenskapliga artiklar och fler än 25 böcker som Himlen kan vänta, Superhjältar går också i…

Akalkyli: oförmågan att förstå siffror

Föreställ dig för en stund att du inte förstår enkla siffror och beräkningar, som t.ex. 2 eller 2+2. 1925 beskrev neurologen Salomon Henschen denna matematiska oförmåga: akalkyli. Det är ett tillstånd som än idag fascinerar den vetenskapliga världen. Kände du…

Fem anledningar till varför man blir kär

Kärleken kommer alltid att vara ett mysterium, och det är en del av varför den är så intressant. Man förstår fortfarande inte till fullo varför man blir kär i en person och inte en annan. En studie från 2005 som…

De destruktiva effekterna av beroendets neurobiologi

De flesta personer känner till vad drogberoende innebär. Men känner du till effekterna av beroendets neurobiologi? Beroende existerar i många aspekter av det mänskliga livet. Det vanligaste och mest välkända är drogberoende Man kan definiera drogberoende som en tvångsmässig drift…

Hur man håller sig lugn i en krissituation

Att hålla sig lugn i en krissituation är nödvändigt om man vill kunna tänka klart. De beslut du fattar i krislägen är kritiska, så det är viktigt att du inte låter dina negativa känslor påverka processen. Utmattning och förtvivlan är…

Human Connectome-projektet: att kartlägga hjärnan

Human Connectome-projektet (HCP) startades i juli 2009 som en del av en 5-årig plan för 21,3 miljoner euro, vilket finansierats av NIH (National Institutes of Health). Målet med projektet är att: Tillhandahålla en kompilering av neural data. Erbjuda ett gränssnitt…

Kännetecknen och utvecklingen av neuroetik

Neuroetik är en disciplin som gjort stora framsteg i det internationella vetenskapliga samfundet tack vare den ökade mängden neuroforskning på senare år. Idag ska vi tala om utvecklingen av neuroetik och vad det är. Neuroetik uppstod som forskningsfält redan 2002,…

Neurovetenskapens historia i korta drag

Neurovetenskapens historia började för många, många år sedan, och idag ska vi belysa några av de viktigaste händelserna. På 400-talet f.kr. dissekerade Alkmaion av Croton ett djur när han upptäckte dess optiska nerv. Detta fynd ledde till att han skapade…

Epigenetik: frågan huruvida tragedier kan ärvas

Man känner till de fysiska och psykologiska konsekvenserna som folk kan drabbas av under svåra omständigheter, men är det så att tragedier kan ärvas? Nästan varje generation har gått igenom tuffa perioder. Om det inte var krig så var det…

Vad är periferisk neuropati och hur drabbas man?

Perifera nervsystemet (PNS) är nätet av nerver som finns utanför centrala nervsystemet, och ansvarar för att skicka signaler från periferin till hjärnan. Periferisk neuropati uppstår då dessa nerver inte fungerar. Detta tillstånd orsakas främst av skador på nerverna ifråga. PNS…

Sömnproblem påverkar neurodegenerativa sjukdomar

Sömnproblem och neurodegenerativa sjukdomar verkar enligt ny forskning vara kopplade till varandra, och idag ska vi berätta på vilket sätt. Neurodegenerativa sjukdomar är tillstånd där det centrala nervsystemets nervceller slutar fungera eller sakta dör, vilket ger upphov till olika neurologiska…

Fakta om och användningar för haloperidol

Läkemedlet haloperidol är en antipsykotisk och neuroleptisk medicin. Det är därför användningar för haloperidol inkluderar att behandla symptom vid schizofreni, som hallucinationer och irritation. Det upptäcktes 1958 av Paaul Janssen och är typiskt antipsykotisk. Det är ett medel som blockerar…