Neurovetenskap

Varje dag tillhandahåller neurovetenskapen oss med fascinerande svar på frågor om vårt beteende. I denna sektion ska vi ta en resa genom grunderna i hjärnans neurubiologi och biokemi. Du kommer även få reda på vad som orsakar känslor och beteenden, såväl som vissa patologier. Här presenterar vi de senaste upptäckterna och forskningen om läkemedel och neuropsykiatri på ett enkelt men fascinerande sätt.

Lär dig allt om antipsykotiska medel

Man kan bara köpa antipsykotiska medel på recept. De är godkända för att behandla mentala hälsoproblem med psykotiska symptom, såsom schizofreni, schizoid-affektiva störningar och vissa former av bipolaritet samt allvarlig depression. Vissa antipsykotiska medel kan också användas för att behandla ångest…

Bläckfiskens intelligens: ett mysterium

Bläckfiskens intelligens är ett mycket intressant ämne. Dessa varelser har en fantastisk hjärna. Intressant nog är dess mer än 500 miljoner nervceller belägna i dess tentaklar. En bläckfisks tentakel hjälper den att känna, lukta och till och med att fatta…

Progressiv supranukleär pares (PSP) – vad är det?

Progressiv supranukleär pares är en ytterst ovanlig sjukdom som påverkar bl.a. finmotorik, kognition och känslouttryck. Exempelvis kan den drabbade ha svårt att röra sig, hålla balansen och tala. Man upptäcker sjukdomen hos ungefär 6 per 100,000 individer. Till följd av…

7 tips för att kontrollera våra humörsvängningar

Att kontrollera våra humörsvängningar kan vara ett tecken på intelligens och även livskvalitet. Man har ofta dagar då allt verkar perfekt, och sedan händer plötsligt något som förändrar situationen helt. Vad kan vi göra då detta händer? Alfred Adler, den…

Grundläggande statistiska koncept du bör känna till

Statistisk är en gren inom matematik som studerar variabilitet såväl som processen som räknar ut den genom att följa sannolikhetslagarna och dess modeller. Vi vet att statistik är nödvändig för att utföra utredningar såväl som för att förstå dem. Men vilka är…

Icke-farmakologisk behandling av demens

Innan vi definierar vad Alzheimers sjukdom och icke-farmakologisk behandling av demens är, måste vi först titta på vad detta tillstånd innebär. Merriam-Websters ordbok definierar det som ”en vanligtvis progressiv sjukdom (såsom Alzheimer sjukdom) som präglas av utvecklingen av flera kognitiva…

Publiceringsbias: lutningen mot vissa resultat

Inom statistik är bias, eller partiskhet, ett systematiskt fel som sker inom studier eller experiment. När det finns ett bias närvarande kommer vissa svar väljas eller främjas framför andra. Intressant nog sker detta bias i en stor andel av undersökningarna,…

Neurobiologin hos mänsklig anknytning

Anknytning är ett definierande kännetecken hos däggdjur. Därför har forskning om neurobiologin hos mänsklig anknytning till viss del även baserats på forskning om djur. Nyligen utförda studier har visat att anknytning är baserad på interaktionen mellan oxytocin och dopamin i…

Biografi om Nobelprisvinnaren José Saramago

José Saramago var en av de mest framstående rösterna inom den portugisiska litteraturen. Hans enastående verk gjorde att han vann Nobelpriset. Arbeten som ”Blindhet” har en renande verkan och inspirerar läsaren att reflektera. Folk säger ofta att Saramago orsakade problem.…

Haruki Murakami: En bästsäljande japansk författare

Haruki Murakami är en japansk författare som har lyckats fängsla världen med sin speciella litterära stil. I sina böcker tar han upp grundläggande koncept som ensamhet, rädsla eller krossade hjärtan med hjälp av sin egen speciella symbolism och fantastiska drömliknande…

Willis–Ekboms sjukdom och motoriska barken

Willis–Ekboms sjukdom, eller rastlösa ben, är svår att beskriva. Vissa tror faktiskt att benen rör sig på egen hand, men vad som verkligen sker är att de har ett konstant behov av att röra sina lägre lemmar för att få…

Herbert Spencer: biografi och arbete

Herbert Spencer var en av de största tänkarna av sin tid. Denna engelska filosof, psykolog, sociolog och expert på naturlagar var den största ledaren av social darwinism och positivism i sin tid. Han applicerade faktiskt evolutionistiska lagar på filosofi och samhället.…

Har din hjärna en lyckozon och kan den stimuleras?

En studie gjord nyligen har gett ny insikt i hur den mänskliga hjärnan fungerar. Vetenskapsmän verkar ha funnit en ”lyckozon”som svarar på elektrisk stimuli. Den här upptäckten öppnar dörren för flera behandlingsalternativ vad gäller en mängd olika sjukdomstillstånd. Studien började…

Sover hjärnan eller kopplar den bara bort?

Sover hjärnan någonsin? Folk säger ofta åt oss att ”stänga av den” och minska dess aktivitet. Men det är viktigt att veta att även när man befinner sig i ett lugnt tillstånd, såsom när man mediterar eller sover på natten, upphör…

Forskningsmetoder inom biopsykologi

Forskningsmetoder inom biopsykologi har utvecklats mycket på senare tid. Det finns många forskningsmetoder inom biopsykologi, men i den här artikeln kommer vi fokusera på de som studerar det som händer i hjärnan under vissa omständigheter. Forskare som Dewsbury (1992) definierade…

Hur vi förklarar andra personers beteende

Även om det är svårt att tro, och även om du ser det hos andra men inte hos dig själv, är det väldigt vanligt att använda dubbelstandarder när man förklarar sitt eget och andra personers beteende. Människor tenderar at betona…

Hysterisk afoni: en konversionsåkomma att tänka på

Hysterisk afoni manifesterar sig som ett resultat av en rädsla för att prata eller sjunga, psykologiskt trauma, en pågående röståkomma, en långsiktig felaktig behandling, emotionell blockering eller en omedveten önskan att dra till sig andra personers uppmärksamhet. Det finns många…

Hans Rosling: världsdemografins profet

Hans Roslings förutsägelser började värderas högt när Gapminder Foundation, som han grundade, utvecklade en otroligt intressant mjukvara. Dess huvudsakliga attribut var att konvertera statistisk till interaktiva grafer. Från dessa grafer kunde Hans Rosling visualisera viktiga trender inom världsdemografins . Denna svenska…