Om attacken i Barcelona: vad är terrorism?

Terrorism förekommer överallt och skiljer inte på tro, etnicitet och religion.
Om attacken i Barcelona: vad är terrorism?
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2024

Det är svårt att föreställa sig situationen för de som drabbades av terrordåden i Barcelona förra året; oavsett om de drabbades direkt eller indirekt. Det är ännu svårare att förstå de som lever under ständig skräck för terrorattentat. Oavsett om det beror på avståndet eller hur lite vi vet om dem. Sanningen är den att tusentals människor i Irak och Syrien lever i den här situationen dagligen. De lever sina liv utan en bättre eller hoppfullare framtid i sikte. För att börja reda ut begreppen måste vi svara på frågan: Vad är terrorism?

Det är absurt att döma en hel religion för handlingarna utförda av en liten minoritet. När dessa kommentarer av många får fritt spelrum blir absurditeten påtaglig.

Hatkommentarerna multipliceras varje gång en terrorattack äger rum. För att förstå vad som hände i Barcelona måste vi ställa oss två frågor: Vad är terrorism? Och vad ger näring åt terrorismen? Precis som meddelanden av styrka och uppmuntran är fördelaktiga i de här fallen, är det viktigt att vara välinformerad. Vi bör också låta bli att rikta hatkänslor mot människor som inte har någonting att göra med det som hänt.

“Terrorism är ett stort hot som kräver allierade, inte fiender.”

Vad är terrorism?

Det första problemet vi stöter på är definitionen av termen terrorism. För närvarande har varje land och varje organisation sin egen definition av termen. Medan dessa definitioner har några gemensamma poänger, varierar de också stort vad gäller vissa grundläggande aspekter. Man kan säga att definitionen av terrorism är politisk eftersom den försvarar intressena hos dem som definierar den.

Ett av målen i politiken borde vara att skapa en enad definition av terrorism. Detta skulle bli ett internationellt koncept som kan användas av säkerhetsstyrkor när de upprätthåller lagen och de som arbetar med detta på gatorna dagligen. En enighet i svaret på frågan Vad är terrorism?, skulle gynna mänskligheten.

Blomma som växer i hål i metallplatta

Baserade på dessa riktlinjer tillgriper vi Boaz-Ganors definition – ex-ledaren för israeliska Mossad. Den slår fast att: “Terrorism är en form av våldsam kamp där våld används avsiktligt mot civilpersoner för att uppnå politiska mål (nationalistiska, socioekonomiska, ideologiska, religiösa etc.)”. Enligt den här definitionen skulle alla attacker på civilpersoner som har politiska mål vara terrorism. Alla attacker där de drabbade är medlemmar av säkerhetsstyrkor är inte terrorism, utan gerillakrig.

Vad är terrorism och dess intressen?

När det kommer till terrorismens intresse bör vi skilja på två motiv. Å ena sidan finns det individuella motiv för varje person eller terrorist. Å andra sidan har vi intressen hos en terroristorganisation. I organisationens fall är den viktigaste aspekten att ingjuta rädsla.

Attacker som de i Barcelona, Stockholm, London och Paris kan verka fullständigt slumpmässiga och omöjliga att undvika. Det skickar ut budskapet att ingen går säker. Därav är det naturligt att människor som har blivit påverkade av attackerna känner rädsla. Men den rädslan kan bli kronisk. Den kan också bli irrationell.

Målet är generell, irrationell rädsla

Målet för en terroristorganisation är att ingjuta kronisk skräck som leder till att invånarna känner sig osäkra. En av de omedelbara konsekvenserna är att befolkningen accepterar en inskränkning av sina rättigheter och friheter. Ytterligare en trolig konsekvens på en attack är att vår uppmärksamhet fokuserar på en sak, till exempel terroristens religion. Avståndstagandet till dem som tog liven breder ut sig till att innefatta dem som utövar samma religion.

Konsekvenserna är att människor börjar pressa regeringen att införa striktare åtgärder som kommer begränsa friheterna, till fördel för en onödig känsla av säkerhet. En annan konsekvens av den här rädslan är att den fokuserar på vissa människor – alla som utövar islam eller har arabiskt ursprung.

En terroristorganisation kommer att försöka legitimera sina handlingar som ett ädelt försvar av dem som diskrimineras, är förtryckta och marginaliserade. Skillnaden mellan “vi” och “de” blir större. Hatiska yttranden försöker polarisera samhället och bidrar även till rekryteringen av nya terrorister.

Terroristernas intressen

De personliga intressena kan variera stort. Varje person har olika prioriteringar. Ha i åtanke att jihadterrorismen uppstod ur en förvrängning av islam. Terroristernas intressen är relaterade till deras tolkning av den här religionens budskap. Det innebär inte att terroristerna är muslimer, men att deras motivation kan relateras till den här religionen på något sätt.

Några av de individuella “fördelarna” för terrorister är: att de kommer till himlen, att de väntas på av 72 oskulder, att de får välja 70 nära och kära som får komma direkt till himlen när de dör oavsett deras handlingar, prestige för deras familjemedlemmar samt idealiseringen av en avliden terrorist som blir martyr.

Vad är terrorism?

Som vi redan nämnt är dock alla deras intressen inte religiösa. Terroristernas familjer mottar vanligtvis en stor summa pengar som de aldrig skulle ha fått tillgång till annars. Terroristerna som deltagit i attacker och inte blivit tillfångatagna uppnår också en sorts erkännande, och får till och med positioner och större ansvar inom organisationen. Slutligen är ett annat vanligt intresse strävan efter hämnd gentemot dem som de anser vara ansvariga för situationen.

En blandning av dessa intressen och några andra kommer att utgöra det som definierar de individuella motivationerna hos terroristorganisationens medlemmar, vilka, som vi kan se, inte måste sammanfalla med intressena av organisationen som helhet.

Rekommendationer vid en eventuell attack

Även om ovanstående är viktigt är det viktigare för allmänheten att veta vilka riktlinjer man ska följa. Att veta hur man ska reagera under en eventuell terroristattack, även om den inte skett inom våra gränser, är det första vi bör uppmärksamma. Det är fundamentalt att lyssna till experterna och säkerhetsstyrkorna. Deras riktlinjer är det första du bör följa.

Att ge stöd genom sociala nätverk kan gynna oss alla. Som vi har sett är ett av terroristernas mål hatiska uttalanden, kriminalisering av hela samhällen samt stöd av rasistisk och intolerant politik. Om du deltar gör du ingenting annat än att stödja terroristerna.

Vidare är distribueringen av morbida foton en annat felaktigt utövande. Som tillägg till generell irrationell rädsla kan dessa bilder skada känsligheten hos de drabbade. Motsatsen gäller när du delar med dig av information om hur man agerar, bilder som visar förening och förståelse med dem som drabbats, både direkt och indirekt. Dessa kan vara till stor hjälp.

Vad man ska göra under en attack

Om fallet är att du befinner dig på en plats som utsätts för en attack är experternas rekommendationer att fly, gömma sig och varna andra. Det kan vara nödvändigt att fly och leta efter en säker plats. Att försöka leka hjälte kan i de flesta fall vara kontraproduktivt. När du kommit i säkerhet kan du varna säkerhetsstyrkorna om vad som hänt. Slutligen låter du dina nära och kära veta att du är i säkerhet. Innan du talar med dem måste du försäkra dig om att det inte föreligger något ytterligare hot.

Kom ihåg: fly, göm dig om larmet går.

Idag handlar allt om Barcelona. Imorgon kan det vara Syrien och dagen efter det Afghanistan. Det spelar ingen roll vilken nationalitet, etnicitet eller religion vi hör till. Vi bör alla förena oss i kampen mot terrorism. För att kunna göra det bör vi ena oss om svaret på frågan Vad är terrorism?. Endast på det sättet kan vi öka våra allierade och minska antalet fiender.

Vad är terrorism? Det är en mycket viktig fråga som vi alla måste försöka svara på.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.