Om de tvingar dig att vänta, släpp taget om dem

Om de tvingar dig att vänta, släpp taget om dem

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Förhållanden ska inte skjutas upp, och ej heller känslor. Så om någon försöker forma dig efter sina egna önskemål ska du inte låta denne göra det. Det är inte hälsosamt att böna och be om kärlek, för som vi alla vet är inte tillgivenhet och uppskattning värda något om du måste fråga eller be om dem. Om någon tvingar dig att vänta, släpp taget om denne!

Varför? För att kärleken är omedelbar; den är inte något som går att skjuta upp. Om du tror att någons själviskhet till slut kommer bli till tacksamhet och tillgivenhet så ödslar du din tid.

När du älskar någon så älskar du denne varje dag, inte från och till beroende på dagen. Men personer spelar ofta med sitt känslomässiga välmående i ett spel om olycka, vilket tvingar dem att vänta och vänta på den plats där någon annan lämnar dem.

Självklart måste båda personerna i förhållanden ta sig tid att hantera sina prioriteringar och klargöra sina känslor, men det är en annan fråga.

Kontrolleras av andra

Släpp taget, välj att vara en prioritet och att vara lycklig

Att göra dig själv till en prioritet handlar bara om att välja att bli det. När din inre värld blir till ett slagfält mellan dina önskningar och andra personers förväntningar så faller du ned i en djup känslomässig grop.

Du förtjänar att bli tagen om hand och lyssnad på. Du förtjänar att vara protagonisten i din egen film – en film som alltid bör ha en kuliss av kärlek. Detta är baserat på att du ser på dig själv som separerad från andra personers känslor.

Om du vill säga NEJ så har du all rätt till det. Och du har även rätten att säga NOG. Om du inte vill förhandla om villkoren i förhållandet eftersom dina önskningar kommer äventyras så har du varje rätt till det också.

Så släpp taget och rädda dig själv från dig själv; låt dig inte luras av falska löften som får dig att vänta. När dina önskningar och rättigheter äventyras är inte allt värt det. Du måste åsidosätta den falska uppfattningen att allt är tillåtet i kärlek och krig. Att må bra är inte någon annans beslut, utan ditt eget.

Släpp taget - det bästa äventyret är att älska dig själv

Släpp taget – det bästa äventyret är att älska dig själv

Att välja dig själv är ett beslut som kommer garantera dig mest lycka. För att hjälpa dig göra det har vi delat upp denna process i olika punkter som man alltid bör ha i åtanke. Här kommer några nyckelpunkter:

Omge dig själv med personer som tillför, inte drar bort

Personer som ger dig ljus, berör dig och alltid har dig i åtanke är de som är värda din tid och lycka. Att göra sig av med relationer som bidrar till ditt lidande är en princip för känslomässig hälsa som alla bör erkänna.

Autentiska människor = autentiska relationer

Vi stannar i monotona förhållanden av rädsla för det okända och känslomässig tomhet. Men andra passar inte alltid med vilka vi är eller vad vi behöver, precis som vi inte alltid passar med dem. Att säga farväl till rädslans inflytande kommer hjälpa dig att återfå din rätt att söka efter betydelsefulla relationer.

Nedstämd kvinna

Att stärka dina styrkor kommer hjälpa dig att vårda ditt inre jag

För att vara lycklig måste du ta en resa inåt och jobba med dina grundläggande karaktärsdrag. Om du låter någon eller något kontrollera dig och hindra din tillväxt så sätter du nämligen dina styrkor i riskzonen genom att gräva ett djupt hål och försvaga dig själv.

Om du balanserar allt kommer förändringarna komma till dig på ett mer naturligt och hälsosamt sätt. Det är därför det är bra att använda sig av självkärlek i varje ögonblick, inte bara när det är lägligt eller när du känner dig fångad. Att öppna ögonen och hävda sig själv är nyckeln till att uppnå detta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.