Ord blåses inte bort av vinden

Ord blåses inte bort av vinden

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Det stämmer att vårt minne ibland fallerar, men att säga att det inte existerar är ett stort steg. Ett steg som inte saknar vikt. Ibland är det en fertil terräng för de personer som vill skaka av sig vissa engagemang. Tack vare dessa opportunister finns det ett uttryck: “ord blåses inte bort av vinden så värst enkelt”.

Vad denna metafor verkligen säger är att det som du säger men som du inte skriver ner på papper och signerar har mindre värde än de skrumpna gula löven som faller från träden på hösten. Detta kanske är sant inom det juridiska området, men inom den personliga sfären fungerar det inte på detta sätt.

Hjärta

Kommer han att fullfölja sitt löfte?

Som vi sa i början har vi ett minne som ibland hoppar över ett slag, men vi har ändå ett. Det är ett där alla personliga överenskommelser vi har spelas in, och de som andra får från oss. När din syster åtar sig att hämta barnen, skriver hon inte på ett kontrakt som bekräftar detta. Hon säger bara att hon kommer att göra det. Hon ger oss hennes ord, som backas upp av hennes identitet.

Hon blir därför länkad till sitt ord; något som, i teorin, bör bara av större värde inom mänskliga relationer än ett namn som är skrivet på ett kontrakt. Vi kommer att förlita oss på detta ord baserat på antalet gånger vi har kunnat göra det förr. Och vi kommer speciellt att ha i åtanke de gånger som det hade ett liknande pris för den personen.

Hur kan jag veta?

Med andra ord, om du vet att din syster inte har några planer den eftermiddagen, och att det inte är troligt att hon kommer att skaffa några, bör du försöka att hitta situationer där hon även åtog sig något som hade en låg kostnad för henne. När detta hittas så använd dem för att gissa om hon kommer att fullfölja det eller inte.

Å andra sidan, om hon bor långt borta, och du vet att hon har en aktivitet som hon tycker om som är planerad för den eftermiddagen och som kan påverka schemat, tänk då på de gånger du kommer ihåg att hon fullföljde ett löfte som hade en hög kostnad. På detta sätt kan du även använda dessa referenser för att gissa om hon kommer att göra det nu eller inte.

För denna gissning eller uppskattning, evaluerar du oftast även andra faktorer, som de möjliga motiveringar som förvärvar den där kompromissen. Hon kanske älskar barn och ser den tid hon spenderar med sina systersöner som tillfällen av lycka. Detta kommer utan tvekan att sänka kostnaden för detta åtagande. Men å andra sidan hade kostnaden ökat om hon inte tycker om detta sällskap eller om hon hatar det.

Ökningen av kostnaden behöver inte nödvändigtvis påverka sannolikheten att en person kommer att hålla sitt ord. Det finns vissa personer som p.g.a. olika motiv, som att verka generösa, kan fullfölja engagemang som har en hög kostnad. Å andra sidan kanske de inte gör detta när de bemöts av åtaganden som har en låg kostnad.

Ord blåses inte bort

Ord som skadar, ord som ger styrka, ord blåses inte bort

Det finns andra typer av ord som är svåra för vinden att blåsa bort från våra minnen. De som personerna vi älskar har sagt till oss, som verkligen skadar våra känslor. Vi kanske förstår att de sades i ett tillfälle av frustration. Senare förstod vi även att de inte menade dem. Men det är inte så enkelt att radera dem från minnet. Till skillnad från vinden som enkelt kan blåsa iväg de löv som faller från höstträden.

Problemet är att dessa ord är registrerade tillsammans med ett djupt emotionellt avtryck. Vårt minne tenderar inte heller att glömma de saker som orsakar denna typ av djupa avtryck. Det finns ett undantag. När händelsen överskrider vår förmåga att emotionellt assimilera och täcka över minnet. Det orsakar därför dissociativ minnesförlust.

Men även vid denna typ av minnesförlust kan individen ha känslor av bortstötning mot den person som har sårat denne… Även om denne kanske inte förstår varför. På detta sätt är de ord som vi yttrar inte ofarliga element som kastas i luften. De är inte heller skrivna med bläck som enkelt kan torkas bort. Raka motsatsen, våra ord är element som påverkar oss och som kanske aldrig raderas.

Låt oss till slut påpeka ett viktigt faktum. Även om det är ett ämne som hade kunnat kräva en hel bok, kommer de ord som vi tar emot lämna ett avtryck i oss, men även de som vi säger. Precis som vi kan såras av orden vi hör, kan orden vi säger också lämna oss med väldigt intensiva känslor. Exempelvis skuld (på den negativa sidan) eller stolthet (på den positiva sidan). Det finns därför inga ord som bara blåses bort med vinden. Ord blåses inte bort så enkelt. Vissa kan inte ens blåsas bort av en orkan.

 


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.