De oförglömliga orden från Krishnamurti

De oförglömliga orden från Krishnamurti

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Jiddu Krishnamurti var en indisk filosof vars reflektioner lämnat efter sig ett varaktigt arv. Denna världsliga man identifierade sig inte med någon nationalitet, religion, social klass eller ras. Hans filosofi var en av fred och att bryta ned gränser.

Krishnamurti mottog FN:s fredsmedalj 1994. Han dog 90 år gammal, men hans verk har översatts till många språk, och han fortsätter att vara mycket inflytelserik.

Nedan är en lista av några av de viktigaste citaten från Krishnamurti. Läs vidare och reflektera!

De 10 första citaten från Krishnamurti

1. “Av två lösningar ska du alltid välja den mest generösa.”

2. “Vi kan endast lära oss om vi lyssnar. Och att lyssna är en tyst handling; endast ett lugnt men extraordinärt aktivt sinne kan lära sig.”

3. “Endast de som inte är fångade av samhället kan påverka det fundamentalt.”

4. “Har du märkt att inspiration kommer när du inte söker efter den? Den kommer när du slutat ha förväntningar, när sinnet och hjärtat är i frid.”

5. “Frihet är vitalt för kärlek; inte friheten hos ett uppror, friheten att göra vad du vill eller friheten att öppet eller hemligt ge vika för dina önskningar, utan snarare friheten som kommer med förståelse.”

6. “Nyckeln till att ge fred till världen ligger i dagligt uppförande.”

7. “Var försiktig med mannen som säger att han vet.”

8. “Rädsla korrumperar intelligens och är en av orsakerna till egoism.”

9. “När sinnet är helt tyst, både på en ytlig nivå och en djup nivå; kan det okända, det omätbara, avtäckas.”

10. “Att ge något ett namn begränsar oss till att sätta det i en kategori, och vi tror att vi förstår det; vi tittar inte på det närmre. Men om vi inte döper det så är vi förpliktigade att titta på det. Eller snarare så närmar vi oss en blomma, eller vad det nu är, med en känsla av nyhet, med ett nytt sätt att se på den: vi tittar på den som om vi aldrig tittat på den tidigare.”

Meditation i solnedgång

Citat 11-20

11. “När du planterar vete en gång kommer du skörda skörden en gång. När du planterar ett träd en gång, kommer du skörda skörden tio gånger. När du bygger en by, kommer du skörda skörden hundra gånger.”

12. “Livet är ett extraordinärt mysterium – inte den typen av mysterium som du hittar i böcker eller den typen som folk talar om, utan snarare ett mysterium som man upptäcker själv; och det är därför det är så viktigt att ni alla förstår små, begränsade, triviala saker, och går bortom allt detta.”

13. “När man är uppmärksam på allt blir man känslig, och att vara känslig är att ha en inre uppfattning av skönhet, det är att ha ett sinne för skönhet.”

14. “Sanningen är vad som sätter dig fri, inte ansträngningen att bli fri.”

15. “Frihet består av att inse dina begränsningar.”

16. “Vishet är inte att samla på minnen, utan total sårbarhet inför sanningen.”

17. “Ingen kan sätta sig själva i ett psykologiskt fängelse, de befinner sig redan i ett.”

18. “Att undvika ett problem kommer bara förstärka det, och under denna process överger man självförståelse och frihet.”

19. “Nationalism är en process av isolering som ger upphov till krig, elände och förstörelse.”

20. “Intelligens är att ifrågasätta metoderna.”

Blommor bildar hjärta

Citat 21-29

21. “Kärlek ger av sig själv precis som en blomma ger av sin doft.”

22. “Utan meditation saknar livet doft, kärlek.”

23. “De måste insistera att de mottar en klass av utbildning som stimulerar dem att tänka fritt och utan rädsla, vilket hjälper dem att undersöka, att förstå; de bör kräva det från sina lärare.”

24. “Ett religiöst sinne är ett ljus för sig självt.”

25. “Du förstår inte först och agerar senare. När vi förstår, är den absoluta förståelsen handlingen.”

26. “Det betyder att de bör observera sig själva, att de bör märka fler och fler influenser som vill kontrollera och dominera dem; det betyder att de aldrig bör acceptera något tanklöst, utan snarare ifrågasätta, utreda och finna sig själva i ett tillstånd av uppror.”

27. “Den enkla handlingen att observera kräver oerhörd klarhet; annars är det inte möjligt att observera.”

28. “Av politiska och industriella skäl har disciplin blivit en viktig faktor i den nuvarande sociala strukturen, och det är på grund av vår önskan att ha psykologisk säkerhet som vi accepterar och utövar olika former av disciplin.”

29. “När vi säger ‘jag vet inte’, vad menar vi då?

Vilket av dessa citat från Krishnamurti gillar du bäst?

Bild från Prahbu B. Doss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.