Varför beter sig intelligenta personer så dumt ibland?

Varför beter sig intelligenta personer så dumt ibland?

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Att ha ett högt IQ innebär inte att du är smart. Du behöver inte titta långt för att hitta stora dumheter begångna av intelligenta personer. Många av de test för att “mäta” ens IQ fångar bara en typ av intelligens. I de flesta fall handlar det om den analytiska intelligensen. Denna förmåga känner igen mönster och löser analytiska problem. De flesta IQ-tester undersöker inte de två andra aspekterna av den mänskliga intelligensen: den kreativa och praktiska intelligensen.

Kreativ intelligens är förmågan att hantera nya situationer. Praktisk intelligens är vår förmåga att göra saker. Under de första 20 åren i livet blir vi belönade för vår analytiska intelligens. Vi har ett utbildningssystem som är strukturerat runt att utbilda oss angående detta.

Under en lång tid har vårt professionella fält tagits över av rationell intelligens. Man har även sett ner på känslornas påverkan. Det troddes att känslorna var en källa för negativ influens när det gällde alla typer av jobb.

Känslorna har nuförtiden fått sin egen merit, och emotionell intelligens är högt uppskattat.

“Det är bara intelligens som analyserar sig själv.”

-Jaimes Balmes-

Varför beter sig intelligenta personer på ett dumt sätt?

Ett uppblåst ego är en av orsakerna till att intelligenta personer beter sig dumt. De tror ibland att de är omnipotenta eller osårbara och detta motverkar att de ser de riktiga konsekvenserna av sina handlingar.

Man

Med vår intelligens kan vi skapa lösningar för varje typ av problem. Ju högre intelligens vi har, desto bättre lösningar kommer vi att skapa. Detta är för att vi har ett större perspektiv, ett sinne för verkligheten av problem och de omständigheter som följer med. Detta är riktig global intelligens. Enligt den Kungliga Spanska Akademin (RAE), refererar detta till följande:

  1. Förmågan att förstå
  2. Förmågan att lösa problem
  3. Kunskap, förståelse och handlingen att förstå

För detta använder intelligensen kunskap, skickligheter och attityder. Eller Som RAE säger, intelligensen använder förmåga, skicklighet och erfarenhet.

“En individs intelligens mäts av den mängd osäkerheter som personen kan uthärda.”

-Immanuel Kant-

Hur är värderingar och intelligens relaterade?

Vi räknar med vår intelligens och våra värderingar, bland andra faktorer, för att kunna ta beslut. Om vi inte utvecklar båda, kan vårt beteende påverkas på ett negativt sätt. Du måste veta hur man skiljer mellan medel och slutmål. Du måste även kunna förstå de konsekvenser som olika lösningar kan generera.

Ovisa lösningar, som många intelligenta personer väljer, har sitt ursprung i benägenheten att inte analysera konsekvenserna av ens handlingar. När du måste ta beslut i komplexa eller stressiga miljöer vet du inte hur du ska utvärdera vilken lösning som är den bästa. Och du väljer därför förhastat den lösning som din analytiska intelligens dikterar, utan att tänka på de möjliga konsekvenserna.

Pilar

Vi har alla handlat ovist. Som tur är kan du försöka kontrollera dessa möjliga beteenden i framtiden. Det hade varit bra att hantera dina beteenden genom att minst tre gånger per vecka aktivera ditt medvetande. Verkligheten kommer då att bli mycket enklare och mer förståelig, och det blir svårare att ta dumma beslut.

Intelligens utan värderingar är värdelöst. Värderingar utan intelligens kan appliceras felaktigt. Värderingar och intelligens är därför två kompletterande aspekter som, tillsammans, gör oss produktiva och framgångsrika.

“Idioti är en extraordinär sjukdom. Den sjuke individen är inte den som lider. Det är istället alla andra som gör det.”

-Voltaire-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.