5 känslor som skadar din kropp

5 känslor som skadar din kropp

Senaste uppdateringen: 27 oktober, 2021

Enligt kinesisk medicin är varje känsla länkad till ett visst organ och funktion i den mänskliga kroppen. Den vanligaste orsaken till sjukdomar är negativa attityder och känslor som skadar: skuldkänslor, bitterhet, behovet av uppmärksamhet och rädslor. Emotionella obalanser kan reflekteras i de symptom eller sjukdomar som produceras i dessa organ.

Sjukdomar uppstår för att undvika obehagliga situationer eller för att försöka fly dem. Inom den österländska medicinen tror man att varje obehag säger till oss att vi bör älska oss själva. Anledningen till detta är att vi genom att älska oss själva låter våra hjärtan bli dem som guidar våra liv och inte våra egon.

Livet är inte stabilitet. Det är att veta hur man håller balansen.

Känslor som skadar kroppen och som kan orsaka sjukdomar enligt kinesisk medicin

Enligt kinesisk medicin finns det vissa känslor som kan ligga bakom vissa sjukdomar eller svårigheter:

  • Ledsamhet eller sorg: Detta har sitt ursprung i besvikelse eller, ännu allvarligare, från separation eller förlust. Det påverkar främst lungorna. Ledsamhet påverkar hela kroppen och producerar en tung känsla, andningssvårigheter, utmattning och depression. Vi behöver därför tid för att uttrycka och acceptera vår ledsamhet.
  • Försiktighet: Detta kommer från osäkerhet och tenderar att försvaga mjälten. Försiktighet är länkat till sjukdomar i bröst och axlar.
  • Rädsla: Rädsla påverkar magen och är länkat till problem med njurarna. Dessa förändringar kommer från tendensen att lida av irrationella rädslor. Icke-accepterad rädsla överförs och orsakar problem i levern och hjärtat.
Strand
  • Skräck: Detta påminner om rädsla, men det är mer extremt. Skräck är associerat med fysiska och emotionella problem. Det kan leda till minnesförlust, desorientering, hjärtklappning, svettningar och svimning.
  • Ilska: Detta kan ta sig många former. Irritation, frustration, avundsjuka och ilska. Ilska leder till huvudvärk, nacksmärtor och speciellt leversjukdomar.

“Den som lever i harmoni med sig själv, lever i harmoni med universum.”

-Marcus Aurelius-

Den emotionella betydelsen av sjukdomar

Det är viktigt att veta betydelsen av sjukdomar eftersom detta är ett av de sätt som kroppen använder för att uttrycka sig själv. Alla våra känslor och tankar registreras i våra celler. Sjukdomar är därför varningssignaler som visar att något inte går så bra.

Följande är en sammanställning av några av de vanligaste sjukdomarna. Samtliga är baserade på holistisk medicin, både traditionell kinesisk medicin och kompletterande österländsk medicin.

  • Allergier: Detta indikerar djupa rädslor. Rädsla för att göra sig oberoende när det är dags att vara självförsörjande, och även försök att få medkänsla, stöd och uppmärksamhet från andra.
  • Depression: Meningen kan hittas i konflikten mellan “det idealiska” och verkligheten, och även mellan vilka vi är och vilka vi vill vara, mellan vad vi har och vad vi vill ha.
Kvinna som upplever känslor som skadar
  • Artrit: Att känna sig oförmögen att anpassa sig och vara mentalt flexibel. Detta tolkas som en brist på förtroende och en kompromisslös attityd mot livet.
  • Fetma: Dess mening finns i ett inre tomrum, och man vänder sig till mat för att kompensera. Rädsla för att uttrycka oss själva inför andra och att vara sårbara och mottagliga för skada.
  • Nervositet: Brist på kontakt med ditt inre jag. Allt ses från ett subjektivt synsätt, som egocentrism. Man känner sig osäker och är rädd för att bli attackerad och man har svårt att göra sig av med själviska attityder.

Känslor kan trigga sjukdomar. Men dessa kan även vända tillbaka situationen, för att man ska bli mer hälsosam.

För att detta ska kunna hända behöver du bara kunna känna igen de känslor som skadar och orsakar obalanser inom din kropp och omvandla dem. Inom den österländska medicinen är självmedvetenhet om våra känslor speciellt viktigt. Detta är något som den västerländska psykologin har börjat tänka på.

“Spänning är den du tror att du bör vara. Avslappning är den som du är.”

-Kinesiskt ordspråk-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.