Projektet Gaia's Dreams och ett globalt medvetande

Skaparen av projektet Gaia's Dreams är Dean Radin, en man med examen i fysik som också ägnat sig åt att undersöka vad vissa anser vara ett tveksamt fenomen: klärvoajans. Hans verk har mycket inflytande från en del av Carl Jungs begrepp.
Projektet Gaia's Dreams och ett globalt medvetande
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Dean Radin är definitivt en kontroversiell karaktär, men projektet Gaia’s Dreams framstår ändå ofta som något positivt i den offentliga debatten.

Både han själv och själva projektet har dock utsatts för hård kritik inom det vetenskapliga samfundet. Ingen har dock lyckats bevisa att han och hans projekt bara är kvacksalveri. Detta beror på att han ständigt lyckas hitta någon experimentell grund för att stödja sina påståenden.

Radin är inte en guru som publicerat en bästsäljande bok. Han har inte blivit miljonär tack vare att han kommit pseudovetenskapliga påståenden. Däremot är han elektroteknisk ingenjör, med examen från Amherst University of Massachusetts. Detta innebär att han har en mastersexamen i elektroteknik. Dessutom innehar han en doktorsexamen i pedagogisk psykologi från University of Illinois – Urbana-Champaign.

Vidare har han bedrivit forskning vid Princeton University, GTE Laboratories, University of Edinburgh, SRI International, Interval Research Corporation, och dessutom varit medlem i fakulteten vid University of Nevada, Las Vegas.

Naturligtvis betyder inte alla dessa meriter att han har rätt. De visar bara en person som verkligen är intresserad av vetenskapligt grundad kunskap. Projektet Gaia’s Dreams är ett av hans intellektuella äventyr.

Drömmen är den lilla dolda dörren i själens djupaste och mest intima helgedom, som öppnar sig till den uråldriga kosmiska natten som var själ långt innan det fanns medvetet EGO, och kommer att vara själ långt bortom vad ett medvetet EGO någonsin kan nå.

-Carl Jung-

En bild av Dean Radin, skaparen av Projektet Gaia's Dreams

Arbetet av Dean Radin

Dean Radin har ägnat sig åt studien av så kallade ”psi-fenomen” eller extrasensoriska fenomen i minst två decennier. Nästan alla hans studier inkluderar en stor mängd data, med efterföljande korsrannsakan av den informationen. Detta är en induktiv metod som många forskare använder i stor utsträckning.

En av de första studierna som Radin citerar är en undersökning utförd av University of Illinois riktad till personer som mediterar regelbundet. De hade fått frågan om de någonsin hade upplevt fjärrsyn, synskhet och andra liknande parapsykologiska fenomen. Intressant nog hävdade 75 % av de mediterande att de hade upplevt sådana situationer.

Denna och andra studier gav upphov till en bok från 2013: Supernormal – Science, Yoga, and the Evidence for Extraordinary Psychic Abilities (Översatt: Övernormal – vetenskap, yoga och bevis för extraordinära psykiska förmågor). Med tiden kopplade Radin samman dessa typer av fenomen med teorin om kvantmekanik och jungiansk psykologi. Han anser faktiskt att det finns utrymme för den här typen av ämnen även inom den akademiska världen.

Bakgrunden till projektet Gaia’s Dreams

Den omedelbara föregångaren till projektet Gaia’s Dreams är ett annat projekt som kallas The Global Consciousness Project. Det startade 1998 och enligt dess webbplats är dess syfte att ”utforska om konstruktionen av sammankopplade medvetanden kan bli vetenskapligt validerade genom objektiv mätning”.

Vad det i grund och botten har gjort är att begära information från meditationsutövare om antagna fall av synskhet och klärvoajanta visioner. Sedan granskar projektets personal informationen och letar efter mönster och matchande resultat. De menar att det gör att de kan förutsäga händelser som är viktiga för mänskligheten. De hävdar till exempel att de hade förutspått terrorattackerna den 11 september i New York och andra liknande händelser.

Enligt deltagarna i detta projekt bygger tanken på begreppet ”kollektivt undermedvetande”, som Carl Jung också skrev om. Enligt dem så ger drömbilder inte bara information angående individens undermedvetna. I själva verket uppfyller de också rollen att förutse den annalkande kollektiva verkligheten.

En illustration av det universella medvetandet

Projektet Gaia’s Dreams av Dean Radin

Detta projekt är ett experiment där vem som helst kan gå in på en webbplats och dela med sig av sina drömmar. Med hjälp av datorverktyg blir informationen analyserad i dessa drömmar för att hitta vanligen förekommande mönster. Dean Radin menar att dessa gemensamma drag motsvarar det kollektiva undermedvetandet och att de kan ge ledtrådar till vad som komma skall.

Det är inte lätt att fastställa till vilken utsträckning forskningen verkligen bygger på Jungs idéer. Faktum är att det inte är lätt att definiera denna psykoanalytiker. Således ledde hans studie av mytologi honom att konsultera sina patienters astrologiska horoskop, samt att använda tarotkort för att hitta betydelser. Jungs arbete är fullt av hänvisningar till den här typen av teman.

Oavsett huruvida projektet Gaia’s Dreams leder till korrekta förutsägelser, vilket Radin försäkrar, är detta definitivt ett intressant företagande.

Hur som helst visar det att vi människor innerst inne är desamma oavsett nationalitet. Våra önskningar, rädslor och förväntningar, särskilt i en globaliserad värld, blir ständigt upprepade, oavsett kulturella särdrag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • McTaggart, L. (2017). El campo. EDITORIAL SIRIO SA.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.