Rikt barn-syndrom: är ditt barn drabbat?

Rikt barn-syndrom: är ditt barn drabbat?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 11 mars, 2018

Dagens föräldrar har det inte lätt. Många gånger är det svårt att behöva spendera så mycket tid med att arbeta och så lite tid med barnen. Barnen kan därför uppleva ett vakuum som ibland kompenseras på fel sätt, vilket ger upphov till rikt barn-syndrom.

Detta syndrom drabbar inte bara de personer som växer upp i rika familjer. Det påverkar både rika barn och barn från medelklassfamiljer. Det “rika barnet” skapas genom föräldrarnas uppfostran, och kommer inte från den socioekonomiska klass de har vuxit upp i.

“Lär inte dina barn att vara rika. Lär dem att vara glada så att de känner till saker och tings värde och inte priser.”
-Anonym-

Rikt barn-syndrom beskriver ett barn som är bortskämt, vilket är resultatet av att man uppfostrar ett barn som får allt. Detta syndrom är alltså inte associerat med social klass, utan hur föräldrarna uppfostrar barnet och vilken typ av relation som det har.

Vad är rikt barn-syndrom?

Rikt barn-syndrom definieras som en serie åkommor som uppstår hos barnet när det har allt i överflöd. “Allting” kanske inte är riktigt rätt ord… de har istället “allt” som de ber om.

Utöver att få vad de vill ha så kommer dessa barn också få saker från deras föräldrar: privilegier, tillgång till ytterligare utbildningsmöjligheter, etc.

Poängen är att föräldrarnas beteende spelar roll. Oavsett om de är överbeskyddande eller ger sina barn alltför många materiella saker, har deras handlingar en påverkan på ett barns emotionella utveckling.

Uttråkad pojke

Ralph Minear, professor i pediatrik vid Harvard University, föreslår en serie frågor för att se om barnet har rikt barn-syndrom.

 • Köper du ofta dyra gåvor till barnet även när det inte är ett speciellt tillfälle?
 • Köper du saker i hemmet för att barnet ska bli nöjt?
 • Får barnet se mer än två timmars TV per dag?
 • Sysslar barnet med aktiviteter eller kurser utanför skolan utan att ha bett om detta?
 • Belönar du barnet med pengar eller gåvor när det utför en god handling?
 • Klagar barnet ständigt på att vara uttråkat? Har det problem med att underhålla sig självt, även i ett rum fullt av leksaker?

Om du har svarat “ja” på någon av dessa frågor kan ditt barn komma att utveckla rikt barn-syndrom. Detta beror i det flesta fall på att föräldrar inte har tillräckligt med tid att spendera med sina barn.

Föräldrarna kompenserar genom att ge sina barn för mycket frihet, göra reglerna flexibla och genom att ge leksaker, upplevelser och pengar närhelst barnet ber om det. De hoppas att detta kommer ge dem ett “bättre liv” eller förbereda dem för att bli “bättre” än andra.

Cirkeln

De flesta av dessa föräldrar gör inget annat än att arbeta för att ge sina barn ett liv fullt av bekvämligheter. De antar att det är vad barn vill ha: dyra saker, få begränsningar och många aktiviteter att spendera tid på.

De tror att ju mer “full av saker” en människa är, desto lyckligare kommer han att vara, men en ouppfylld önskan kommer då medföra lidande och olycklighet.

Pojke med kostym

Dessa föräldrar vill även att deras barn ska bli framgångsrika så snart som möjligt. De vill uppfostra sina barn till att bli bättre än medelpersonen. Därför anmäler de dem till så många kurser och extra aktiviteter som möjligt. De låter inte barnen göra vad de vill och låter dem inte utvecklas naturligt. Dessa barn får tillgång till vuxenvärlden vid ung ålder.

Press och missnöje

Barn nuförtiden skiljer sig inte så mycket från hur barn var förr. I deras hjärtan har de samma behov som barn hade för 20 år sedan. De vill leka, skratta, interagera med naturen och djur. De vill framförallt bli älskade. Deras föräldrars närhet ger dem självförtroende och en känsla av välmående som är oersättlig.

Vissa föräldrar förstår inte varför barnet blir så frustrerat, upprört eller sjukt, eller varför det utvecklar vissa typer av fobier. De har goda avsikter, men de lyckas inte se skillnaden mellan att hjälpa barnet nå sin potential och att ge stöd för att vara honom till lags och pressa honom framåt.

Uttråkad flicka

Pediatrikern Ralph Minear har fem tips för att uppfostra barn som du bör tänka på.

 • När det finns för mycket frihet kan resultatet vara moraliska förvirring och brist på disciplin.
 • För många materiella gåvor är ofta ett substitut för föräldrarnas genuina närvaro och omtanke.
 • Om de har för mycket press på sig att lyckas kommer barnen ofta svara med stress och ha svårt att sätta upp sina egna mål.
 • För mycket information kan leda till förvirring.
 • För mycket skydd förhindrar dem från att förbereda sig för livets utmaningar.

Det är viktigt att förstå att ett barns hälsosamma utveckling till en stor del beror på en balans mellan ouppfyllda drömmar och frustrationer. Mellan erövringar av personliga friheter och de gränser som har satts.

En bra uppväxt baseras på genuin kärlek som kan lära ett barn att uppskatta saker och upplevelser.

Detta kanske intresserar dig
Lugnburken: en sensorisk leksak för att lugna barn
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Lugnburken: en sensorisk leksak för att lugna barn

Föräldrar kan överväldigas eftersom de inte har några verktyg för att lugna barn, och det är där lugnburken kommer in i bilden.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.