Rörelsekraften qi – livsenergin enligt österländskt tänkande

Qi-energi definieras som den livsviktiga kraft som hela tiden cirkulerar genom våra kroppar. Och om denna blockeras eller rubbas kan detta göra att sjukdomar uppkommer. För österlänningar kan sinnet endast utvecklas i en kropp som håller sig frisk.
Rörelsekraften qi – livsenergin enligt österländskt tänkande
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2020

Många av oss, om inte de flesta, har bevittnat den spektakulära scenen med kampsportsspecialister som klyver betongblock med sina bara händer. Deras händer är oskadade, men betongblocken är sönderkluvna! Det verkar helt omöjligt och obegripligt. Enligt österländsk uppfattning ligger svaret i rörelsekraften qi, ett taoistiskt begrepp som går flera århundraden tillbaka i tiden.

Det är inte bara kampsportsspecialister som arbetar med rörelsekraften qi, utan även traditionella kinesiska läkare ägnar sig åt denna. Den är definierad som en livskraft som man kan koncentrera, frigöra eller få att cirkulera enligt behov. Den ungefärliga motsvarigheten är det vi i västvärlden kallar “energi”.

Qi, denna livgivande kraft, styr allt enligt österländsk tro. Syftet med olika österländska övningar, som exempelvis taiji, akupunktur och reiki, är att främja ett fritt flöde av qi eller att återkoncentrera den för ett specifikt ändamål.

Många praktiserar taiji i Östvärlden

Principerna bakom rörelsekraften qi

Man tror att människor i östvärlden började tala om qi-energi för ca 4 000 år sedan. Alltifrån den tiden har människor trott att denna livskraft cirkulerar genom kroppen som flodvägar. Inom traditionell kinesisk läkekonst kallas dessa flodvägar “meridianer”.

Enligt österländsk övertygelse får man qi att cirkulera med hjälp av andning och meditation. Genom att andas på rätt sätt skulle man kunna uppnå synkronisering med kosmos rytmer. Och genom meditation skulle livskraften få lättare att bryta sig ur stillheten och stagnationen och därigenom börja flöda genom kropp och sinne.

Med tiden kom man i östvärlden att utgå från att det inte bara var andning och meditation som bidrog till cirkulationen av livsenergi. Efterhand började man även inkludera rörelser för att balansera och harmonisera rörelsekraften qi.

Men det var inte vilka rörelser som helst, utan man grupperade bestämda övningar i det som vi numera kallar taiji (eller tai chi) och qigong.

Olika typer av qi

Enligt österländsk tro sprids denna livsviktiga energi över olika delar i hela kroppen och även i de mest perifera områdena. Dock antar man att den huvudsakligen är koncentrerad i njurarna, varifrån den understödjer hälsa och liv. Dessutom tror man att den också finns närvarande utanför kroppen.

Man kan dela in denna vitala energi i olika typer:

  • Zong qi. Det är den typ av energi som kommer från andningen och som är det bränsle hela kroppen behöver för att kunna fungera. Syret är motorn och det påverkar funktionen hos muskler, organ, hörsel och röst.
  • Smak-qi. Detta är en energi som förmodas komma från jorden och alla de processer som äger rum vid upptagningen av näringsämnen. Denna typ av qi kan inte särskiljas från blodet. Smaken hos varje livsmedel avgör vilket organ det kommer att gagna: kryddig/lungorna; syrlig/levern; söt/mjälten; bitter/hjärtat; salt/njurarna.
  • Wei qi. Denna ska komma från qi i maten och skydda mot infektioner, ge glans åt hud och hår, även om det dock inte finns några forskningsstudier som stödjer detta.
Enligt österländsk tro är sinnlig och kroppslig hälsa oskiljaktiga

Vilken roll spelar rörelsekraften qi?

I östvärlden är sinnets och kroppens välbefinnande oskiljaktigt förenade med varandra. En rubbning i den ena av dessa båda aspekter får omedelbara konsekvenser för den andra.

Qi cirkulerar för att vi ska kunna leva och vara vid god hälsa, liksom för att återställa balansen och förhindra att kropp och sinne blir försvagade eller försämrade.

Det första tecknet på att qi inte cirkulerar på rätt sätt är en överdriven produktion av vätska i form av urin eller svett. Utifrån detta perspektiv ses sjukdomar som ett tecken på att livskraften inte flyter som den ska.

Enligt denna syn återskapar man balansen med hjälp av meditation, andningsövningar, behandling med tryck på vissa delar av kroppen (med akupunktur eller massage) och genom att praktisera taiji.

Detta flöde av livskraft beror också på den andliga dimensionen. Sett ur en emotionell synvinkel ska man först och främst söka uppnå ett tillstånd av lugn. Ett rofyllt sinne är ett sätt att återupprätta energibalansen. Därför strävar människor med denna övertygelse att hålla kroppen frisk, så att den inte blir ett hinder för sinnet att vara fritt och kunna utvecklas.

Det finns övningar som gör det möjligt för människor att koncentrera qi-energi i vissa delar av kroppen. I kampsporter sker detta främst i händer, armar och ben. Och det är så österlänningar förklarar hur en till synes svag person kan krossa stenblock eller utföra hopp som nästan verkar strida mot tyngdlagen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maratea, A., Franco, A., & Jáuregui, S. (2013). El Chi o energía vital.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.