Sant misslyckande är att sluta försöka

Sant misslyckande är att sluta försöka

Senaste uppdateringen: 17 april, 2024

Rädsla för misslyckande är rätt vanligt. Det är ett tankemönster som begränsar våra förmågor, paralyserar oss och hindrar oss från att påbörja intressanta projekt som vi tror är bortom vår räckvidd.

Men sant misslyckande är när vi slutar försöka göra något på grund av rädsla för misslyckande. Att tillåta oss själva att begå misstag är essensen av inlärning i alla aspekter av livet.

“Varje misslyckande lär en man något, om han vill lära sig; och du är en för förnuftig man för att inte lära dig från detta misstag.”

-Charles Dickens-

Under de första månaderna av våra liv gör vi inte något annat än att försöka tackla varje steg vi tar, falla och resa oss upp igen och igen för att prova, undersöka och utforska allt omkring oss.

Vi hade inte lärt oss att gå om vi inte hade modet att falla. Samma sak händer varje gång vi lär oss något betydelsefullt. Vi måste göra ansträngningar och genomföra många misslyckade försök för att inkludera det i vårt register av inlärning.

Att tackla hindren på vägen

Hindren på vägen vi måste tackla har mycket stort värde, både för vår personliga utveckling och för att förstå och frammana modet att anstränga oss.

Tack vare svårigheterna som uppenbarar sig för oss kan vi anskaffa oss nya förmågor som hjälper oss att ta tag i alla utmaningar vi stöter på.

Sant misslyckande är att sluta försöka

Dessa hinder kan vara tankar, rädslor, omständigheter etc. Det som är viktigt är att adressera dessa svårigheter. Att erkänna varför de är där, vilken roll de spelar för oss och vilka lärdomar vi kan få av dem.

Ibland måste vi lära oss att stanna på stenarna i vår väg för att uppnå balans. Vi kan lära oss något av värde om vi blir medvetna om sakerna vi undviker, sakerna vi vägrar konfrontera, som vi automatiskt skjuter åt sidan eftersom vi inte tror att vi kan uppnå dem.

Om vi kommer på oss själva med att hantera en situation klantigt så kommer vi omedvetet göra det som krävs för att undvika situationen. Trots att det hade varit fördelaktigt att konfrontera den. Trots att det hade varit det första steget mot att uppnå våra drömmar.

Triumf är för dem som har modet att försöka

Det är enkelt och bekvämt att fortsätta tro att vi inte kan få något vi vill ha, att tro att det är bortom vår räckvidd eller att det kräver för stor ansträngning. Men att inte försöka är ett sant misslyckande.

“Ju hårdare konflikten är, desto härligare blir triumfen.”

-Thomas Paine-

Verkligt triumferande personer är de som inte kan sluta, som inte blir paralyserade, som inte klagar på hur stor ansträngning som krävs och som fortsätter att sträva efter sina mål steg för steg, tills de uppnått vad de ville.

De är personer som ser misslyckande som något nödvändigt, som ett tillfälle att lära sig och förbättras. De är personer som varje dag frågar huruvida de befinner sig var de vill vara, om de gör vad de verkligen älskar och vad de verkligen har passion för.

Sann triumf är att ha modet att försöka. De som har denna attityd fortsätter att gå framåt och tar olika vägar tills de uppnått personlig framgång.

Går på vattnet

Framgång är för dem som förstår misslyckande

Det krävs stor personlig mognad för att förstå att frustration är en del av resan. Många gånger är ett misslyckande att uppnå det du strävade efter ett tillfälle att ändra perspektiv.

Misslyckande är inte lika frustrerande när du har rent samvete; när du vet att du gjorde ditt bästa. Det finns inget att känna skuld för och inget att vara rädd för när du misslyckas med att uppnå något om du gjorde en stor ansträngning för att uppnå det.

När vi förstår misslyckande kommer vi komma närmre vår sanna natur. Vad som verkligen är viktigt och värt besväret är inte relaterat till framgång, och ej heller erkännande från andra. Det ligger snarare i vad vi lär oss om oss själva under processen.

Om du vågar försöka uppnå vad du vill ha så kommer du kanske inte uppnå det, men du kommer inte sörja att du försökte. Och på vägen kommer du hitta en berikad värld av möjligheter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.