Sapiosexualitet: när du attraheras av intelligens

Sapiosexualitet: när du attraheras av intelligens
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Sapiosexualitet är termen vi använder för personer som attraheras av intelligens och ser det som den huvudsakliga faktorn i attraktion. Roten hos termen kommer från ordet “sapiens”, som betyder vis eller resonlig.

Sapiosexuella svarar emotionellt på ny stimuli och är inte särskilt uppmärksamma på saker som känns repetitiva. De är personer med ett drag som personlighetspsykologin definierar som att vara öppen för erfarenhet.

Det är just därför de känner sig speciellt attraherade till konversationer som öppnar sinnet när det kommer till förförelse. Denna aktivering, som inledningsvis bara är mental, sträcker sig så småningom till andra nivåer. Dessa inkluderar de fysiska, de emotionella och de erotiska.

Detta fenomen kan ske hos båda könen – män som kvinnor. Med det sagt är det dock vanligare hos kvinnor, eller uttrycks åtminstone oftare av dem. Detta kan vara för att de inte är lika visuella som män och behöver andra stimuli för att förälska sig.

För en sapiosexuell person är en hög intelligensnivå den huvudsakliga faktorn i förförelsen.

Kvinna lyssnar på man

Att attraheras av intelligens

Psykiatrikern Lister Rossel hävdar att vår hjärna är vårt huvudsakliga sexuella organ. Han säger att den är viktigare än vår hud och våra genitalier.

Sexologen Emma Ribas tror dessutom att intellektuell förförelse tillför kvalitet till relationen. Varför? För att intelligens väcker en åtrå som sedan skiftar till den fysiska sfären.

För sapiosexuella blir konversationer en sexuell lek utövad av två sinnen. De älskar överraskningar och oväntade saker. Ofta lämnar de utrymme för åtrå att uppstå och vet hur man håller den där genom mystik. Den sista delen är vad folk kallar för erotisk intelligens.

Men att attraheras av intelligens kommer med vissa risker. Detta är framförallt sant för personer som är osäkra eller har låg självkänsla. Då kan de få beroende förhållanden eftersom de inte värderar sig själva. Med andra ord beundrar de personer de ser som intelligenta eftersom de inte ser sig själva så.

Våra genitalier är väldigt beroende av vår hjärna.

Att finna kärlek inom oss själva

Sociala medier ger synlighet till koncept som existerat under hela våra liv. Enligt sociologen Francesc Núñez är det inte något nytt att försöka finna etiketter för att definiera relationer. Det är faktiskt ett mänskligt behov att ha stereotyper och bias som orienterar oss i våra sociala liv.

Sapiosexualitet har blivit ett trendigt sätt att beskriva en omständighet som alltid existerat – att attraheras av intelligens hos den andra personen.

Även om termen är ny, är relationen mellan intelligens och sinnet som faktorer i interpersonell attraktion något som funnits länge. Vi kan spåra den i skrifter från filosofen Platon år 380 f.Kr.

Förförelse genom ord

Sapiosexuella låter ord förföra dem. De gillar att föra högkvalitativa konversationer och dialoger som stimulerar och tar dem djupare. De finner skönhet i den andra personens inre värld.

Men även om sapiosexuella attraheras av intelligens betyder inte det att de inte tar hänsyn till andra faktorer, såsom utseende och personlighet.

Dessa personer kan även undermedvetet associera personens intellekt med ett säkrare, mer stabilt förhållande. På ett visst sätt associerar de intelligens med bra beslutsfattande och skydd i relationen.

Sapiosexualitet är ytterligare en aspekt att inkludera med resten av kriterierna vi använder för att välja personen vi vill vara med. Mer specifikt är det bäst att en person startar intressanta konversationer om vi planerar att spendera tid med denne. Vi vill att denne ska veta hur man upprätthåller mystik och åtrå.

“Kärlek är som en betygsskala som börjar med skönheten hos kroppen. Sedan går den vidare till idéer och till personer som uppvisar speciellt hög intelligens.”

-Platon-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.