Scenskräck och rädslan för misslyckande

I den här artikeln kommer vi att diskutera scenskräck, rädslan för misslyckande, och vad du kan göra för att övervinna dessa vanligt förekommande problem.
Scenskräck och rädslan för misslyckande

Senaste uppdateringen: 07 mars, 2021

De flesta av oss har känt scenskräck och rädslan för misslyckande någon gång i våra liv. Det här är normala förnimmelser som uppstår i situationer när du utsätts för andras bedömning. Scenskräck och rädslan för misslyckande går vanligtvis hand i hand. Det beror på att känslan av att andra människor utvärderar dig på något sätt är en utlösare för ångest.

Även om denna rädsla är normal avgör dess intensitet om den är en begränsande faktor för att leva ett fullt och tillfredsställande liv. Om din scenskräck förlamar dig så kan det leda till att du offrar värdefulla möjligheter och upplevelser. Med detta i åtanke ska vi i dagens artikel diskutera de vanliga symtomen för scenskräck samt effekterna av rädslan för misslyckande. Vi ska även dela med oss av några användbara rekommendationer om hur man hanterar dem.

En generad kvinna framför sina medarbetare

Vad innebär egentligen scenskräck?

Scenskräck blir ett problem när det börjar påverka ditt sätt att leva ditt liv och begränsar dina personliga och professionella möjligheter. Om du inte tar itu med den kan det leda till betydande begränsningar.

Har du någonsin slutat med något eller skjutit upp ett evenemang på grund av scenskräck? Försöken att undvika dessa känslor eller kontrollera dem är ofta den verkliga orsaken till problemet. Detta eftersom att du till sist börjar koppla ihop dessa obehagliga känslor med symtomen som orsakar obehagen. Bland symtomen har vi följande:

 • skakiga extremiteter
 • torr mun
 • överdriven svettning
 • klump i halsen
 • tryck i bröstet och magen
 • snabba hjärtslag
 • yrsel
 • drömkänsla
 • rädsla för att förlora kontroll över situationen
 • rädsla för misslyckande och att dömas av andra.

Scenskräck och rädslan för misslyckande

Det är normalt och hälsosamt att andras åsikter påverkar dig i viss utsträckning. Med scenskräck blir andras bedömning dock så viktigt att det kan påverka din prestation eller till och med förlama dig helt. Intressant nog är det ofta dina egna höga förhoppningar som är orsaken till denna typ av rädsla.

Ibland startar ett förväntat misslyckande en serie åtgärder som du vidtar för att bli av med eller helt undvika känslor som egentligen är nyttiga. Ju mer du försöker få dem att försvinna, desto mer inflytelserika blir de. Faktum är att de känslor du försöker undvika börjar kräva mer av din uppmärksamhet än vad du ursprungligen var rädd för.

Att ta itu med scenskräck och rädslan för misslyckande

Det är viktigt att notera att scenskräck är något som alla upplever. Även människor som regelbundet talar framför upplever en viss grad av scenskräck.

Det är lätt att betrakta relativt framgångsrika människor och föreställa sig att de inte upplever samma rädsla och osäkerhet som du. Men den enda skillnaden mellan framgång och misslyckande är ofta att se bortom dina symtom istället för att fastna i dem.

När du upplever scenskräck och rädslan för misslyckande beror det förmodligen på att du gör något som är viktigt för dig. I vilken grad kommer du att låta dina symtom dominera dig? Vad kan du göra för att distansera dig från dina symtom?

En nervös man inför ett möte

Rekommendationer för att möta din rädsla

 • Repetera, repetera, repetera! Spela in dig själv när du gör det du planerar att göra offentligt (oavsett om det är att dansa, spela ett instrument, hålla ett tal, försvara en avhandling etc.) Att se eller höra dig själv är en slags exponeringsterapi för det du är rädd för. När du spelar in dig själv kan du till och med göra avsiktliga misstag för att se hur snabbt och bra du kan återhämta dig från dem.
 • Utmana dig själv. Utlöser andra aspekter av ditt liv liknande reaktioner? Hur svarar du normalt på de utmaningarna? Förtäljer dessa symtom att det finns något du inte kan göra? Vilka små steg kan du ta för att göra saker annorlunda?
 • Observera dina symtom som om du vore en forskare som utför en studie. Meditationstekniker kan hjälpa dig att skapa en relation med dina symtom och lära känna dig själv bättre. Att vara närvarande kan också hjälpa dig att distansera dig från din rädsla och göra det svårare för dina symtom att ta kontroll över situationen.

Scenskräck och rädslan för misslyckande kan utlösa en del ganska obehagliga upplevelser. Dessa kan verka förlamande för vissa människor. De kan te sig som oöverstigliga hinder. Trots det tjänar en del hanteringsstrategier bara till att livnära din rädsla, speciellt om du försöker undertrycka dina tankar eller undvika exponering för det du är rädd för. Prova det vi har delat med oss av idag och se vad som händer!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Dalua Cirujeda, G. (2002). Cómo superar la ansiedad escénica en músicos. Xátiva (Valencia): Editorial Mundimúsica Ediciones.

 • Toral Madariaga, G., Murélaga Ibarra, J., & López Vidales, N. (2008). Comunicación emocional y miedo escénico en radio y televisión. Signo Y Pensamiento27(52), 134 – 144. Recuperado a partir de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4583


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.