Siegfried Bernfeld och social utbildning

Siegfried Bernfeld var en av de första generationens psykoanalytiker som gjorde sig förtjänt av Sigmund Freuds respekt och beundran. Han fokuserade speciellt på förhållandet mellan psykoanalysen, pedagogiken och marxism.
Siegfried Bernfeld och social utbildning
Bernardo Peña Herrera

Granskad och godkänd av psykologen Bernardo Peña Herrera.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Siegfried Bernfeld var en första generations psykoanalytiker som spelade en viktig roll på den tiden, men förvisades sedan orättvist. Hans arbete var dock väldigt intressant och hans bidrag är relevant än idag.

Anna Freud sade att Siegfried Bernfeld var “en unik varelse”. Faktum är att Sigmund Freud talade om honom i ett av sina brev: “Han är en ledande expert på psykoanalysen. Jag anser honom vara den kanske mest begåvade av mina studenter och lärjungar. Han har även överlägsen kunskap. Han är en oemotståndlig talare och extremt influerande lärare. Överlag har jag bara bra saker att säga om honom.”

Precis som sina likasinnade levde Siegfried Bernfeld i en socialt och politisk våldsam tid. Faktumet att han var jude fick honom att utstå förföljelser, och han fokuserade på att reflektera över de sociala områdena. Han vek av från psykoanalysen och blev mer involverad i det kollektiva fenomenet från en politisk synvinkel.

Siegfried Bernfeld första tid

Som många andra psykoanalytiker var Siegfried Bernfeld jude. Han föddes i Lemberg i Galicien år 1892. Hans föräldrar var textilhandlare. Bernfelds passion för naturen fick honom att studera zoologi och botanik.

Pedagogik och psykologi intresserade honom på djupet vid en tidig ålder. Han fann hypnos extremt fascinerande eftersom den var väldigt innovativ på den tiden. Faktum är att han utövade det på sin yngre bror. Dessutom var han intresserad av Maria Montessoris teorier. Senare studerade han psykoanalysen och blev fascinerad av metoden fri association.

Vid 22 års ålder gifte han sig med Anne Salomon – en ung student och passionerad anhängare av marxismen. Hon influerade Bernfelds tankar och handlingar i stort.

Olikfärgade klossar

Social aktivitet och psykoanalysen

Motiverad av sitt politiska engagemang skapade Siegfried Bernfeld en institution hängiven till att hämta upp judiska barn som blivit föräldralösa efter första världskriget. Institutionens mål var att träna dem så att de skulle kunna emigrera till Palestina. Han skyddade cirka 145 barn. Det är viktigt att nämna att många av dem hade allvarliga trauman. Som en konsekvens fick det honom att luta ännu mer mot psykoanalysen.

Strax därefter mötte han Sigmund Freud, och det slutade med att han öppnade en mottagning i Wien 1922. Vid den tiden hade han nämligen etablerat en nära vänskap med Anna Freud, och många ansåg honom vara en stor pionjär inom den nya psykoanalytiska rörelsen. Tillsammans med Anna och andra relevanta psykoanalytiker på den tiden skapade han en grupp hängiven till att hjälpa hemlösa barn.

Gruppens huvudsakliga mål var att expandera psykoanalysens ämnen till det sociala fältet. År 1925 publicerade Siegfried Bernfeld sina två första verk om social utbildning. Ett av dem fokuserade på tonåren och det andra på tyska utbildningsmetoder.

Sigmund Freud

Siegfried Bernfelds slut

Siegfried Bernfeld gifte sig tre gånger och levde i flera europeiska länder när nazismen utvecklades. Det slutade med att han flyttade till San Francisco i Kalifornien med sin tredje fru. Till skillnad från andra psykoanalytiker kände sig inte Bernfeld nöjd med “jagets psykologi” som blev populärt i USA.

Kanske ledde hans nostalgi och stora intellektuella nyfikenhet honom till att bli en av Freuds viktigaste levnadstecknare. Även om folk inte ansåg honom som den “officiella” levnadstecknaren, återtogs hans artiklar tydligt av Ernest Jones, som Anna Freud ansåg vara hennes fars auktoriserade levnadstecknare.

I korthet efterlämnade Siegfried Bernfeld intressanta essäer där han talade om principerna hos psykoanalysen och social utbildning. Hans studier av tonårens psykologi är anmärkningsvärda. Han grundade det första psykoanalytiska samfundet i San Francisco. Många kommer även ihåg honom som en kompulsiv tobakskonsument, beundrare av vackra kvinnor och en ärlig psykoanalytiker.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bernfeld, S. (1944). Freud’s earliest theories and the school of Helmholtz. The Psychoanalytic Quarterly13(3), 341-362.
  • Bernfeld, S. (1962). On psychoanalytic training. The psychoanalytic quarterly31(4), 453-482.
  • Bernfeld, S. (2013). The psychology of the infant. Routledge.
  • Bernfeld, S. (1938). Types of adolescence. The Psychoanalytic Quarterly7(2), 243-253.
  • Bernfeld, S. (1941). The facts of observation in psychoanalysis. The Journal of Psychology12(2), 289-305.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.