Signalsubstansen noradrenalin - en viktig komponent för beteenden

När du har ett konkret mål som du är motiverad inför att nå så finns faktiskt ett ämne i din kropp som hjälper till med den processen. Molekylen i fråga kallas noradrenalin och det är ämnet för dagens artikel.
Signalsubstansen noradrenalin - en viktig komponent för beteenden
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En blixtsnabb reaktion för att undvika en olycka. Att bita ihop och plugga på inför en viktig tentamen. När du är attraherad av någon. Att uppleva en ökad ångest från en för stor arbetsbörda. Dessa och andra situationer förmedlas genom en grundläggande molekyl i ditt nervsystem: signalsubstansen noradrenalin.

Som du kanske vet är ditt beteende och dina känslor organiserade inom en fascinerande värld av kemiska ämnen som hormoner och signalsubstanser. Varje medveten eller omedveten reaktion förmedlas av dopamin, serotonin, endorfiner, acetylkolin och GABA. Dessa kemiska ämnen som din kropp producerar skickar ut signaler till neuronerna för att utföra en mängd olika funktioner.

En högre eller lägre nivå av något av dessa kemiska ämnen utlöser förändringar i din kropp. Det kan påverka ditt humör och få dig att känna dig mer trött eller stressad. En av de mest avgörande av dessa molekyler, och ämnet för dagens artikel, är noradrenalin.

Signalsubstansen noradrenalin: vad den är och vad den gör

Noradrenalin är en katekolamin som tjänar många fysiologiska och homeostatiska ändamål. Det fungerar som ett hormon och en signalsubstans. Det liknar strukturellt adrenalin, en annan katekolamin. Dessa två, tillsammans med andra viktiga ämnen som dopamin och adrenalin, är mycket viktiga för reaktioner i samband med överlevnad (som vid kamp eller flykt).

Det är också viktigt att notera att noradrenalin är en av de viktigaste molekylerna vid överföring av meddelanden mellan nervceller. Det är särskilt viktigt under de processer som sker i det parasympatiska nervsystemet, vilket kontrollerar ofrivilliga funktioner.

Två delar av kroppen producerar noradrenalin. Den första är binjurarna, som frigör kemikalien i blodomloppet, där den fungerar som ett hormon och utlöser en serie konkreta förändringar och processer. Det kan också syntetiseras i locus coeruleus, ett område i hjärnan som är kopplat till det limbiska systemet, talamus och hypotalamus.

Det är också viktigt att veta att noradrenalin är en av de 12 huvudsakliga signalsubstanserna. Som ett resultat har dess funktioner en betydande inverkan på kroppen, både på en emotionell och på en fysisk nivå. Låt oss ta en titt på några av dem.

När ditt hjärta rusar

Det finns många anledningar till ett galopperande hjärta. Kanske är du nervös eller så ser du något som skrämmer dig. Du kan också vara upphetsad över något eller vara orolig inför ett offentligt evenemang där du står som talare, till exempel.

Noradrenalin ansvarar för aktiveringen som utlöser en ökad hjärtfrekvens.

Muskelstyrka

Som vi nämnde ovan spelar detta ämne en viktig roll i funktioner som är avgörande för överlevnad. Noradrenalin hjälper dig att reagera, fly och försvara dig från hot eller agera inför någon form av stimulans. Således är en av dess viktigaste funktioner att skicka mer blod till muskelvävnaden så att den kan svara bättre i dessa situationer.

Motivation för att uppnå mål

Noradrenalin är bränslet som håller dig motiverad att nå dina mål. Tillsammans med dopamin förbättrar denna signalsubstans viktiga funktioner som inlärning, kort- och långtidsminne samt den gemytliga värme du känner när du åstadkommer något (belöningsupplevelsen).

Signalsubstansen noradrenalin och uppmärksamhet

Daniel Goleman förklarar i sin bok Focus att uppmärksamhet är som en muskel som du måste träna. Uppmärksamhet gör det möjligt att rikta all din energi och dina resurser mot ett mål, vilket kan vara oerhört fördelaktigt.

Det gör dig inte bara mer produktiv utan det gör ditt sinne mer uppmärksamt och alert. Om du inte redan har gissat det så är det noradrenalin som är signalsubstansen vilken förmedlar denna process.

Sexuell lust

Vi vet att sexuell lust, liksom attraktion, är styrd av en hel ström av signalsubstanser. Kärlek, passion och sexuell attraktion är ren kemi. Det är därför inte någon överraskning att dagens ämne även spelar en viktig roll här.

En kvinna som ser sig själv i spegeln

Förändringar i signalsubstansen noradrenalin

Under vissa psykologiska och emotionella förhållanden är noradrenalinnivåerna antingen för höga eller för låga. Faktum är att när läkemedelsföretag utformar antidepressiva medel gör de det med den här signalsubstansen i åtanke.

Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) är ett exempel på denna typ av medicinering. De har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av olika typer av depressiva störningar.

Låt oss se några av de potentiella tillstånd som en noradrenalinförändring kan orsaka:

  • Depression. Studier som den här från Ramón de la Fuente National Institute of Psychiatry i Mexiko visar att en minskning av produktionen och metabolismen av noradrenalin kan spela en roll vid utvecklingen av depression.
  • Stress och ångest. Det är också viktigt att belysa det faktum att noradrenalin tillsammans med kortisol är de primära hormonerna som spelar in under stressprocesser. Dessutom, om en stressig situation varar över en viss tidsperiod så aktiveras det neurofysiologiska ångestsvaret. Det kan utlösa bland annat hjärtklapppning, utvidgning av pupillerna och en ökning av blodsockernivån. Under panikattacker är till exempel noradrenalinnivåerna mycket höga.
  • ADHD och noradrenalin. Barn och vuxna med koncentrationssvårigheter och/eller överaktivitet och impulsivitet (ADHD) har en anomali vad gäller denna signalsubstans. Situationen orsakar ett underskott i frisättningen av dopamin och noradrenalin och en ökad återupptagningshastighet för dem båda.

En mångsidig molekyl

Sammanfattningsvis är det fascinerande att se hur dessa molekyler uttrycker sig och medlar i oändliga kroppsprocesser. Varje år lär vi oss mer om de roller de spelar, inte bara för människans välbefinnande och motivation utan också i mer komplicerade processer.

Den goda nyheten är att vi har verktygen för att reglera dessa ämnen. Terapi kan lära dig bra hanteringsstrategier och farmaceutiska läkemedel kan hjälpa dig att balansera dina nivåer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Brunello, N. & Ragacni, G. (1998). Rationale for the development of noradrenaline reuptake inhibitors. Hum Psychopharmacol; 13(supl 1): S13-S2
  • Tanaka, M. et al. (2000). Noradrenaline systems in the hypothalamus, amygdala and locus coeruleus are involved in the provocation of anxiety: basic studies.
  • Stahl, S.M. (2002). Psicofarmacología esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. Barcelona: Ariel.
  • Vega-Rivera, Nelly. López-Rubalcava, Carolina Estrogens-noradrenaline interactions: their role in the regulation of depression. Laboratorio de Neuropsicofarmacología. Dirección de Neurociencias. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.