Den första panikattacken och vad som händer sedan

Att drabbas av en panikattack är skrämmande, och det är många som tror att de samtidigt har en hjärtattack. Det som skrämmer dem mest rörande händelsen är rädslan för det okända.
Den första panikattacken och vad som händer sedan
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det som händer efter den första panikattacken öppnar upp ett före och efter i varje persons liv.

Det är en skrämmande upplevelse som verkar komma från ingenstans och som manifesterar sig med en rad olika fysiska symptom.

Det är så smärtsamt att man känner att man håller på att dö; att ens hjärta kommer kollapsa när som helst.

De som aldrig har haft en panikattack kan ha något felaktiga uppfattningar om detta tillstånd. Det är vanligt att man tror att det är något som bara påverkar svaga och osäkra personer.

Det är också vanligt att man tror att det bara uppstår under väldigt specifika situationer där man har mycket ångest, som då man ska uppträda offentligt, gå in i en hiss, göra en flygresa, etc.

Något som alla bör förstå rörande panikattacker är att de kan uppstå när som helst utan någon specifik anledning. Vissa personer vaknar upp i mitten av natten och känner panik, och tror att de kommer få en hjärtattack.

Andra upplever det för första gången då de pratar i telefon, äter middag med vänner eller befinner sig i affären.

Det finns också en annan viktig sida av det som du måste förstå. Alla kan ha en panikattack vid ett givet tillfälle.

Oavsett om vi tror det eller ej så finns det erfarenheter som inte har något att göra med ålder, eller omständigheter; bara ångest. Denna känsla är till viss del normal för människor.

Du bör därför veta vad som händer och vad du bör göra då du får den första panikattacken.

“Vår ångest kommer inte från då man tänker på framtiden, utan från att vilja kontrollera den.”
-Kahlil Gibran-

Vad händer efter den första panikattacken?

Kvinna med handen för bröstet.

Det finns många tekniker och resurser inom ditt räckhåll för att hantera ångest. Det finns dock en sak som du missar: information.

Du känner inte igen symptomen och tecknen som ångesten lämnar i din kropp och i ditt sinne. Du känner till konsekvenserna och hur de manifesterar sig då det blir för mycket.

Det är därför inte många som vet hur den första panikattacken verkligen är. Enligt dig så är det något som bara händer andra eller något du ser på TV. Du har sett hur lätt man kan lösa det genom att andas i en papperspåse.

Det är därför viktigt att man har pålitlig information och att man förstår hur man ska ingripa på bästa sätt.

Låt oss titta på vad som händer efter den första panikattacken.

Att gå till akuten

Då du har en panikattack för första gången så kommer din rädsla att växa exponentiellt för du förstår inte vad som händer. Du kan få hjärtklappningar, andnöd, yrsel, muskelspänningar, etc.

Det är därför vanligt att folk åker till akuten, eftersom de tror att de håller på att få en hjärtattack.

Du kommer bli ännu mer förvånad då du får läkarens diagnos. Personen kommer säga till dig att det är ditt sinne som är orsaken.

Du kommer såklart att förneka detta eftersom det du upplevde kändes så äkta; till den grad att de flesta kommer be om ett andra utlåtande. En läkare kommer skriva ut ångestdämpande medicin under en begränsad tid.

Rädslans cykel börjar efter den första panikattacken

Man som mår dåligt.

Panikattacker är en produkt av den omkringliggande miljön, även då de kan uppstå plötsligt. Det finns fysiska stimuli som kan utlösa ett emotionellt tillstånd som bibehålls över tid.

De som upplever dem har därför ackumulerat mycket ångest över lång tid.

Det som händer efter den första panikattacken är sekundär ångest. Det är det tillstånd då man upplever en intensiv rädsla för att få en ny attack igen. De intensiva symptomen och kontrollbristen gör dig skräckslagen.

Det innebär att du förstärker en rädsla som kommer leda till en ond cirkel som gör tillståndet ännu värre.

Hjälplöshet och sökandet efter hjälp

Att söka efter hjälp är en annan sida av vad som händer efter den första panikattacken. Det kommer en tid då man blir medveten om sin egen hjälplöshet.

Förr eller senare så inser man att man tappar kontroll över sitt liv. Så tanken att uppleva det igen på en ny och oväntad plats leder dig till att ta det första steget.

Du kanske dock inte alltid hanterar det på rätt sätt. Vissa personer utför exempelvis yoga eftersom det tror att avslappnings- och meditationstekniker kommer hjälpa dem att reducera dessa attacker.

Sådana tekniker fungerar dock inte alltid. Faktum är att de inte fungerar alls eftersom ångesten är en komplex fiende som man har upplevt under en lång tid.

Dessa personer behöver mer specialiserade och konkreta strategier, som de som terapeuterna kan erbjuda.

Psykologisk terapi är det enda sättet att reducera panikattacker och den emotionella verkligheten bakom dem. De kommer hjälpa dig att ta kontroll över livet igen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hood, H. K., & Antony, M. M. (2015). Panic Disorder. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition (pp. 468–473). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.27045-1
  • Moitra, E., Dyck, I., Beard, C., Bjornsson, A. S., Sibrava, N. J., Weisberg, R. B., & Keller, M. B. (2011). Impact of stressful life events on the course of panic disorder in adults. Journal of Affective Disorders134(1–3), 373–376. https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.05.029

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.