Självkännedom är en ändlös ocean

Självkännedom är en ändlös ocean

Senaste uppdateringen: 12 november, 2022

Självkännedom representerar vishet. Det är inte ett mål att uppnå, för du kommer aldrig veta allt om dig själv. Inte på grund av hur beslutsam eller inte du är, utan för att du är i konstant förändring. Men vad är självkännedom? Man kan säga att det är en resa på vilken du har alternativet att lära dig och växa, att flöda med tidens och upplevelsernas gång.

Vi är konstant upptagna med bilden vi visar upp för andra och fokuserar på de ytligaste av våra aspekter. Det är som om vi tappar bort våra djupaste rötter, de vi verkligen är.

Som du kommer se nedan är processen med att lära känna sig själv något som kräver mod, ärlighet, kärlek och ansvar. Detta eftersom självkännedom involverar att frigöra dig själv från fördomar, skuld, hat och förbittring, på ett sådant sätt att du kommer närmre din kärna.

“Av all kunskap söker de visa och goda mest att känna sig själva.”

-William Shakespeare-

Självkännedom kommer ge dig frid

Vägen mot självkännedom är inte en man ska stressa genom, utan tålamod och ivrigt strävande efter att anlända till något som aldrig kommer komma. När du lär dig att lyssna på dig själv och uppmärksamma dina behov så kommer du börja lära känna dig själv och mogna genom denna upplevelse.

“För ju bättre du känner dig själv, desto mer klarhet finns det. För självkännedom har inget slut – du kommer inte till en prestation och du kommer inte till en slutsats. Det är en ändlös flod. Och när man studerar den, när man går djupare ned i den, finner man frid. Och endast när sinnet är lugnt genom självkännedom, inte påtvingad genom självdisciplin, endast då, i den fridfullheten, i den tystnaden, kan verkligheten börja existera.”

-Krishnamurti-

Kvinna med god självkännedom som går på väg

Vi är vana vid mentalt oväsen, vid att distrahera oss själva genom att lägga större uppmärksamhet på vad andra personer gör och hur de beter sig. Vi är experter på att döma, kritisera, ge råd, skuldbelägga och se i andra personer vad vi är inkapabla att se hos oss själva. Genom att göra det fragmenterar vi oss själva genom att inte vilja titta på varje aspekt av de vi verkligen är.

Släpp distraktioner

Att interagera med andra människor är alltid ett tveeggat svärd. Vilken sida du använder beror på attityden du har mot situationen. Å ena sidan är det nödvändigt att interagera med andra för att få självkännedom. Du kan nämligen upptäcka mer om dig själv genom interaktioner. Å andra sidan kommer du med omedvetna handlingar bara längre från andra och din förmåga att lära känna dig själv.

Att lära känna dig själv genom interaktioner med andra involverar att lyssna på dig själv under interaktionen. Du måste observera vad du säger, hur du känner, vilka känslor som väcks och vilka attityder du gillar och ogillar. Och framförallt att förstå att allt du ser kommer från dig och har att göra med den du är.

“Så för att ge full uppmärksamhet åt något måste det finnas en integration av hela ditt väsen. För på en nivå av medvetandet kanske du vill ta reda på det, du kan vilja veta, men på en annan nivå kan denna vetskap betyda förgörelse eftersom den kan få dig att förändra hela ditt liv.”

-Krishnamurti-

Ballong av maskros

Ingen har makten att få dig att må på ett visst sätt utan ditt medgivande. Du måste förstå att du alltid är en medbrottsling, du är inte ett offer för hur du mår. Detta är sant för både positiva och negativa känslor. När du känner dig förälskad så är det något som reser sig inom dig genom interaktionen med en annan person. Och likt kärlek kan vrede också höja sig inom dig till följd av en interaktion. Hur det än ligger till så är dina känslor exklusivt relaterade till dig själv.

Att utöva äkthet

Självkännedom kommer alltid föra dig mot äkthet. Du kommer att presentera dig själv för andra, och framförallt dig själv, på ett ärligare och mer genuint sätt där du undviker självbedrägeri. Du separerar dig själv från behovet att vara andra till lags eller skuldbelägga andra för vad som drabbar dig.

“Han som är autentisk tar ansvar för att vara den han är och inser att han är fri att vara den han är.”

-Jean Paul Sartre-

När du lär känna dig själv bättre så ökar din förmåga att verkligen vara autentisk. Du kommer vara mer transparent, tydligare och närmre kärlek och vishet. På denna väg kommer du utforska djupen hos varje upplevelses betydelse.

Flicka i spegel

Och du kommer upptäcka att självkännedom är en ändlös ocean som du kan resa på hela livet och lära dig att förstå samt älska dig själv. Och sedan kommer du kunna dela den du är med andra genom kärlek och äkthet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.