Slösa inte tid på värdelösa relationer

Säkert har du någon gång haft den obehagliga känslan av att vara involverad i ett värdelöst förhållande. Ett förhållande där du känt att du slösade bort din tid. I den här artikeln ska vi diskutera hur smärtsam denna process är. Och så ger vi tips om vilka signaler som kan hjälpa dig att avsluta en relation, för att på så sätt undvika onödigt lidande.
Slösa inte tid på värdelösa relationer
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Tid är en av de mest värdefulla tillgångar vi har. Av det skälet bör det inte finnas något utrymme för värdelösa relationer, för människor som inte har något positivt att tillföra i våra liv. Tänk på att tiden inte kommer tillbaka och därför är det så viktigt att ta vara på den. I genomsnitt har var och en av oss 27 000 dagar till vårt förfogande. Givetvis måste vi dra ifrån en tredjedel av denna tid för sömn, förutom också de första åren av våra liv som vi inte har något minne av.

Mot bakgrund av detta kan man undra varför en del människor fortsätter att inlåta sig i meningslösa förhållanden. Varför tillbringar de minuter, dagar och till och med år med människor som inte bidrar till deras välbefinnande? Svaret på dessa frågor kan vara mycket komplext. Därför måste man analysera varje persons berättelse för att hitta en förklaring.

Dock bör vi notera att människor inte bara ger sig in i dåliga relationer utan vidare. För när allt kommer omkring är det ingen som medvetet väljer att slösa bort tid på någon annan. Det handlar inte om att vara självisk, utan om att veta vem man är och vad man vill. Att älska och bli älskad är kanske det mest fantastiska vi kan uppleva. Tveka därför inte att söka efter kärlek på rätt plats och att lämna dem som gör dig illa.

Det kan vara svårt att avsluta värdelösa relationer

Värdelösa relationer är aldrig behagliga

Detta är något viktigt vi måste påpeka. Värdelösa relationer är inte nödvändigtvis värdelösa hela tiden. Kanhända var det till en början en mycket god relation, som med tiden bara försämrats. Kom ihåg att förändringar är oundgängliga och att livet är fullt av dem. Lär dig därför att acceptera dem och att göra något positivt med dem.

Ofta är det lättare att bara hålla skenet uppe, eftersom man är rädd att göra andra besvikna eller att bli generad. Men om känslan av frustration och besvikelse hopar sig i en relation leder detta bara till negativitet som man överför till den andra personen. Nästa steg kan innebära att man får svårt att krama, kyssa eller berömma vederbörande.

Relationer måste vårdas. Men det är skillnad mellan att vårda en god relation och att försöka forcera en som är dålig. Det sistnämnda är givetvis lönlöst. När man är alltför olik den andra personen löper man risken att spilla för mycket dyrbar tid.

Varje relation i ditt liv tjänar ett visst syfte. En del lockar fram det bästa i dig, medan andra gör det motsatta, och i slutändan kommer de flesta inte att spela någon roll. Det viktiga är att detta inte begränsar dina föreställningar om relationer; låt inte de dåliga hindra dig från att ha ett öppet hjärta.

Den värdelösa relationen var inte alltid ett spill med tid

Om det är något som kan vara svårt i mänskliga relationer så är det att veta när man bör dra sig tillbaka. Det är inte lätt att förstå att det i ett visst läge kan vara bättre att vara ensam. Du måste inse att när du lämnar ett värdelöst förhållande så betyder det att du samtidigt slutar upp med att slösa bort din tid. Faktum är att du senare kanske kommer att träffa någon som du trivs så bra med att du aldrig mer slösar någon tid.

Låt inte värdelösa förhållanden förbruka minuter, dagar och år av ditt liv. Du vet att du ödslat din tid med en person om du inte saknar denne när ni upphört att umgås. När de trevliga minnena överskuggas av känslor av misslyckande och besvikelse. För i slutändan är det ett spill med din tid att dela ditt liv med någon du inte längre beundrar eller uppskattar.

Varningssignaler du bör vara vaksam på

Å ena sidan är det relativt lätt att märka när en relation är på väg utför. Å andra sidan kan det vara svårt att acceptera. Hur ofta har du inte varit tvungen att gå på dejt med någon trots att du inte haft lust till det? Det är som att betala för en resa man egentligen inte vill göra eller att du känner att du helst skulle vilja vara ensam när du är tillsammans med en annan person. Dessa är tydliga tecken på att något är helt fel, men vi vet att det är lättare sagt än gjort att ta itu med problemet.

Hur kan du distansera dig utan att knäcka den andra personen och spoliera varje steg i relationen som ni hittills har byggt upp? Det är möjligt, men det är fullt förståeligt att blotta tanken på att göra det kan få dig att känna skuldkänslor.

Det finns flera varningssignaler som avslöjar att man är involverad i en värdelös relation

Varningssignaler som är typiska i en värdelösa relationer

Det finns en del objektiva indikatorer på värdelösa relationer som bör få dig att fundera och känna dig manad att fatta ett beslut. Några av de klaraste och mest smärtsamma är:

  • Din närvaro verkar besvära den andra personen. Ditt sätt att uttrycka dig, din åsikt och till och med ditt sätt att äta utgör irritationsmoment. Du känner dig inte längre väl till mods utan är istället på din vakt hela tiden.
  • Din partner ställer påträngande frågor till dig när ni är med bekanta. Han eller hon kan t.ex. utan anledning ta upp dina personliga problem. På så sätt får dessa andra människor kännedom om sådana problem som de inte bör veta något om. Kom ihåg att du är den enda person som ska bringa på tal dina personliga problem med andra.
  • Du känner dig osäker istället för att vara lugn när du inte är i din partners närvaro. Du har känslan av att han eller hon kan tala illa om dig bakom din rygg.
  • Din partner ger dig inga råd och försöker inte heller trösta dig. Tvärtom driver han/hon med dig vad du än gör.
  • Din partner ogillar alla planer du föreslår.
  • Trots att det inte finns någon uppenbar dispyt mellan er så känns stämningen laddad och obehaglig.
  • Din partners blick är inte längre öm och lugnande. Istället verkar den fördömande, som om han eller hon förväntade sig att du skulle avslöja något. Det är en anklagande, tom blick. Du kan inte se något i din partners ögon; de är totalt uttryckslösa.
  • Kort sagt ser du inte längre någon klarhet i  relationen. Faktum är det snarare tvärtom. Du känner bara aggressiv, sorgsen och stressfylld energi från den andra personen.

Värdelösa relationer handlar inte bara om kärleksförhållanden

Alla dessa aspekter är tecken på att du befinner dig i en värdelös relation som får dig att slösa bort tid. Även om vi här fokuserar på romantiska förhållanden bör du tänka på att du kan uppleva detsamma med en vän, en arbetskamrat och även med en familjemedlem. Hur emotionellt upprivande situationen är beror på graden av närhet i relationen.

Vi vet att det aldrig är lätt bryta upp ett förhållande. De första dagarna kommer att vara mycket svåra. Men tänk bara på att det tar tid att läka och att du kommer att må bra igen. Det viktiga är att vara beslutsam och att inte dröja för länge med att agera.

När man avslutar meningslösa relationer känns det till en början svårt

Du kommer att träffa människor som fyller tomrummet

Du måste hålla i minnet att lidandet inte kommer att vara i evighet. När du minst av allt förväntar dig det kommer du att träffa någon som du tillsammans kan bygga upp ditt liv med och som kommer göra att du inte längre känner dig ensam. Återigen vill vi poängtera att det inte behöver handla om en partner, utan att det kan vara en vän eller en kollega.

Och du vet att du inte längre slösar din tid när du märker hur du öppet kan uttrycka dina åsikter. När du ständigt ler eller när du och din partner tvistar om en fråga som ni därefter löser utan bitterhet.

Alla har rätt att vara lyckliga med någon. Förkasta inte de tillfällen livet erbjuder dig – hoppet är starkare än du tror.

Om du någonsin varit involverad i en värdelös relation och känt att du ödslat din tid, ska du alltså veta att du segrade när du lyckades avsluta det kapitlet. För därefter återstår det vackraste som du någonsin kan uppleva: du kan återvinna din livskraft genom att bara göra sådant som är till ditt bästa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.