Den energi andra sänder ut påverkar hur vi känner oss

Den energi andra sänder ut påverkar hur vi känner oss

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi tenderar att absorbera den energi andra sänder ut. Detta förklarar varför det finns personer som känner sig obekväma runt vissa typer av personer. Denna slutsats nåddes tack vare en studie som utfördes av University of Bielefeld. I den visades det att mänskliga varelser ständigt påverkas av energin av deras omgivningar.

Blommor behöver vatten och ljus för att kunna växa och människor är inte annorlunda. Våra fysiska kroppar är som svampar, som absorberar delar av det som finns runt omkring oss. Vår kropp drar nytta av den energi som andra organismer sänder ut för att ge näring åt våra emotionella tillstånd. Vi har alla någon i vår omgivning som kan suga upp all vår energi och lämna oss i ett tillstånd där vi drar fötterna efter oss. Vi har även det motsatta: personer vars närvaro helt enkelt inspirerar oss.

Det verkar som att människor också kan absorbera den energi som kommer från djuren och naturen. Detta är anledningen till att det är så stimulerande och energigivande för så många personer att vara i kontakt med naturen. Zooterapi, eller terapi med djur, använder djur för att förbättra patienternas tillstånd.

“Sinnets energi är livets essens.”

-Benjamin Franklin-

Relationen mellan vårt humör och vår energinivå

Energi är den förmåga en kropp har att utföra en viss uppgift. Alla kroppar kan ackumulera den och producera en förändring inom sig själva och över andra element. Faktum är att när vi utför en aktivitet, är det vi egentligen gör att sända över energi.

Alla levande varelser behöver olika typer av energi, och många av dem får vi genom att äta och dricka. Vi kan även få dem från naturen, från vinden, vattnet, värme, ljus etc. Energi är utan tvekan en essentiell del av våra liv, och frånvaron av den hindrar många av våra dagliga aktiviteter. Detta inkluderar exempelvis att förflytta sig mellan platser, ta hand om sig själv, arbeta eller sporta.

Äng

Vår kropps energi påverkar och förändrar vårt humör. Enligt vissa psykologer, som Robert Thayer, reflekterar vårt humör associationen mellan våra energetiska tillstånd och våra känslor. Vårt sinne fluktuerar mellan ett energetiskt tillstånd (från utmattad till mer aktiv) och ett sinne som refererar till den grad av nervositet som vi känner av för tillfället (från lugn till mer spänd). Det anses även att det “bästa” tillståndet är att var lugn-aktiv och det “värsta” är att vara spänd-utmattad.

Människan tenderar att bli vad han tror att han är.

Hur kan jag öka min positiva energi?

När en individs personliga energetiska tillstånd är lågt, kommer allt att bli svårare och dennes svårigheter multipliceras. Det är nödvändigt att fråga oss själva vilka handlingar, tillfällen eller personer som ger oss ett positivt energetiskt tillstånd. Handlingar och personer som ger oss bra energi och hjälper oss att gå längs våra personliga stigar på ett mer proaktivt sätt.

För att kunna öka våra energetiska tillstånd, utöver att omge oss själva med positiva personer, måste vi arbeta med oss själva på en personlig nivå. Att följa dessa riktlinjer kan hjälpa oss att uppnå ett optimalt energetiskt tillstånd:

  • Hålla oss fokuserade på våra mål, så att vår energi inte försvinner.
  • Vara i ett tillstånd av icke-motstånd. Det som vi står emot, fastnar på oss.
  • Vara medvetna om våra begränsningar, utan att döma oss själva för detta.
  • Fokusera vår energi på målen vi har störst kontroll över.
Fjäril

Sänd ut positiv energi och dra nytta av den energi andra sänder ut

Å andra sidan måste vi söka upp de aktiviteter som kommer att hjälpa oss att bibehålla motivation. För några är det tillräckligt att träna, gå utomhus, dela uppgifter eller ändra sina vanor. Vi måste hitta något som gör oss mer alerta och försöka inkludera det i våra dagliga aktiviteter. Det är även bra att ha personer runt omkring oss som har ett liknande tillvägagångssätt som oss själva. På det sättet kan de också dra nytta av den energi som vi sänder ut.

Att välja vår dagliga miljö, vänner, aktiviteter och definiera våra följeslagare i livet påverkar vårt humör på ett korrekt sätt. Att omge oss med personer som har en positiv energi ger oss en viktig hjälp när det kommer till att bemöta svårigheter. De transcendentala är de som finns i våra dagliga liv.

Om attityd är smittsam, är din värd att få?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.