Tänk på: Din kropp talar också!

Tänk på: Din kropp talar också!

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2022

Din kropp talar, den viskar, den skriker… Den uttrycker sig själv bäst den kan, eller hur vi låter den, ibland. Det är en bra idé att vara medveten om vad den säger oss, för vår kropp ger våra sinnen all den information som sinnena tar in. Genom den är vi därför anslutna till världen utanför och nerverna som går igenom den är ansvariga för jobbet att föra med sig värdefull information.

Vi måste vara medveten om vad den säger oss. Det är nämligen den enda vägen som vi kan lösa situationen på. Att lyssna aktivt på vad din kropp säger är därför en bra del av den essens som formar oss som annorlunda och unika personer.

Om du stannar upp och tänker på det kommer du säkert att komma ihåg situationer där din kropp var olycklig, irriterad och ängslig så att den ville fly, fysiskt och symboliskt. Du har många gånger känt att du hållit fast vid en relation, oavsett om den är platonisk, romantisk eller professionell där du, trots faktumet att du har stannat kvar, känt att det inte var rätt, att det inte var vad du behövde. Att notera detta är en del av kroppens uppgifter.

“Om en person känner sig obekväm med någon, så kan du vara säker på att det inte föreligger en riktig kommunikation. Så snart som man uttrycker sig själv, kommer allt detta obehag att försvinna.”

-Fritz Perls-

Kvinna på violett yta

Exempel på hur din kropp talar och uttrycker sig själv

Här är några exempel på hur kroppen pratar med oss, eller snarare… hur den ber oss om hjälp:

Faktum är att de personer som löper störst risk för att lida av psykosomatiska problem också tenderar att ha problem med att uttrycka sina känslor. Därför har de också svårt att bemöta problem som kommer från dålig hantering av dessa känslor. Med psykosomatiska problem menar vi organiska sår som har ett psykologiskt ursprung.

När man förser denna typ av patienter med terapi, tänker man på deras känslor. De analyseras generellt från ett somatiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Så när en person inte kan lösa eller acceptera en situation, oavsett om det är med denne själv eller andra, lämnar detta sitt märke på kroppen och formar en “cysta”, som väntar på att ägaren ska bli medveten om detta sår och läka det och gå vidare.

Hårda känslor, en sjukdom på den dagliga agendan

När vi bygger upp hårda känslor, bygger vi upp kroppslig skada. Hårda känslor är känslor som inte har blivit hanterade, som inte har blivit uttryckta, och som går igenom en kropp utan att tappa spåret, och som konstant orsakar obehag tills de har blivit lösta. De är öppna sår som väntar på att läkas, med all sårbarhet som detta innebär.

Hur förstår vi detta i relation till vår kropp? Hårda känslor kan vara som mat som sitter tungt i magen. Som får oss att känna oss uppsvällda och som fråntar oss all vår önskan att prova något nytt. De är så komplicerade att smälta att de även får oss att hoppa över måltider, oavsett hur goda de verkar vara. Tills vi lyckas smälta dem, kommer de att hindra oss från att känna oss bekväma.

Hjärta

“Smärta som inte släpps ut med tårar kan göra så att andra organ gråter.”

-Francis J. Braceland-

När man behandlar övertäckta känslor, kommer man att kunna återställa den naturliga dynamiken i kroppen. Nedbrytningen av hårda känslor kommer att motverka muskelsmärtan och kommer att låta oss gå in i ett stadium av avslappning där vår kropp kommer att känna sig mycket bättre.

Tekniker för att lyssna på vad kroppen säger till oss

Det finns olika tekniker att praktisera för att omdirigera din uppmärksamhet mot din kropp och dess sätt att kommunicera med dig. Dessa tekniker kommer från buddhistisk meditation.

De försöker att fokusera all vår uppmärksamhet på vår kropp under några minuter per dag. Detta för att kunna vara medveten om varje känsla som uppstår, utan att döma dessa. Att acceptera dessa känslor som en del av det meddelande som vår visa kropp skickar oss, kommer att låta oss använda informationen inom dessa meddelanden för att eliminera vår känsla av obehag.

Din kropp talar, så lyssna på den

“Att vara i världen med dess toppar och dalar, ensam eller med andra, är en del av samma sak: att existera här och nu.”

-Fritz Perls-

Vår kropp är verkligen den rikaste fontän som vi kan dricka av. Allt som föds inom oss är riktigt och genuint. Vårt huvud, med dess omöjliga labyrinter av reson och tankar, har inte stört dess essens. Och vi bör lyssna på den och lyssna på oss själva. Detta för att leva lite visare och leva på ett sätt som är mer rotat i dem vi är.

Så… Låt oss lyssna på vår kropp, den har mycket att säga oss!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.